Değerlerimiz

MEDICABIL Hastanesinin en önemli varlığı çalışanlarıdır. “Değerlerimiz” çalışanlarımızın davranış biçimini belirleyen temel prensiplerdir ve MEDICABIL kurum kültürünün temelini oluşturur. Hizmet sunumumuzda rehberlik eden, “Değerlerimiz”;

İNSAN ODAKLIYIZ; MEDICABIL çalışanları güler yüzlü hizmet anlayışı ile hastalarını önemser ve hastalarına bağlıdır. Hastalarımızın bugünkü ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılarken gelecekteki ihtiyaçlarını da anlamaya çalışır.

FARKLIYIZ;MEDICABIL çalışanları bilimden yararlanarak sunduğu hizmetlerde fark yaratmanın heyecanını her zaman duyar ve farklılaşmayı amaçlar.

KATILIMCIYIZ; İnsan kaynağımız kuruluşumuzun en önemli değeridir. Vizyonumuza ulaşma sürecinde çalışanlarımızın bilgi, beceri ve tecrübelerinden faydalanacağız.

BİLGİ GİZLİLİĞİNE ÖZEN GÖSTERİRİZ;MEDICABIL çalışanları olarak hastalarımıza ve kurumumuza ait her türlü bilginin korunması ve gizli tutulması için gereken özeni gösteririz.

HASTA VE YAKINLARININ HAKLARINA SAYGILIYIZ;MEDICABIL çalışanları tüm faaliyetlerini hasta ve yakınlarının haklarına saygılı olarak yürütür.

ETİK DEĞERLERE DUYARLIYIZ;MEDICABIL çalışanları tüm faaliyetlerini etik değerlere uygun olarak yürütür.

YASALARA UYARIZ;MEDICABIL çalışanları tüm faaliyetlerinde yasalara saygılıdır.

İŞ GÜVENLİĞİNİ ÖNDE TUTARIZ; Çalışanlarımızın, hastalarımızın, hasta yakınlarının ve faaliyetlerimiz ile etkileşen diğer insanların güvenliği bizim sorumluluğumuzdadır. Bu nedenle faaliyetlerimizden kaynaklanan riskleri en aza indirmek bizim görevimizdir.

ÇEVREYİ KORURUZ; Hastanemiz yaşanabilir bir dünyanın oluşumuna katkı sağlamak için çalışanlarımızı bilinçlendirmeyi ve faaliyetlerimizden kaynaklanan olumsuz çevresel etkileri azaltmayı bir görev olarak görür.
 
KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİNE İNANIRIZ;MEDICABIL Hastanesi olarak; kalite politikamız gereği kalite yönetim sistemlerini uygulamanın, değişen koşullar ve ihtiyaçlarımız doğrultusunda sürekli iyileştirmenin önemine inanırız.