Psikiyatri

Zihinsel hastalıklarla ilgili teşhis ve tedavi psikiyatri biriminde psikiyatristler tarafından gerçekleştirilmektedir. Teşhis konulan hastaların tedavisi, ilaç ve psikoterapi çalışmalarıyla yapılmaktadır.

Psikiyatri Birimine Başvurmak Neden Önemlidir?

Teşhis ve tedavinin haricinde psikiyatri birimlerinde hastaların durumları süreç içinde takip edilir. Hastaların işlerini, günlük aktivitelerini ve yaşamlarını devam ettirebilmeleri adına ise her birimde olduğu gibi psikiyatride de erken teşhis konulması önemlidir. Hastalık belirtilerinin kalıcı hale gelmeden hayat şeklinin ve kalitesinin bozulmaması için hastaların diğer fiziki hastalıklarda olduğu gibi psikiyatri servisine başvurmaları hayati önem taşımaktadır.

Öte yandan kişiler, yaşamlarının ağır stresli veya kaygılı zamanlarında destek almak için de psikiyatri bölümüne gidebilirler.  Psikiyatri biriminin alanına giren ve tedavi hizmeti verdiği hastalıklar ise kaygı, duygu-durum, uyum bozukluklarından psikotik bozukluklara çocuk ve gençlik çağı sorunlarından yeme bozukluğuna kadar uzanmaktadır. Oldukça geniş bir alanı kapsayan psikiyatri birimi, insan zihniyle ilgili davranış, duygu ve düşünce bozuklarının tedavisini başarılı bir biçimde gerçekleştirmektedir.

Psikiyatri Biriminin Alanına Giren Hastalıklar

“Ruh ve sinir hastalıkları” olarak da bilinen psikiyatri bölümünün kişilerin ruh sağlığını koruması adına oldukça önemli bir rolü bulunmaktadır. Öyle ki fiziki hastalıkların yanı sıra çalışan kişilerin depresyona girmesi, dünyada büyük bir iş gücü kaybına sebep olmaktadır. Bu nedenle insan psikolojisinin hassasiyeti ve fiziki hastalıklar kadar kişilerin hayatlarını etkilediğini de göz önünde bulundurulmalıdır. Psikiuatri biriminin ilgilendiği başlıca hastalıklar şunlardır:

Depresyon

Sıklıkla bahsedilen ancak hakkında genellikle pek çok yanlış bilgiye sahip olunan depresyon, oldukça yaygın ve ciddiye alınması gereken bir hastalık durumundadır. Beynin duygu, düşünce, davranış düzenleme işlevini sağlıklı bir biçimde yerine getirememesi durumuna depresyon denir. Bunların yanı sıra karamsarlık, genel motivasyon eksikliği, dikkat bozukluğu, uyku bozukluğu gibi belirtilerle hastalık seyreder. Ayrıca hastanın iştahının azalması, değersiz hissetmesi gibi kişiden kişiye seviyesi değişen belirtileri de bulunur. Bu belirtiler hastanın günlük yaşamını etkiler ve uzun süre devam edebilir. Psikiyatrist hastaya tanıyı koyduktan sonra ilaç ya da psikoterapi gibi yöntemlerle tedavi uygulamaktadır.

Anksiyete Bozukluğu

Anksiyete ya da bir başka deyişle kaygı bozukluğu; endişe, korku ve kaygı gibi duygulara verdiği kontrol edilemez tepkilere yol açan hastalıktır. Bu duygulara günlük yaşamlarımızda sıklıkla rastlasak bile anksiyete tanısının konulabilmesi için bu belirtilerin yoğunluğu ve sürekliliği tanı konulmasına etkendir. Dolayısıyla hastanın yaşadığı kaygı bozukluğunun günlük yaşamını etkilemesi, atak geçirmesi ve bu belirtileri öngörememesi olasıdır. Uzman psikiyatr tarafından gerekli muayeneler sonucunda tanı konulduktan sonra hasta, ilaç veya psikoterapi yoluyla tedavi edilir.

Obsesif Kompulsif Bozukluk

OKB olarak kısaltılan hastalık, takıntıları düşüncelerin kişilerin günlük hayatını etkileyecek seviyede olmasıdır. Bu takıntılı düşünce veya dürtüler zihinsel veya eylemsel olarak yinelenmektedir. OKB hastaları bu düşünceleri ve dürtülerin mantıksız olduğunu bilseler dahi engelleyememektedir. Uzman psikiyatrist tarafından tanı konulduktan sonra bilişsel davranış terapisi ve ilaçlarla tedavi uygulanmaktadır.

Bipolar Bozukluk

Manik-depresif ismi ile de bilinen bipolar bozukluk, iki uçlu duygu durum bozukluğudur. Hastalar manik dönemlerinde oldukça neşeli, enerjik, cinsel istekleri yüksek hatta taşkın davranışlar gösterirler. Depresif dönemde ise karamsar, endişeli, değersiz hissederler. Bu iki uç atak dönemlerinde görülürken diğer zamanlarda hastalar normal bir ruh haline sahip olabilirler. Psikiyatr tarafından tanı konulması ile beraber tedavi için psikoterapi ve duygu durumunu dengeleyici ilaçlar hastalara uygulanmaktadır.

Şizofreni

Şizofreni, kişinin gerçekliği ve gerçek dışı olan olayların ayrımına sahip olamaması durumunda söz konusudur. Şizofreni hastaları sanrılar, halüsinasyon görmekle beraber düzensiz bir düşünme biçimi ve davranışlar gösterebilir. Bu anlamda ciddi bir biçimde hastanın yaşamını tahrip eden bir psikolojik hastalıktır. Söz konusu süreçlerde psikiyatri bölümüne mutlaka başvurulmalıdır. Uzman psikiyatrın tanısı ile yaşam boyu tedavi edilmesi gerekebilir. Şizofreni geçici bir hastalık olmadığından uzmanlar belirtileri en aza indirgeyecek tedaviler uygulamaktadırlar. Bu tedaviler içerisinde ilaçlar ve psikolojik destek olarak seyretmektedir.

Psikiyatri birimi aynı zamanda dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, cinsel işlev bozuklukları, travma sonrası stres bozukluğu, uyku bozuklukları gibi hastalıklar için de başvurulan bir birimdir. Bunların yanı sıra panik bozukluklar, sosyal fobi, yeme bozukları, evlilik sorunları gibi konularda hizmet vermektedir. Tüm hastalara ve hasta yakınlarına Medicabil Sağlık Grubu olarak sağlıklı günler dileriz.