Dahiliye (İç Hastalıkları)

İç hastalıkları olarak da bilinen dahiliye birimi, bir hastanenin en yoğun birimleri arasında kabul edilir. Günümüzde pek çok hastanın rahatsızlığına dair başlangıç semptomları ile başvurduğu kliniktir.

İç hastalıkları birimine gelen hastalar, tüm detaylarıyla titiz bir tedavi sürecinden geçmektedir.  Medicabil Hastanesi’nin Dahiliye (İç Hastalıkları) biriminde hastaların tetkik, tedavi ve tedavi sonrası takip süreçleri başarılı bir şekilde ele alınmaktadır. Yetişkin grubu olarak adlandırılan 15 yaş ve üzeri hastaların önemli bir kısmının yaşadığı rahatsızlıklar, bu alanda tedavi edilir. Tam anlamıyla bir ana bölüm olarak kabul gören dahiliye, pek çok klinik branş için de bir temel niteliğindedir.

Dahiliye Birimi Hakkında Genel Bilgiler

Çoğu zaman henüz teşhisi tam manasıyla konulmamış birçok rahatsızlık için ilk adım olan İç Hastalıkları, hastanın daha sonraki yolculuğu için bir rehber niteliği taşıyabilmektedir. Dahiliye biriminde modern tıbbın yarattığı tüm teknolojik olanaklardan, test ve teşhis yöntemlerinden, görüntüleme aygıtlarından yararlanılır. Hastalıkların çok ciddi bir bölümü iç hastalıklara endekslidir. Bu bağlamda hastayı doğru yönlendirmek adına bu birim, sayısız rahatsızlığı bünyesinde barındırır.

İç hastalıkları ya da bir başka ifadeyle dahiliye biriminde hasta, olası şikayetlere ve tedavi yöntemlerine dair bilgilendirilir. Uygulanacak tedavi yöntemleri ile alakalı detaylar paylaşılır. Dahiliye bölümünde alt ve üst solunum yolu rahatsızlıkları, diyabet, hipertansiyon, akciğer ve böbrek rahatsızlıkları, kansızlık, tiroid, sindirim sistemi vs. problemlerin teşhisi gerçekleştirilir. Hastanın gerekli görülmesi durumunda hangi birime yönlendirileceği, dahiliye uzmanının inisiyatifindedir.

Dahiliye biriminde genel olarak iç organ rahatsızlıklarının ortaya çıkma sebepleri incelenir. Teşhis yöntemleri ile beraber ameliyat gerçekleşmeden uygulanabilecek tedavilere odaklanılır. İç hastalıkları uzmanlığı iç organ rahatsızlıklarının yanında metabolik rahatsızlıkların da muayene ve teşhisinde rol oynamaktadır.

Dahiliye Rahatsızlıklarının Genel Belirtileri Nelerdir?

İç hastalıklarının sıradan bir halsizlikten ciddi organ büyümelerine kadar pek çok belirtisi söz konusudur. Vücutta oluşan deformasyonlar, kimi zaman görsel anlamda kimi zaman da ağrı ve sızı yoluyla kendini ele verir. Karın, sırt ve göğüs noktasındaki ağrılar, kusma ve bulantı gibi belirtiler bu noktada ön plana çıkar. Diğer belirtileri ise şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Mide bölgesinde yanma
 • Susama hali
 • Vücutta kıllanma
 • Parmaklarda uyuşma
 • Tansiyonda ani artış
 • Daima idrara çıkma
 • İdrar veya tükürükten kan gelmesi
 • Vücutta kaşıntı
 • Baş dönmesi

Dahiliye birimi oldukça geniş bir alanı ifade ettiği için belirtileri sınırlandırmak mümkün değildir. Teşhis ve tedavinin doğru şekilde gerçekleşmesi için farklı tıbbi branşlarla koordine bir şekilde çalışmaktadırlar. Medicabil Hastanesi Dahiliye bölümü; yatarak tedavi ve takip, poliklinik muayenesi, acil servis, check-up ve yoğun bakım gibi süreçleri bünyesinde barındırır.

Dahiliye Birimi Hangi Hastalıklara Bakar?

 • Solunum yolu enfeksiyonları,
 • İdrar yolları enfeksiyonu,
 • Cilt enfeksiyonu,
 • İshal,
 • Hepatit türleri,
 • Paraziter hastalık çeşitleri,
 • Bruselloz,
 • İnfluenza,
 • Cinsel yolla bulaşan hastalıklar,
 • Eklem ve kemik iltihaplanmaları,
 • Hipertansiyon,
 • Diyabet,
 • Tiroid hastalıkları,
 • Kolesterol,
 • Akciğer hastalıkları,
 • Böbrek hastalıkları,
 • Kansızlık ve kan hastalıkları,
 • Romatizmal hastalıklar,
 • Endokrinoloji (Hormonlarla ilgili),
 • Metabolizma hastalıkları,
 • Hepatoloji (Karaciğer hastalıkları),
 • Kalp hastalıkları,
 • Gastroenteroloji (Sindirim sistemi hastalıkları)

Dahiliye Hastalıklarında Teşhis Yöntemleri

İç hastalıklarının önemli bir bölümünde teşhis için ideal bir anamnez ile genel fizik muayenesi etkili olur. Bu noktada hastanın yaşı ve cinsiyeti dışında tıbbi öyküsü oldukça dikkatli bir şekilde değerlendirilir. Ailenin ve hastanın geçirdiği rahatsızlıklar, hastanın mesleki durumu, alerjik hassasiyetler, rahatsızlığa dair görülen belirtiler ve kullanılan ilaçlar, analiz için ciddi kriterlerdir.

Bilhassa metabolik rahatsızlıkların değerlendirilme sürecinde çeşitli sıvı numuneleri üstünden tahliller gerçekleşebilir. Bunları kan, dışkı ve idrar sıvı numuneleri olarak sıralamak mümkündür. Teşhis koyma esnasında röntgen, mamografi, MR, bilgisayarlı tomografi, endoskopi, kolonoskopi, EKG ya da Ekokardiyografi gibi yöntemlerden yararlanılabilir. Dahiliye bölümü, teknolojik gelişmelere bağlı şekilde birçok yan dala ayrılmıştır.