Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirürji)

 • Ana Sayfa
 • Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirürji)

Beyin cerrahları; beyin, omurilik ve sinirler dahil olmak üzere sinir sistemini etkileyen durumları teşhis ve tedavi eden tıp doktorlarıdır.  Adında “cerrah" kelimesi olmasına rağmen, beyin cerrahları hem cerrahi hem de cerrahi olmayan tedaviler uygularlar.

Bursa Özel Medicabil Hastanesi Beyin ve Sinir Hastalıkları Cerrahisi (Nöroşirürji) kliniğinde beyin, omurilik ve sinir sistemiyle ilgili tüm cerrahi girişimler, uluslararası standartlarda modern tıbbın teşhis ve cerrahi yöntemleri kullanılarak yapılmaktadır. Ameliyathane donanımı, ameliyat sonrası hasta bakım ve takiplerinin hassasiyetle sürdürüldüğü Yoğun Bakım Üniteleriyle 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Hastanemiz diğer bölümleri ile koordinasyon içinde çalışan Elektronörofizyoloji Laboratuvarı, Bilgisayarlı Tomografi (BT/CT), Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG), Anjiografi, Doppler Ultrasonografi gibi ileri tekniklerden faydalanan Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahisi bölümümüzde, yatan hasta hizmetlerinin yanı sıra Acil, Klinik ve Poliklinik hizmetleri de verilmektedir. Hastanemiz Beyin ve Sinir Hastalıkları Cerrahisi bölümünde, her türlü cerrahi girişim yapılmaktadır.

Beyin Cerrahı Kimdir?

Beyin cerrahı, sinir sistemini yani beyni, omuriliği ve sinirleri etkileyen durumları teşhis ve tedavi eder. Beyin cerrahları sinir sistemi üzerinde ameliyat yaparlar ancak cerrahi olmayan tedaviler de uygulayabilirler. Beyin cerrahları, ameliyat önermeden önce genellikle tüm ameliyat dışı tedavi yöntemlerini (ilaçlar, steroid enjeksiyonları ve fizik tedaviler gibi) denerler.

Beyin cerrahları ayrıca sinir sistemini destekleyen aşağıdaki yapıları etkileyen durumları da teşhis ve tedavi edebilirler.

 • Kafatası
 • Omurlar
 • Diskler
 • Kan damarları
 • Koruyucu zarlar ve yumuşak dokular

Diğer doktorlar, sinir sistemi üzerine aldıkları kapsamlı eğitimler nedeniyle sıklıkla beyin cerrahlarına danışırlar.

Nörolog ile Beyin Cerrahı Arasındaki Fark Nedir?

Nörologlar, sinir sistemini (beyin, omurilik ve sinirler) etkileyen durumları teşhis eden, tedavi eden ve yöneten tıp doktorlardır. Nörologlar ameliyat yapmaz. Beyin cerrahları ise sinir sistemi koşullarını hem cerrahi hem de cerrahi olmayan tedavilerle teşhis ve tedavi eder.

Sinir sistemini etkileyen tıbbi bir durum veya yaralanma varsa, değerlendirme ve teşhis için bir nöroloğa görünmek gerekir. Nörolog, durumun ameliyat gerektirdiğini veya ameliyattan fayda görülebileceğini düşünürse, daha fazla tıbbi tavsiye ve cerrahi tedavi için bir beyin cerrahı ile görüşülmesini tavsiye eder.

Beyin Cerrahı Ne Yapar?

Beyin cerrahı; beyni, omurgayı, omuriliği ve omurilikten uzanan tüm sinirleri içeren vücudun sinir sistemini etkileyen durumları değerlendirir, teşhis ve tedavi eder.

Beyin cerrahları, omurgada ve beyninde karmaşık ameliyatlar yapabilirler ancak genellikle önce cerrahi olmayan bakım yöntemlerini önerirler. Örneğin kişinin kronik sırt ağrısı varsa, beyin cerrahı önce iltihap önleyici ilaçlar ve/veya fizik tedavi önerebilir. Eğer ağrı bu tedavilere yanıt vermiyorsa, beyin cerrahı mümkünse ameliyat önerebilir.

Bir beyin cerrahı, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli cerrahi teknikler ve prosedürler konusunda yetkindir:

 • Açık cerrahi
 • Minimal invaziv cerrahi
 • Endoskopik cerrahi
 • Mikrocerrahi
 • Radyocerrahi
 • Endovasküler cerrahi
 • Kronik ağrı tedavisinde girişimsel işlemler

Beyin cerrahları ayrıca nörolojik durumları teşhis ve tedavi etmek için gerekli olan testler konusunda da kapsamlı bir eğitime sahiptirler. Aşağıdaki tetkik amaçlı makinelerini çalıştırma ve sonuçlarını analiz etme konusunda donanımlıdırlar:

Beyin Cerrahları Hangi Durumları Tedavi Eder?

Bir beyin cerrahının tedavi ettiği en yaygın nörolojik durumlardan bazıları şunlardır:

 • Beyin tümörü
 • Karpal tünel Sendromu
 • Beyin omurilik sıvısı (BOS) sızıntısı
 • Sırt veya boyunda kronik ağrı
 • Chiari malformasyonları ve araknoid kistler gibi doğuştan beyin rahatsızlıkları
 • Spina bifida ve gergin omurilik gibi doğuştan omurga gelen rahatsızlıkları
 • Esansiyel titreme
 • Fıtıklaşmış diskler
 • Hidrosefali
 • İntrakranial anevrizmalar
 • Multipl skleroz (MS)
 • Parkinson hastalığı
 • Sıkışmış sinirler
 • Siyatik
 • Epilepsi gibi nöbet bozuklukları
 • Spinal kemik mahmuzları (osteofitler)
 • Spinal stenoz
 • Omurga kırıkları
 • Spinal tümörler
 • Skolyoz ve spondilolistezis gibi spinal deformiteler
 • Travmatik baş, beyin, boyun veya omurga yaralanmaları.

Beyin Cerrahları Ne Tür Ameliyatlar Yapar?

Beyin cerrahları, sinir sisteminin etkilenen kısmına (veya destekleyici doku ve yapılara) bağlı olarak çeşitli ameliyatlar ve prosedürler gerçekleştirirler.

Beyin Ameliyatı Türleri Nelerdir?

Beyin ameliyatı türleri şunlardır:

 • Kan pıhtılarının çıkarılması
 • Anevrizma onarımı
 • Tümörlerin çıkarılması
 • Beyin kanamasının durdurulması
 • Travma onarımı
 • Şant yerleştirme

Periferik Sinir Cerrahisi Türleri Nelerdir?

Periferik sinir cerrahisi türleri şunları içerir:

 • Karpal tünel ameliyatı
 • Ulnar sinir ameliyatı
 • Vagus siniri uyarımı

Omurga Cerrahisi Türleri Nelerdir?

Omurga cerrahisi türleri şunları içerir:

 • Stereotaktik omurga radyocerrahisi
 • Diskektomi
 • Laminektomi
 • Spinal füzyon
 • Vertebroplasti ve kifoplasti
 • Omurga stabilizasyonu ve rekonstrüksiyonu.

Hangi Durumlarda Beyin Cerrahına Muayene Olmak Gerekir?

Çoğu durumda, derinlemesine değerlendirme gerektiren bir durum veya nörolojik bir rahatsızlık varsa, aile hekimi veya nörolog kişiyi bir beyin cerrahına sevk edecektir.

Beyin cerrahları; beyin, merkezi sinir sistemi, periferik sinir sistemi, omurga ve bunları etkileyebilecek durumlar hakkında kapsamlı bilgiye sahiptir.

Bir hekimin hastayı bir beyin cerrahına görünmeyi önermesi, mutlaka ameliyata ihtiyaç duyulacağı ya da ameliyat ihtimalinin yüksek olduğu anlamına gelmez. Bunun yerine, belirtilerin altında yatan nedeni belirlemek için kapsamlı bir nörolojik muayene, belirtilerin ve tıbbi öykünün gözden geçirilmesi ve ayrıntılı tanısal görüntüleme yapılabileceği anlamına gelir. Beyin cerrahı ve bazı durumlarda diğer uzman doktorlar, cerrahi tedavi olsun ya da olmasın veya her ikisinin bir kombinasyonu olsun, kişi için en iyi tedavi seçeneklerini belirleyecek ve tartışacaklardır.

Beyin Cerrahına Hangi Sorular Sorulmalıdır?

Randevu sırasında beyin cerrahına aşağıdaki soruları sormak yararlı olabilir:

 • Bu tür bir ameliyatı yapma konusundaki deneyiminiz nedir?
 • Ne kadar süre içinde ameliyat olmam gerekiyor?
 • Bu ameliyatın olası riskleri nelerdir?
 • Bu ameliyatın faydaları nelerdir?
 • Bu ameliyat nasıl yapılır?
 • Bu durum ile ilgili başka bir doktordan ikinci bir görüş almalı mıyım?
 • Başka hangi uzmanlar cerrahi ekibimin bir parçası olacak?
 • Ameliyattan sonra başka hangi uzmanlar ekibin bir parçası olacak?
 • Hastanede ne kadar kalacağım, iyileşme sürecimi nerede ve nasıl geçireceğim?
 • Ne hızda iyileşeceğim ve tam olarak iyileşmiş olmam ne kadar zaman alacak?
 • Ameliyata hazırlanmak için ne yapmam gerekiyor?

Beyin Cerrahı Randevusuna Nasıl Hazırlanılır?

Beyin cerrahı randevusundan en iyi şekilde yararlanmak için görüşmeye hazırlıklı gitmek faydalı olacaktır. Bunun için aşağıdakiler yapılabilir:

 • Beyin cerrahıyla görüşmek istenilen en önemli konuların bir listesi hazırlanabilir.
 • Hasta, genel sağlık durumundaki değişiklikleri beyin cerrahına anlatmalıdır.
 • Hasta, yeni semptomlarını veya mevcut ya da önceki semptomlarındaki değişiklikleri doktoruyla paylaşmalıdır.
 • Hasta, diğer doktorlar tarafından istenmiş olan görüntülemeler ve laboratuvar çalışmaları dahil olmak üzere eski test sonuçlarının kopyalarını yanında getirmelidir.
 • Kullanılan tüm mevcut ilaçların ve takviyelerin bir listesini getirilmelidir. Bu listeye; tüm reçeteli ilaçlar, reçetesiz ilaçlar, vitaminler, takviyeler ve bitkisel ürünler eklenmelidir.
 • Bilinen tüm alerjilerin bir listesi yapılıp getirilmelidir.
 • Hasta, not alması ve doktorun söyledikleri için başka bir kulak olması için randevuya bir arkadaşı veya yakınını getirmelidir. Bu kişi, hastanın beyin cerrahı ile yaptığı görüşmeyi gözden geçirmesine, eksik hatırladığı konular hakkında ona sorular sormasına, yapılacak testlerin ve takip randevularının planlanması hakkında hastaya hatırlatmada bulunmaya yardımcı olacaktır.
 • Herhangi bir ek kaygıyı görüşmek için başka bir randevu alınmasının gerekip gerekmediği doktora sorulmalıdır.

Beyin Cerrahisinin Alt Uzmanlık Alanları Nelerdir?

Beyin cerrahisinin bazı alt uzmanlık alanları şunlardır:

 • Serebrovasküler cerrahi
 • Endovasküler cerrahi nöroradyoloji
 • Epilepsi cerrahisi
 • Fonksiyonel beyin ve sinir cerrahisi
 • Nöroonkoloji
 • Pediatrik beyin cerrahisi
 • Spinal cerrahi

Beyin cerrahından bir teşhis almak kimi durumlarda üzücü olabilir ancak kronik ağrı veya Parkinson hastalığı gibi sinir sistemini etkileyen bir durum varsa, beyin cerrahı bu durumu yönetmeye ve tedaviye yardımcı olabilir. Beyin cerrahları kendi alanlarında uzmandırlar ve hastaya yardımcı olabilecek ilaçlar, prosedürler ve ameliyatlar hakkında güncel bilgilere sahiptirler. Beyin cerrahı, hasta için en uygun tedavi planını belirlemek için onunla birlikte çalışacaktır.