Laparoskopik Cerrahi Nedir?

Laparoskopik Cerrahi Nedir?

Son 30 yılda teknoloji ve tıp alanındaki ilerlemeler bir çok cerrahi yöntemin laparoskopi(kapalı) teknikle yapılabilmesine olanak sağlamıştır. Bu teknikte karın duvarında ameliyata göre sayısı değişen 5 mm- 10 mm ya da 15 mm’ lik kesiler den özel aletler kullanılarak çalışılmaktadır. Bu yöntemin avantajı ameliyat sonrası daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve daha az yara izi kalmasıdır. Günümüzde birçok ameliyat artık sadece kapalı yöntemle yapılmakta, açık cerrahiler kesin endikasyon yoksa kötü uygulama olarak kabul edilmektedir. Bu yöntemle standart olan cerrahilerin yanısıra (safra kesesi ameliyatları gibi), ileri laparoskopik uygulama olarak isimlendirilen eğitim, deneyim gerektiren ameliyatlar (obezite, reflü, mide cerrahisi, kalın bağırsak cerrahisi, fıtık cerrahisi gibi) yapılabilmektedir. Günümüzde hemen her cerrahi branş ve organ için uygulama alanı bulmakla beraber genel cerrahi için en yaygın ameliyatlar şunlardır.

  • Laparoskopik kolesistektomi (safra kesesi alınması)
  • Laparoskopik reflü cerrahisi
  • Laparoskopik karın duvarı fıtıkları
  • Laparoskopik kalın bağırsak ameliyatları
  • Laparoskopik apendektomi
  • Laparoskopik dalak cerrahisi
  • Laparoskopik sürrrenal(böbrek üstü bezi) ameliyatları

Op. Dr. İlker ŞAHİN

Genel Cerrahi Uzmanı