Klinik Psikoloji

Klinik Psikoloji Birimi, kişilere psikolojik destek ve psikoterapi hizmeti sunmaktadır. Çeşitli psikolojik problemleri olan kişilerin zihinsel, duygusal ve davranışsal olarak yaşadıkları zorluklar değerlendirilip tedavi uygulanmaktadır.

Psikoloji, bilinçli ya da bilinçsiz davranışları incelemenin yanı sıra duygu ve düşünceleri çeşitli hastalıklar özelinde mercek altına alır. Bu alanda inceleme yapan uzmanlara ise “Klinik Psikolog” ünvanı verilmektedir. Klinik Psikoloji, sosyal bir bilim dalı olmasının yanı sıra beyin biyolojisini de yakından incelemektedir. Beynin doğrudan gözlemlenemeyen zihinsel süreçleri de inceleme alanına dahildir.

Düşünme, zihinde canlandırma, hatırlama ya da hayal etme gibi süreçler, Klinik Psikoloji’nin konusudur. Bir yandan da içsel süreçler olan dikkat, motivasyon, duygu, zeka ve kişilik gibi konuları incelemektedir. Bunların yanında kişiler arası ilişkiler, grup içi ve gruplar arası psikolojik süreçler de aynı şekilde Klinik Psikoloji’nin konusudur.

Klinik Psikoloji Birimi Hangi Hastalıklarla İlgilenir?

Klinik Psikoloji; insanın uyumsuz ya da yetersiz kaldığı alanları inceleme, kişisel gelişimi için bilimi ve kuramları bir araya getirme amacı taşımaktadır. Ayrıca bu birim, insanın işlevselliğini etkileyen entelektüel, duygusal, biyolojik, sosyal ve davranışsal durumları incelemektedir. Psikiyatri ile sıklıkla karıştırılsa da aynı birimi ifade etmemektedirler. Psikiyatristler ilaç yazma yetkisine sahip uzman doktorlardır. Klinik psikoloji uzmanları ise duygu ve davranışlara odaklı çalışmaktadırlar.

Klinik Psikoloji Birimi; depresyon, kaygı bozukluğu, psikolojik travmalar, yeme bozuklukları gibi problemleri yaşayan kişilerle ilgilenir. Yine sosyal fobi, bipolar bozukluklar, madde ve alkol bağımlılığı, uyku bozukluğu gibi hastalıklar da klinik psikolojinin alanına girmektedir.

Klinik Psikoloji Birimi Nasıl Tedavi Uygular?

Klinik psikologlar 4 yıllık psikoloji lisans eğitiminden mezun olup 2 yıl klinik psikoloji bölümünde yüksek lisans yapan uzmanlardır. Psikiyatri uzmanları ilaç ile tedavi uygularken klinik psikoloji uzmanları psikoterapi yöntemi ile tedavi uygulamaktadırlar. Olumsuz duygu, düşünce ve davranışları olan bireylere profesyonel olarak farkındalık oluşturarak daha sağlıklı yaşamalarını sağlamaktadırlar.

Uygulanan terapi ile tedavi yöntemleri yüzlerce sayıda olmakla birlikte yaygın olarak kullanılan tekniklerden söz etmek mümkündür. Bunlar arasında özellikle psikoanalitik terapi, davranışçı terapi, bilişsel terapi, EMDR terapisi, varoluşçu terapi, oyun terapisi, aile terapisi, eklektik psikoterapi gibi yöntemler ön plana çıkmaktadır.

Uzman klinik psikologlar, kişinin hastalığına veya sorununa uygun terapi yöntemini belirlemektedir. Ayrıca klinik psikoloji biriminde uzmanlar sorunları tespit etmek için birçok test uygulayabilir. Danışanları tanımak adına uygulanan psikolojik testler, uzmanlar tarafından değerlendirilir.

Klinik Psikoloji Birimine Kimler Gider?

Klinik psikoloji birimine yetişkinler gibi çocuk ve ergenlik dönemindeki kişiler de gidebilir. Özellikle çocuklarda ve ergenlerde klinik psikologlardan destek alınması, yetişkinlik döneminde olası sorunların önüne geçebilmektedir. Bireysel olarak terapi almak adına klinik psikoloji birimine gidebilirsiniz. Ayrıca aileler de kendilerine fayda sağlayabilecek aile terapilerine yönelebilirler. Çiftler ise evlilik veya ilişki problemlerine yönelik olarak uzman klinik psikologlardan destek alabilirler.

Ayrıca cinsel sorunlarla ilgili de kişiler veya çiftler terapi alabilirler. Medicabil Hastanesi’nin bilimsel yöntem ve teknikleri benimseyen klinik psikoloji uzmanından destek alabilirsiniz.

Sağlıklı günler dileriz.