Radyoloji

Radyoloji birimi hastalıkların teşhisi ve tedavisi için çeşitli görüntüleme teknolojilerini kullanan bir tıp dalıdır. Bu görüntülemeler röntgen, manyetik rezonans (MR), bilgisayarlı tomografi gibi farklı yöntemlerle yapılır.

Radyoloji birimi, hastalıkların teşhisi ve tedavisi için son derece önemli bir alandır. Radyoloji birimi tanısal radyoloji, tedavi ve girişimsel radyoloji olarak ikiye ayrılır. Tanısal radyoloji hastalıkların belirtilerini tespit eder veya hastalıkla ilgili kullanılan ilaçların etkililik oranını tespit etmek için kullanılır. Radyologlar pek çok diğer tıp birimi uzmanı ile multidisipliner bir çalışma yürütmektedir.

Geniş düzeyde tanı testlerini analiz eden, rahatsızlık tanılarında uzmanlaşmış olan doktorlar, radyolog olarak adlandırılır. Görüntü üretmek adına teknik ekipmanları yönetme becerisi olan, tıbbi görüntüleme noktasında uzmanlaşmış olan kişiler ise radyolojik teknolojik uzmanı ismiyle anılır.

Radyoloji Birimi Hangi Hastalıklara Bakar?

Radyoloji birimi tüm tıp uzmanlıkları ile birlikte çalışabilirler. Hastalıkların teşhisinde iskelet ve yumuşak dokudaki anormal durumların veya travmaların tanımlanmasında etkilidir. Aynı şekilde teşhis aşamasında olduğu kadar hastalığın izlenmesi, takip edilmesi de radyoloji birimi tarafından gerçekleştirilir.

Kanser, kemik hastalıkları, akciğer hastalıkları, yaralanmalar, meme hastalıkları, kalp ve damar hastalıkları gibi hastalıkların teşhis koymak adına radyoloji biriminden faydalanılır. Bunların yanı sıra vücut içi organlardaki hastalıklar, gebelik takibi, jinekolojik ve pediatrik hastalıkların incelemesi yine radyoloji birimi tarafından gerçekleştirilmektedir.  

Tanısal Radyoloji

Tanısal (Diagnostik) Radyoloji hastalıkların belirtilerini tespit etmektedir. Ayrıca hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçların tedaviye ne oranda cevap verdiğini de kontrol eder. Günümüzde sıklıkla kullanılan tanısal radyoloji testleri şunlardır:

Tedavi ve Girişimsel Radyoloji

Tedavi ve girişimsel radyoloji, açık cerrahi uygulanmayan hastalıkların tedavisi için görüntüleme teknolojilerinden yararlanır. 

Tedavi ve girişimsel radyoloji örnekleri şu şekildedir:

 • Anjiyorafi (damar görüntüleme)
 • Anjiyoplasti (damar genişletme)
 • Embolizasyon
 • Tümör Ablasyonu Tedavileri
 • Omurga ve bel kemiği kırık tedavisi
 • İğne biyopsisi
 • Meme biyopsisi
 • Rahim atar damarlarında tıkanıklık tedavisi

Yaygın Radyoloji Testleri

Günümüzde gelişen teknolojik koşulların da etkisiyle beraber görüntüleme cihazlarında tam anlamıyla bir devrim yaşanmaktadır. Yaygın olarak kullanılan radyoloji testleri ve teşhis yöntemlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Dijital röntgen
 • Mamografi
 • Bilgisayarlı tomografi
 • US
 • Manyetik rezonans görüntüleme
 • Dijital anjiyografi
 • Kemik mineral dansitometre
 • PACS
 • Tiroid taraması

Radyolog Kimdir?

Radyolog olarak görev yapan kişiler, hastalıklar ve yaralanmalar konusunda uzmanlığı olan, tıbbi görüntüleri analiz etme deneyimi ve becerisi olan kişilerdir. Radyologlar, üst düzey anatomi ile patoloji bilgisine sahiptir. Radyolojinin alt dallarında özel olarak branşlaşabilirler. Bu branşlar arasında mamogram, akciğer grafisi, acil radyoloji, baş ve boyun radyolojisi, pediatrik radyoloji ya da kardiyovasküler radyoloji örnek olarak sıralanabilir.

Radyoloji uzmanları; film çekmek, bilgisayarlı tomografi işlemini uygulamak, sonuçları analiz etmek, hastayı gelen sonuçlara göre yönlendirmek, anjiyografi çekmek, radyasyonu minimize etmek, hastalıklarla ilgili uzmanlarla koordine şekilde çalışmak gibi temel görevlere sahiptir. Günümüzde birçok ciddi hastalığın detaylı analizi için radyoloji birimine müracaat etmek gerekmektedir. Medicabil’in radyoloji biriminde görev yapan uzman hekimlerin bilgi, birikim ve becerisinden yararlanabilirsiniz.

Herkese sağlıklı günler dileriz.