Taahütname

Sayın Hastamız ve /veya Yakını,
Bu belge hak ve sorumluluklarınız konusunda bilgilendirilmenizi ve tanı- tedavi işlemleriniz için onayınızı almak amacıyla hazırlanmıştır.

Taahhütname