Genel Cerrahi

Medicabil Sağlık Grubu Genel Cerrahi Bölümü, polikliniklerde ve acilde muayene edilen ve teşhisi konulan hastaların tıbbi ve cerrahi tedavisini gerçekleştirmek üzere organize olmuştur.

Medicabil Sağlık Grubu Genel Cerrahi bölümü güçlü cerrahi kadrosu ile kanser ve kanser dışı birçok hastalığın tanı ve tedavisi gerçekleştirilmektedir.

Konusunda uzman hekimlerimizin deneyimi, modern teknolojik altyapısıyla güncel donanımlara sahip hastanemizde, her hasta özelinde farklı cerrahi seçenekleri ile dünya standartlarını uygulanmaktadır. Hastanemizde genel cerrahi alanındaki hastalıkların tedavisinde ileri laparoskopik işlemler (kapalı yöntemle cerrahi) ve açık cerrahi yöntemlerin hepsi ekibimiz tarafından uygulanmaktadır.

Bunun yanı sıra, kanser cerrahisi uygulamaları mulidisipliner yaklaşımın olduğu konsey değerlendirmeleri ile yapılmaktadır.

Genel Cerrahi Nedir?

Genel cerrahi, ilaçla ya da diğer tıbbi yöntemlerle tedavi edilemeyen hastalıkları, ameliyat yoluyla onarmak ya da hastalıklı organı kesip çıkararak iyileştirme esasına dayanan bir disiplindir. Kökeni Latince “chirurgiae” kelimesine kadar uzanan ve “el işi” anlamına gelen “cerrahi” terimi, günümüzde birçok hastalığın ameliyat yoluyla tedavi edilmesinde kullanılmaktadır. Farklı çalışma alanları bulunan Genel Cerrahi bölümü, onkoloji, travmatoloji gibi farklı konularda uzmanlığı bulunan birimlerle iş birliği içindedir. Yeni nesil tıp uygulamalarının en sık kullanıldığı alanlardan biri olan Genel Cerrahi, robotik teknolojinin de yoğun biçimde kullanıldığı ve başarılı sonuçlar elde edildiği bir tedavi sistemidir.

Genel Cerrahi Bölümünde Yapılan İşlemler

Medicabil Sağlık Grubu Genel Cerrahi biriminde şu alanlarda tedavi ve tanı hizmetleri verilmektedir:

Obezite Cerrahisi

Beden kitle indeksi (BKİ) 40’tan yüksek ya da BKİ’i 35’ten yüksek ve kronik bazı hastalıkları (Tip 2 diyabet, hipertansiyon, alkolik olmayan yağlı karaciğer hastalığı, uyku apnesi, diz ve kalça osteo artriti gibi)  bulunan ve bu nedenle önemli sorunlar yaşayan kişilere en etkili tedavi yöntemi obezite cerrahisi ve cerrahi dışı endoskopik uygulanabilen zayıflama yöntemleri hastanemiz obezite cerrahisi ekibi tarafından uygulanmaktadır. Hastanemizde obezite hastalığının tedavisi için mide botoksu, mide balonu, mide küçültme ameliyatı ve gastrik bypass işlemleri uygulanmaktadır.

Obezite hastalığı insan vücudunda birçok organı etkilemektedir. O sebeple Multidisipliner bir çalışma içinde olan birimlerle birlikte tedavi edilmelidir. Hastalarımız bu multidisipliner yaklaşım içinde Pre-op Endokrinoloji - Dahiliye, Psikiyatri, Kardiyoloji, Göğüs hastalıkları ve Anestezi ve Reanimasyon birimleri  tarafından muayene edilmekte, diyetisyen görüşmesi ile ameliyat öncesi ve sonrası diyeti planlanmaktadır. Ameliyat sonrası dönemde hastalarımızın sağlıklı kilo vermesi  Diyetisyen, psikolog ve fizyoterapist desteği ile  yürütülmektedir.

Gastroentroloji Cerrahisi

Gastrointestinal Sistem Cerrahisi’nde özefagus (yemek borusu ) ve mide-duodenum, ince bağırsak, kalın bağırsak, rektum ve anal bölgeye ait iyi ve kötü huylu hastalıkların cerrahi tedavileri yapılmaktadır.Gastrointestinal Kanser cerrahisi Onkolojik konseyde hastaların değerlendirilmesi sonrası hastalar için belirlenen en uygun açık ya da kapalı (laparoskopik) cerrahi yöntemlerle yapılmaktadır. Tanı ve tedavi amaçlı gastroskopi ve kolonoskopi işlemleri endoskopi ünitemizde yapılmaktadır.

Endokrin Cerrahisi

Endokrin cerrahisi altında tiroid (guatr), paratiroid, böbrek üstü bezi , pankreas hastalıklarına ait iyi huylu kitlelerin ve kanserlerinin ameliyatları yapılmaktadır.

Karaciğer, Pankreas, Safra Kesesi ve Safra Yolları Cerrahisi

Genel cerrahinin karaciğer, pankreas, safra kesesi ve safra yolları hastalıklarına ait ameliyatları hastanemizde yapılmaktadır. Bu hastalıklar içinde karaciğer apsesi, karaciğere ait metastak kitlelerin çıkarılması, karaciğer kist hidatiği, safra kesesi taşları, ana safra yoluna ait taş ve tümör cerrahisi bulunmaktadır.

Meme Cerrahisi

Medicabil Sağlık Grubu meme cerrahisi bölümünde memenin iyi huylu kitleleri ile meme kanserinin tanı ve cerrahi tedavisi yapılmaktadır. Meme kanseri cerrahisinde meme koruyucu ve koltuk altına yapılan işlemlerin minimalize edildiği cerrahilere aynı seansta uygulanan plastik ve rekonstrüktif cerrahilerde eklenerek meme estetiği de sağlanmaktadır.  Meme cerrahisinde Radyoloji servisimizle birlikte meme USG, Mamografi ve Meme MR ile birlikte tanı amaçlı girişimsel işlemler de yapılmakta  hastalarımıza meme hastalıkları konusunda üst düzeyde hizmet verilmektedir.

Karın Duvarı Fıtıkları

Karın ön duvarı fıtıkları olarak adlandırılan inguinal bölge (kasık fıtıkları ve femoral fıtık) fıtıkları, göbek fıtığı ve kesi yeri fıtıkları için kapalı ve açık cerrahi tekniklerle tedavileri genel cerrahi bölümümüzde uygulanmaktadır.

Anal Bölge Hastalıkları Tedavisi (Proktoloji Cerrahisi)

Anal bölge hastalıları altında iç ve dış hemoroid (basur), anal fissür, perianal apse ve fistüller, kıl dönmesi ile anal ve perianal siğillerin cerrahi tedavileri gerçekleştirilmektedir. Lazerle hemoroid ve anal fistül ameliyatları uygulanmaktadır.

Acil Cerrahi İşlemler

Acil cerrahinin gerektirdiği her türlü donanıma sahip olan hastanemizde acil müdahale gerektiren işlemler için de 24 saat hizmet vermektedir.