Bazofil Nedir? Bazofil Yüksekliği ve Düşüklüğü Ne Anlama Gelir?

 • Ana Sayfa
 • Bazofil Nedir? Bazofil Yüksekliği ve Düşüklüğü Ne Anlama Gelir?

Bazofil Nedir? Bazofil Yüksekliği ve Düşüklüğü Ne Anlama Gelir? başlıklı makalemizde konuya dair detayları inceleyeceğiz. Bazofiller, vücudu alerjenlerden, patojenlerden ve parazitlerden korumak için bağışıklık sistemiyle yakın iş birliği içinde çalışan bir tür beyaz kan hücresidir. Bazofiller kan akışını iyileştirmek ve kan pıhtılarını önlemek için enzimler salgılar.

Bazofiller Nedir?

Bazofiller bir tür beyaz kan hücresidir. Granülositler, monositler ve lenfositler dahil olmak üzere bağışıklık sistemini güçlendirmek için her biri kendi işlevine sahip üç tür beyaz kan hücresi vardır. Bazofiller, nötrofiller ve eozinofillerle birlikte üç granülositten biridir. Granülositler arasında sayı olarak en küçük ancak hücre boyutu olarak en büyük olanlardır. Bazofiller vücudun alerjik reaksiyonlara yanıt vermesinde önemli bir rol oynar.

Bazofiller Ne İşe Yarar?

Bazofiller vücudu şunlara karşı savunmak için işlev görür:

 • Alerjenler.
 • Bakteriyel, fungal ve viral enfeksiyonlar (patojenler).
 • Kan pıhtılaşması.
 • Parazitler. 

Bazofil hücreleri, daha önce maruz kaldıkları patojenleri tanımadıkları için benzersizdir. Bunun yerine, gördükleri ve vücuda yabancı olan herhangi bir organizmaya saldırırlar. Bazofiller yabancı organizmaları çevreleyerek ve yutarak (fagositoz) yok eder.

Bazofiller Hangi Enzimleri Salgılar?

Alerjik reaksiyonlar sırasında bazofiller iki enzim salgılar: Histamin ve heparin.

Histamin, kan akışını iyileştirmek ve etkilenen bölgeyi iyileştirmek için kan damarlarını genişletir. Histamin, bağışıklık sistemindeki diğer hücrelerin alerjeni hızla hedef alması ve yanıt vermesi için yollar açar. Bazofil hücreleri histamin salgıladığı; kaşıntılı cilt, burun akıntısı ve gözlerde sulanma gibi alerjik reaksiyonun fiziksel belirtileri yaşandığında anlaşılabilir.

Heparin, kanın çok hızlı pıhtılaşmasını önleyen bir enzimdir.

Bazofillerin granüllerinde hem histamin hem de heparin bulunur. Yabancı bir organizma vücuda girdiğinde, bazofiller bağışıklık sisteminin organizmayı yok etme tepkisine yardımcı olmak için bu enzimleri aktive eder ve serbest bırakır.

Bazofiller Nerede Bulunur?

Bazofiller kemiklerin yumuşak dokusunda (kemik iliği) oluşur. Hücreler olgunlaştıktan sonra kan dolaşımı boyunca hareket eder ve bir yaralanmadan sonra bölgenin iyileşmesine yardımcı olmak için hasarlı dokulara göç ederler.

Bazofiller Neye Benzer?

Bazofiller küre şeklinde mikroskobik hücrelerdir. Bu hücreleri mikroskop altında görüntülemek için, bir laboratuvar teknisyeni hücre örneğine bir leke veya boya ekleyerek hücrelerin mordan siyaha kadar değişen bir tona dönüşmesini sağlar. Bazofil hücresi, açık pembe bir sıvı (sitoplazma) içinde yüzen siyah ve küçük mor puantiyeli granüller olarak görünen iki loblu bir çekirdeğe (ince bir iplikle bağlanmış iki yağmur damlasına benzeyen) sahiptir.

Vücutta Ne Kadar Bazofil Vardır?

Bazofiller bir tür beyaz kan hücresidir. Beyaz kan hücreleri vücuttaki tüm hücrelerin yaklaşık %1'ini oluşturur. Bazofiller miktar olarak en küçük olanlardır ve tüm beyaz kan hücrelerinin %1'inden daha azını oluştururlar.

Bazofilleri Etkileyen Yaygın Durumlar Nelerdir?

Vücutta ne kadar bazofil bulunduğuna bağlı olarak bazofilleri etkileyen iki tür durum vardır.

 • Bazopeni, vücudun yeterince bazofil hücresi üretmediği anlamına gelir.
 • Bazofili, çok fazla bazofil hücresine sahip olunduğu anlamına gelir.

Kişide bazopeni varsa, bazofil hücreleri bir enfeksiyon veya alerjik reaksiyonla savaşmak için çalışıyor olabilir veya tiroid bezi aşırı aktif olabilir (hipertiroidizm). Doktor, bazofil sayısını normal seviyeye getirmek için altta yatan nedeni teşhis ve tedavi etmek üzere takip amacıyla kan testleri yapacaktır.

Bazofil hücre sayısının artması (bazofili) altta yatan tıbbi bir durumun göstergesi olabilir. Doktor hücreleri saymak için bir kan testi yapacak ve ardından tanıyı doğrulamak için ek testler uygulayacaktır. Bazofiliyi yansıtan durumlar şunları içerir:

 • Lösemi.
 • Polisitemi vera.
 • Miyelofibrozis.
 • Az çalışan tiroid bezi (hipotiroidizm).
 • İnflamatuar bağırsak hastalığı.
 • Otoimmün hastalık.

Vücutta artan bazofil miktarına karşı daha az şiddetli reaksiyonlar şunları içerir:

 • Alerjik reaksiyon.
 • Enfeksiyon.
 • Bir ilacın yan etkisi.

Bazofil Hastalıklarının Yaygın Belirtileri Nelerdir?

Bazofiller anormalse, sayımın kendisiyle ilişkili doğrudan bir belirti yoktur. Yaşanan tüm belirtiler altta yatan tıbbi bir durumun işaretidir.

Bazofil rahatsızlıklarının yaygın semptomları şunları içerir:

 • Ateş.
 • Yorgunluk.
 • Sık enfeksiyonlar.
 • Kaşıntı.
 • Deri döküntüleri.
 • İltihaplanma.

Bazofil Hücrelerinin Sağlığını Kontrol Etmek İçin Yaygın Testler Nelerdir?

Doktor, kan hücrelerini ölçerek ve sayarak çeşitli hastalıkları, durumları ve enfeksiyonları teşhis etmek ve taramak için damardan kan örneği alacağı tam kan sayımı testi ile hücreleri inceleyecektir.

Bazofiller bir tür beyaz kan hücresi olduğundan doktor, hücre sayısının çok yüksek, normal veya çok düşük olup olmadığını doğrulamak için kan örneğindeki beş tür beyaz kan hücresini sayan diferansiyelli tam kan sayımı isteyecektir.

Bazofillerin sağlığını özellikle belirleyen iki test şunlardır:

 • Mutlak bazofil sayımı: Mutlak bazofil sayımı, kan örneğinde kaç bazofil bulunduğunu belirler. Mutlak bazofil sayımı için yapılan hesaplama, tam kan sayımından elde edilen bazofil yüzdesini aynı sayımdaki toplam beyaz kan hücresi sayısıyla çarpar. Bu testten elde edilen sonuçlar bazofil sayısının çok yüksek, normal veya çok düşük olup olmadığını belirler.
 • Kemik iliği biyopsisi: Doktor küçük bir örnek almak için kemik iliğine büyük bir iğne sokacaktır. Daha sonra hücrelerin miktarını ve kalitesini, oluştukları yere göre doğrulamak için inceleyecektir.

Bazofil sayımı genellikle bir durum hakkında fikir verir ancak tanıyı doğrulamak için ek testler gereklidir.

Normal Bazofil Sayısı Nedir?

Normal bir bazofil sayısı beyaz kan hücresi sayısının %0,5 ila %1'i kadardır. Bu, sağlıklı yetişkinlerde mikrolitre kan başına yaklaşık 0 ila 300 bazofile eşittir. Bazofil sayısı bu aralıkların dışındaysa, bazofil ile ilgili bir rahatsızlığa yakalanma riski altında olunur.

Bazofil Sayısının Çok Yüksek Olmasına Ne Sebep Olur?

Aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli faktörler bazofiliye neden olabilir:

 • Tiroid bezinin yeterince tiroid hormonu üretmemesi (hipotiroidizm).
 • Kemik iliğinin çok fazla hücre ve trombosit üretmesi (kan bozukluğu).
 • Bir hücre mutasyonunun beyaz kan hücrelerini hedef alması (lösemi).

Bazofil Sayısının Çok Düşük Olmasına Ne Sebep Olur?

Bazopeni, bazofillerin bir alerjene saldırmak veya iyileşmesi normalden uzun süren bir enfeksiyonu tedavi etmek için fazla mesai yapmasının bir sonucu olabilir. Ayrıca tiroid bezinin çok fazla tiroid hormonu üretmesinin bir sonucu da olabilir.

Bazofil Rahatsızlıkları İçin Yaygın Tedaviler Nelerdir?

Bazofil rahatsızlıkları için yaygın tedaviler şunları içerir:

 • Alerjenlerden kaçınmak veya antihistaminikler almak.
 • Doktorun talimatıyla ilaçların dozajını veya zamanlamasını değiştirmek.
 • Altta yatan herhangi bir tıbbi durumu tedavi etmek.
 • Enfeksiyonları ve yaralanmaları tedavi etmek.

Bazofilleri Sağlıklı Tutmak İçin Neler Yapılabilir?

Bazofiller şu şekilde sağlıklı tutulabilir:

 • Bağışıklık sistemini güçlendirmek için vitamin almak (C vitamini, B6, E, çinko).
 • Alerjenlerden kaçınmak.
 • İyi dengelenmiş bir diyetle beslenmek.
 • Stresi en aza indirmek.

Mast Hücreleri ve Bazofil Hücreleri Arasındaki Fark Nedir?

Mast hücreleri ve bazofil hücreleri, alerjik reaksiyonları hedef alan her iki beyaz kan hücresi türüdür. Mast hücreleri dikdörtgen şeklinde, bazofil hücreleri ise küreseldir. Her iki hücre de bir çekirdek ve granülosit içerir. Mast hücreleri ve bazofil hücreleri arasındaki fark, mast hücrelerinin bazofil hücrelerinden yaklaşık %90 daha fazla granülosit içermesidir (granülositler hücre içinde küçük puantiyeler olarak görünür). Mast hücreleri ayrıca vücuttaki dokuların içinde kalırken, bazofil hücreleri yaşamlarının çoğunu dolaşım sistemi boyunca seyahat ederek geçirir.

Alerji mevsimi geldiğinde, burun akıntısı ve sulanmış gözler bazofil hücrelerinin işlerini yaptığını gösterir. Doktor hücre anormalliklerini kontrol etmek için mutlak bazofil sayımı önerecektir. Bu, altta yatan tıbbi bir durumun teşhisinin ilk adımı olabilir veya inatçı alerjiler veya enfeksiyonlar için tedavi seçenekleri sunabilir.