Kalite Verilerimiz

Medicabil Hastanesi’nde Kalite Yönetim Sisteminin işleyişi Kalite Yönetim Biriminin koordinasyonu ve yönlendirmesi ile yürütülür. Kalite Yönetim Birimi Organizasyon Şeması’nda tanımlanmış olup; Yalın Sağlık ve Kalite Koordinatörü, Kalite Yöneticisi, Kalite Sorumlusu ve Kalite Görevlisi’nden oluşur. Kalite Yönetim Birimi  aşağıda tanımlanan görevlerini hizmet alanları içinde görevlendirilen Bölüm Kalite Sorumluları ile koordinasyon içinde yürütür. 

Kalite Yönetim Biriminin görev alanı;

 • SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak
 • Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip etmek
 • Öz değerlendirmeleri yönetmek
 • Düzeltici faaliyetleri ve İstenmeyen Olay Bildirim Sistemine ilişkin süreçleri yönetmek
 • Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetmek
 • Hasta deneyimi  ve çalışan geri bildirim anketlerin ölçülmesine yönelik çalışmaları yönetmek
 • SKS temelinde Kalite Yönetim Sistemi dokümanların yönetimini sağlamak
 • Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetmek
 • Mevzuat, ulusal/uluslararası standartlar ve kurumsal  olarak belirlenen ekip ve komitelere üye olarak katılmak ve komite işlevlerinin yerine getirilmesini takip etmek.
 • Hasta ve çalışan güvenliği temelinde ulusal (Sağlıkta Kalite Standartları -SKS) ve uluslararası standartları (Joint Comission International (JCI) Standartları) çerçevesinde;

Yalın yaklaşımla  kalite iyileştirme çalışmalarının planlanmasını, yürütülmesini ve koordinasyonunu sağlamak.

Ulusal ve Uluslararası düzeyde kabul görmüş sağlık hizmet standartları kapsamında, Bütün Medicabil ekibinin özverili çalışmaları sayesinde yaklaşık olarak 50 farklı kalite göstergesiyle Kalite ve Akreditasyon ekibimiz tarafından veri doğruluğu kontrol edilip, incelenip, analiz edilmektedir. Kalite göstergelerinin sonuçlarına ulaşma sürecimiz, sistemimizin işleyişinde temel olarak aldığımız PUKÖ döngüsü içerisinde yapılandırmaktayız. Planlama, uygulama, kontrol etme (değerlendirme), analiz etme, önlem alma, değişimleri takip etme ve iyileştirme kalite döngümüzün temel yapı taşlarını oluşturmaktadır. Kalite Verilerimizi Doğrulama Yöntemimiz Verilerin ve sonuçların doğruluğu JCI Standartları dikkate alınarak sistem veri doğrulama ve kullanıcı veri doğrulama sürecinden aylık periyotlarda kontrol edilir.

 • Ayrıca yıl da en az bir kez,
 • Yeni bir ölçüt uygulandığında (özellikle de bir kurumun önemli bir klinik süreç veya sonucu değerlendirilmesi ve iyileştirmesi için tasarlanmış klinik ölçütler),
 • Söz konusu veriler kurumun web sitesinde veya başka kanallardan kamuya duyurulacaksa,
 • Mevcut bir ölçütte bir değişikliğe gidildiğinde, örneğin veri toplama araçları veya veri ayırma süreci veya yöntemi değişmişse,
 • Veri kaynağı değiştiğinde, örneğin hasta kayıtlarının bir bölümü elektronik ortama aktarıldığında ve böylece veri kaynağı artık hem elektronik hem de kağıt üzerindeki kayıtlar olduğunda veya,
 • Veri toplama konusu değişmişse, örneğin ortalama hasta yaşında, komorbiditelerde, araştırma protokolünde değişiklik varsa, yeni uygulama kılavuzları uygulamaya alınmışsa veya yeni teknolojiler veya tedavi yöntemleri kullanılmaya başlanmışsa, veriler doğrulanır.
 • Verinin doğruluğunu şüpheye düşürecek en ufak bir sapmada o dönemin ilgili kalite göstergesi, mümkünlük durumuna göre ya tekrar hesaplanır ya da veri geçersiz sayılır.

Her kalite göstergemiz uluslararası düzeyde kabul görmüş hedef değerler kapsamında değerlendirilir. Hedef değere uygunluğumuz sürekli olsa bile her zaman iyileştirme hedefindeyiz. Çünkü biliyoruz ki, sistemlerin sürekli değiştiği ve geliştiği günümüzde kalite sürekli iyileştirme demektir. “Hayatta Kalanlar Ne Kendi Cinslerinin En Zekisi, Ne de En Kuvvetlisidir. Yalnızca Değişime Ayak Uyduranlardır”

YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ ENFEKSİYON ORANI (%)

TETKİK VERME SÜRELERİNE UYUM ORANI (%)

PERSONEL MEMNUNİYET ORANI (%)

ORTALAMA YATIŞ SÜRESİ (GÜN)

KONSÜLTAN HEKİMİN ACİL SERVİSE ULAŞMA SÜRESİ

HASTANE ENFEKSİYON ORANI

CERRAHİ ALAN ENFESKİYON ORANI

Yıldırım Medicabil Kalite Verileri

ÇALIŞMA MEMNUNİYET ORANI (%)

ÇHASTA MEMNUNİYET ORANI (%)

ÇKONSÜLTAN HEKİMİN ACİL SERVİSE ULAŞMA SÜRESİ (%)

ÇKONSÜORTALAMA YATIŞ SÜRESİ(%)

ÇHASTANE ENFEKSİYON ORANI(%)

ÇCERRAHİ ALAN ENFEKSİYON ORANI(%)

ÇYOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE HASTANE ENFEKSİYONU ORANI(%)