Nöroloji (Beyin ve Sinir Hastalıkları)

 • Ana Sayfa
 • Nöroloji (Beyin ve Sinir Hastalıkları)

Nörolojik hastalıklar ve sorunlar, vücudumuzun neredeyse her parçasını etkileyebildiği gibi hem yetişkinler hem de çocuklarda ortaya çıkabilir. Beyin, omurilik ve sinir hastalıklarının teşhis ve tedavisinde uzmanlaşmış tıp doktorlarına nörolog. ilgili birime ise Nöroloji (Beyin ve Sinir Hastalıkları) Bölümü denir.

Nörolog Kimdir?

Nörolog, beyin ve sinir sistemi (beyin, omurilik ve sinirler) bozukluklarını teşhis ve tedavi eden tıp doktorudur. Bir nörolog, sinirlerimizi ve sinir sistemimizi etkileyen anatomiye, fonksiyonlarına hakimdir. Vücudumuzun kumanda merkezi olan sinir sistemimiz; kolumuzu hareket ettirmekten kalbimizin atışına kadar düşündüğümüz, hissettiğimiz ve yaptığımız her şeyi kontrol eder.

Pediatrik Nörolog Kimdir?

Pediatrik nörolog; yenidoğandan ergenliğe kadar çocuklardaki beyin ve sinir sistemi bozukluklarını teşhis ve tedavi eder. Tedavi ettikleri durumların pek çoğu, ırsi ve gelişimsel şartlara ilave olarak yetişkinlerde görülenlerle aynıdır.

Beyin Cerrahı Kimdir?

Beyin cerrahı; beyin, omurilik ve sinirler üzerinde ameliyat yapan tıp doktorudur.

Nörologlar Hangi Hastalıkları ve Durumları Tedavi Eder?

Bir nöroloğun tedavi edebileceği en yaygın nörolojik bozukluklardan bazıları şunlardır:

 • Alzheimer hastalığı ve demans,
 • Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS veya Lou Gehrig hastalığı olarak da isimlendirilir),
 • Beyin hasarı, omurilik hasarı veya vasküler malformasyonlar,
 • Serebral anevrizmalar ve arteriyovenöz malformasyonlar,
 • Serebral Palsi ve Spastisite,
 • Beyin sarsıntısı,
 • Ensefalit,
 • Epilepsi,
 • Fasiyal ağrı sendromları,
 • Baş ağrısı/migren,
 • Menenjit,
 • Multipl skleroz (MS hastalığı),
 • Myastenia gravis ve miyopatiler,
 • Parkinson hastalığı,
 • Periferik nöropati,
 • Uyku bozuklukları,
 • Felç,
 • Titreme, distoni

Nörologlar Nasıl Teşhis Koyar?

Nöroloğunuz size; tıbbi geçmişiniz, ailevi geçmişiniz, ilaç geçmişiniz ve mevcut belirtileriniz hakkında sorular sorabilir. Ayrıca, aşağıdaki bazı tahlil, tetkik ve testler de dahil olmak üzere bir nörolojik muayene gerçekleştirecektir.

Bu testler şunlardır:

 • Koordinasyon, denge, refleksler ve yürüyüş biçimi,
 • Kas gücü,
 • Akıl sağlığı,
 • Görme, işitme ve konuşma,
 • Hisler.

Nöroloğunuz, durumun şiddetini ve ciddiyetini anlamak ya da ilaç düzeylerini kontrol etmek için kan, idrar veya başka diğer testleri de isteyebilir. Ayrıca kalıtsal bozuklukları tanımlamak için genetik testler ve teşhise yardımcı olması için sinir sisteminizi görüntüleyen tetkikler de talep edebilir.

Nörologlar hastaları ilaçlar, fizik tedavi veya diğer yaklaşımlarla tedavi edebilir.

Nöroloji Biriminde İstenilen Testler Nelerdir?

Yaygın nörolojik testler şunları içerir:

 • Anjiyografi: Anjiyografi; beyninizdeki, başınızdaki veya boynunuzdaki kan damarlarının tıkalı, hasarlı veya olağandışı bir durumda olup olmadığını gösterir. Anjiyografi, anevrizmalar ve kan pıhtıları gibi durumları tespit edebilir.
 • Biyopsi: Vücudunuzdan bir doku parçasının çıkarılmasıdır. Kas, sinir veya beyin dokusundan biyopsi alınabilir.
 • Beyin omurilik sıvısı analizi: Bu test, beyninizi ve omuriliğinizi çevreleyen sıvıya ait bir örneğinin çıkarılmadır. Bu test; beyin kanaması, enfeksiyon, multipl skleroz ve metabolik hastalıkların kanıtlarını tespit edebilir.
 • Bilgisayarlı tomografi (BT), Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR), Röntgen ve Ultrason
 • Elektroensefalografi (EEG): Bu test beyninizin elektriksel aktivitesini ölçer, nöbetlerin, ensefalit gibi enfeksiyonların, beyin hasarının ve tümörlerin teşhis edilmesine yardımcı olur.
 • Elektromiyografi (EMG): Kaslardaki elektriksel aktiviteyi kaydeder. Sinir ve kas bozukluklarını, spinal sinir kökü sıkışmasını ve Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS) gibi motor nöron bozukluklarını teşhis etmek için kullanılır.
 • Elektronistagmografi (ENG): Bu grup testler istemsiz göz hareketleri, baş dönmesi ve denge bozukluklarını teşhis etmek için kullanılır.
 • Uyarılmış potansiyeller: Bu test; gözlerinizden, kulaklarınızdan veya cildinize dokunulduğunda gelen elektrik sinyallerinin beyninize ne kadar hızlı ve bütünlüklü olarak ulaştığını ölçer. Multipl skleroz (MS), akustik nöroma ve omurilik yaralanmasının teşhis edilmesine yardımcı olabilir.
 • Miyelografi: Omurga ve omurilik tümörlerini, fıtıklaşmış diskleri ve kırıkları teşhis etmeye yardımcı olur.
 • Polisomnogram: Uyku sırasındaki beyin ve vücut aktivitesini ölçer ve uyku bozukluklarının teşhis edilmesine yardım eder.
 • Pozitron emisyon tomografisi (PET): Bu görüntüleme yöntemi tümörleri gösterebilir veya epilepsi, beyin tümörleri, demans ve Alzheimer hastalığını değerlendirmek için kullanılabilir.
 • Tek foton emisyonlu bilgisayarlı tomografi (SPECT): Bu görüntüleme testi tümörleri, enfeksiyonları, nöbetlerin yerini, dejeneratif omurga hastalığını ve stres kırıklarını değerlendirmeye yardımcı olabilir.

Ne Zaman Bir Nörologdan Randevu Almalıyım?

Bir nöroloğa görünmek ya da bir nöroloğa sevk edilmek isteyebileceğiniz en yaygın belirtilerden bazılar şunlardır:

 • Hafıza bozuklukları, unutkanlık,
 • Bilinç kaybı,
 • Nöbet,
 • Tat veya koku alma bozuklukları,
 • Görme sorunları,
 • Uyuşma ve karıncalanma hissi,
 • Yüz asimetrileri (Gözkapağınızın sarktığı ya da tam olarak gülümseyemediğiniz, yüzünüzün bir tarafının diğeriyle uyuşmaması hali),
 • Vertigo, kulak çınlaması ve sağırlık,
 • Yutma güçlüğü, ses kısıklığı, omuz silkmede veya boynu döndürmede güçlük, dil hareketlerinde zorlanma,
 • Kas zayıflığı, kramplar, spazmlar ve seğirme,
 • Vücudun herhangi bir bölgesinde yanma veya elektrik çarpmasına benzer ağrı,
 • Boyun ya da sırt ağrısı, baş ağrısı,
 • Yürüyüşte dengesizlik,
 • Titreme,
 • Harekette yavaşlık,
 • Sağ­­ ve sol felç bacak güçsüzlükleri

Nöroloji Randevuma Nasıl Hazırlanmalıyım?

Bir nörolog ile olan görüşmenizden en iyi şekilde faydalanmak için hazırlıklı olmakta yarar vardır. Hazırlanmak için şunları yapabilirsiniz:

 • Genel sağlık durumunuzdaki değişiklikleri belirtin.
 • Yeni ortaya çıkan belirtilerinizi, mevcut ya da geçmiş belirtilerinizdeki değişiklikleri doktorunuzla paylaşın.
 • Belirtilerinizi yazdığınız bir not tutun ve bunu yanınızda getirin.
 • Bu nota; belirtilerinizin meydana geldiği gün ve saati, ne kadar sürdüğünü, şiddetini, varsa tetikleyicileri, belirtilerinizin tam olarak neler olduğunu ve bunları sonlandırmak için yaptığınız tüm işlemler de dahil olmak üzere olayları kaydedin. Bu; özellikle epilepsi, uyku apnesi, baş ağrısı veya Parkinson hastalığı gibi, semptomların sabit olmadığı, değişken belirtilere sahip bir rahatsızlığınız varsa çok daha yararlıdır.
 • Başka bir doktor tarafından istenen hastalığınızla bağlantılı bir görüntü CD'si ve laboratuvar çalışması da dahil olmak üzere elinizdeki tüm test sonuçlarının kopyalarını getirin.
 • Güncel olarak kullandığınız ürünlerin ve ilaçların bir listesini yanınızda getirin. Reçeteli ya da reçetesiz satılan ilaçlar ile her türlü vitaminler, takviyeler ve bitkisel ürünleri bu listeye dahil edin. Ayrıca nöroloğunuza, daha önce kullandığınız ancak işe yaramayan veya sizde yan etkilere sebep olan ilaçlar hakkında bilgi verin.
 • Bilinen alerjilerinizin bir listesini yapın.

Nörolog, beyninizi, omuriliğinizi ve sinirlerinizi etkileyen hastalık ve durumlarda uzmanlaşmış bir tıp doktorudur. Nöroloğunuz sizi muayene edecek, bazı testler isteyecek, gerekiyorsa size bir teşhis koyacak, durumunuzu ilaç veya fizik tedavi ile tedavi etmeye çalışacak ya da sizi uygunsa beyin cerrahı, nöro-onkolog gibi başka uzmanlara sevk edecek ve multidisipliner bir tedavi protokolü uygulayacaktır.