Safra Kesesi Taşları Neden Olur? Belirtileri Nelerdir? Nasıl Tedavi Edilir?

 • Ana Sayfa
 • Safra Kesesi Taşları Neden Olur? Belirtileri Nelerdir? Nasıl Tedavi Edilir?

Safra Kesesi Taşları Neden Olur? Belirtileri Nelerdir? Nasıl Tedavi Edilir? başlıklı makalemizde konuya dair detayları inceleyeceğiz. Safra kesesi taşları, safra kesesinde gelişen sertleşmiş safra maddesi birikimleridir. Bir kum tanesi kadar küçük veya bir pinpon topu kadar büyük olabilirler. Çoğu safra kesesi taşı herhangi bir soruna neden olmaz ancak gevşeyip safra kanallarına girerlerse sorunlara yol açabilirler. Kişide safra kesesi taşı olması durumuna kolelitiazis denir.

Safra Kesesi Taşı Nedir?

Safra kesesi taşları, vücudun safra depoladığı küçük, armut şeklindeki bir organ olan safra kesesinde oluşur. Bunlar konsantre safra maddelerinin çakıl taşı benzeri parçalarıdır. Safra sıvısı kolesterol, bilirubin, safra tuzları ve lesitin içerir. Safra taşları genellikle kolesterol veya bilirubinden oluşur ve "taş" şeklinde sertleşene kadar safra kesesinin dibinde toplanırlar. Safra taşları bir kum tanesi kadar küçük veya bir golf topu kadar büyük olabilir. Safra üzerlerinden akmaya devam ettikçe ve ekstra maddeler topladıkça yavaş yavaş büyürler. Aslında sorun yaratma olasılığı daha yüksek olanlar daha küçük taşlardır. Çünkü daha küçük taşlar seyahat edebilirken, daha büyük olanlar yerinde kalma eğilimindedir. Hareket eden safra taşları bir yere sıkışabilir ve tıkanıklık yaratabilir.

Kolelitiazis Nedir?

Kolelitiazis kişide safra taşı olması durumudur. Birçok insanda safra taşı vardır ve bunu bilmezler. Safra taşlarının kişi için herhangi bir soruna yol açması gerekmez. Safra kesesi taşları eğer sorun çıkarmazlarsa, kendi hallerine bırakılabilirler ancak safra kesesi taşları bazen bir tıkanıklık yaratarak sorunlara neden olabilir. Bu da organlarda ağrı ve iltihaplanmaya yol açar. Safra kesesi taşları tedavi edilmezlerse ciddi komplikasyonlara neden olabilirler.

Safra Kesesi Taşları Ne Kadar Yaygındır?

Safra kesesi taşları gelişmiş ülkelerde yaygındır ve yetişkinlerin yaklaşık %10'unu, 65 yaş üzerindekilerin ise %20'sini etkiler. Safra kesesi taşı teşhisi konulan kişilerin yalnızca %20'sinin tedaviye ihtiyacı olur.

Safra Kesesi Taşı (Kolelitiazis) Olması Kişiyi Nasıl Etkiler?

Safra kesesi, safra sisteminin bir parçasıdır. Safrayı birbirleri arasında geçiren bir organlar ağına aittir. Bu organlar safra kanalları adı verilen bir dizi boru hattı ile birbirine bağlıdır. Safra, safra kanalları aracılığıyla karaciğerden safra kesesine ve safra kesesinden ince bağırsağa gider. Pankreas da kendi sindirim sıvılarını iletmek için safra kanallarını kullanır. Safra kesesinin ağzına giden bir safra taşı, safranın içeri veya dışarı akışını engelleyebilir. Safra kesesinden çıkıp safra kanallarına giren bir safra taşı, safranın kanallardan akışını engelleyebilir. Bu da safranın yakındaki organlara geri kaçmasına neden olur. Safra geri geldiğinde, organlarda ve safra kanallarında basınç ve ağrı oluşturur ve bu da iltihaplanmaya neden olur.

Bu durum, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli komplikasyonlara yol açabilir:

 • Safra kesesi hastalığı: Safra kesesi taşları, safra kesesi hastalıklarının en yaygın nedenidir. Sıkıştıklarında, safranın safra kesesine geri dönmesine ve iltihaplanmaya neden olurlar. Bu durum zaman içinde safra kesesine uzun vadeli zarar verebilir, dokuları zedeleyebilir ve çalışmasını durdurabilir. Safra akışının durması da safra kesesinde enfeksiyon olasılığını artırır.
 • Karaciğer hastalığı: Safra sisteminin herhangi bir yerindeki tıkanıklık safranın karaciğere geri kaçmasına neden olabilir. Bu durum karaciğerde iltihaplanmaya neden olarak enfeksiyon riskinin artmasına ve zamanla uzun süreli skarlaşmaya (siroz) yol açacaktır. Karaciğer iyi çalışmayı bırakırsa, tüm safra sistemi bozulur. Safra kesesi olmadan yaşanabilir ama karaciğer olmadan yaşamak mümkün değildir.
 • Safra taşı pankreatiti: Pankreas kanalını tıkayan bir safra taşı pankreasta iltihaplanmaya neden olur. Diğer organlarda olduğu gibi, geçici iltihap ağrıya yol açar ve kronik iltihap organın çalışmasını durdurabilecek uzun vadeli hasara neden olur.
 • Kolanjit: Safra kanallarındaki iltihaplanma kısa vadede enfeksiyonlara, uzun vadede ise skarlaşmaya yol açabilir. Safra kanallarındaki skarlaşma, kanalların daralmasına neden olarak safra akışını kısıtlar. Bu durum, tıkanıklık giderildikten sonra bile uzun vadeli safra akışı sorunlarına neden olabilir.
 • Sarılık: Biriken safra kan dolaşımına sızarak kişiyi hasta eder. Safra, karaciğerin vücuttan süzdüğü toksinleri taşır. Bilirubin içeriği, gözlerin beyazında görülebilecek sarı bir renge sahiptir.
 • Malabsorpsiyon: Safra ince bağırsağa amaçlandığı gibi gidemezse, yiyeceklerdeki besinleri parçalamakta ve emmekte zorluk çekilebilir. Safra özellikle yağların parçalanması ve ince bağırsakta yağda çözünen vitaminlerin emilmesi için önemlidir.

Safra Kesesi Taşlarının Ana Nedeni Nedir?

Doktorların keşfettiği safra kesesi taşlarının %75 kadarı aşırı kolesterolden oluşmaktadır. Dolayısıyla, kanda fazla kolesterol bulunmasının safra kesesi taşlarının önde gelen nedeni olduğunu söylenebilir. İnsanların çeşitli nedenlerden dolayı fazla kolesterolü olabilir. En yaygın nedenlerden bazıları obezite ve diyabet gibi metabolik bozukluklardır. Yüksek kan kolesterolü safrada daha yüksek kolesterol içeriğine yol açar. Karaciğer kandaki kolesterolü filtreler ve safrayı safra kesesine göndermeden önce atık bir ürün olarak safrada biriktirir. Safradaki kimyasalların (lesitin ve safra tuzları) kolesterolü çözmesi beklenir ancak kişide çok fazla kolesterol varsa, bu kimyasallar görevini yerine getiremeyebilir.

Kolelitiazise Başka Neler Neden Olur?

Safra kesesi taşlarına katkıda bulunan diğer faktörler şunlardır:

 • Aşırı bilirubin: Safra taşlarının yaklaşık %25'i kolesterol yerine aşırı bilirubinden oluşur. Bilirubin, karaciğer kırmızı kan hücrelerini parçaladığında ortaya çıkan bir yan üründür. Bazı tıbbi rahatsızlıklar karaciğerin işini yaparken fazladan bilirubin üretmesine neden olabilir. Bunlardan bazıları enfeksiyonlar, kan bozuklukları ve karaciğer hastalığıdır.
 • Safra kesesi stazı: İnce bağırsağın sindirmesi gereken yağlar olduğunda safra kesesine safra göndermesi için sinyal gönderir. Safra kesesi sağlıklı olduğunda, gerektiğinde safrayı verimli bir şekilde dışarı taşımak için kasılır ancak safra kesesi yeterince iyi kasılmazsa, bir miktar safra geride kalabilir. Bu safra yavaş yavaş safra kesesinin dibinde bir tür çamur halinde yoğunlaşır ve daha sonra kristalleşir.

Kimlerde Safra Kesesi Taşı Olabilir?

Çocuklar da dahil olmak üzere herkeste safra taşı oluşabilir ancak bunlar 40 yaşından sonra daha sık görülür. Bunun nedeni safra kesesi taşlarının çok yavaş büyümesidir. Safra kesesi taşlarının bir tıkanıklığa neden olacak kadar büyümesi 10 ila 20 yıl sürebilir. Ayrıca kadınlarda erkeklere göre 3 kat daha yaygındır. Bunun nedeni kadınlık hormonlarının etkileridir.

Safra kesesi taşları için diğer yaygın risk faktörleri şunlardır:

 • Amerikan yerlisi veya Meksika kökenli olmak: Bu halklar daha yüksek kolesterol seviyelerinin genetik profilini paylaşmaktadır.
 • Metabolik sendrom: Aşırı kilo, yüksek kan trigliseritleri ve insülin direnci gibi bir dizi metabolik risk faktörü kolesterol safra taşı riskine katkıda bulunur.

Kadınların Safra Taşı Geliştirme Riski Neden Daha Yüksektir?

Östrojen kolesterolü artırır ve progesteron safra kesesi kasılmalarını yavaşlatır. Her iki hormon da özellikle adet ve hamilelik gibi üreme hayatının belirli dönemlerinde yüksektir. Menopozda hormon seviyeleri düşmeye başladığında, birçok kişi hormon seviyelerini tekrar yükseltmek için hormon tedavisi kullanır.

Kadınların daha sık vücut yağı kazanma ve kaybetme olasılığı da daha yüksektir. Aşırı vücut yağı kanda ekstra kolesterol anlamına gelebilir. Obezite östrojeni artırır. Öte yandan, hızlı kilo kaybı da kilo alımına benzer bir etkiye sahiptir. Bir kerede çok fazla vücut yağı kaybedildiğinde, işlenmesi için karaciğere alışılmadık derecede büyük bir kolesterol yükü gönderir ve bu da safra kesesinde son bulur.

Safra Kesesi Taşlarının İlk Belirtileri Nelerdir?

Safra kesesi taşlarından biri bir yere takılıp tıkanmaya neden olmadıkça fark edilmez. Bu olduğunda, en tipik belirti karnın sağ üst kadranında biliyer kolik adı verilen bir tür karın ağrısıdır. Genellikle büyük bir yemek yendikten sonra, bir ila birkaç saat süren ataklar halinde ortaya çıkar. Bu, safra kesesinin sindirim için ince bağırsağa safra göndermek üzere kasıldığı zamandır. Kişi ara sıra biliyer kolik atakları geçiriyorsa, bu safra taşının kısmi bir tıkanıklığa neden olduğu anlamına gelir ancak safra kesesi kasılana kadar bu durum hissedilmez. Kasılma, safra kanalları boyunca basıncı zorlar ve dirençle karşılaştığında bu basıncın içeride birikmesine neden olur. Bu bir uyarı işaretidir. Tıkanıklık daha şiddetli hale geldiğinde ağrı da artacaktır.

Safra Kesesi Taşı Ağrısı Nasıldır?

Safra kesesi ağrısı en sık karnın sağ üst tarafında, göğüs kafesinin altında, safra kesesinin bulunduğu yerde ortaya çıkar ancak bazen karında daha belirsiz bir yerde hissedilir. Ağrı, çoğunlukla sağ kol veya kürek kemiği gibi başka yerlere de yayılabilir. Bir sızı olarak başlar ve tekrar azalmadan önce ilk bir saat içinde şiddeti giderek artar. İsmine rağmen biliyer kolik, keskin olan ve dalgalar halinde gelen "kolik ağrısı" değildir. Yavaş ve sabit bir yay çizer ve genellikle şiddetlidir. Rahatlamak için acil servise başvurmak gerekebilir. Ayrıca karnın sağ üst kısmının dokunulduğunda hassas olduğu da fark edilebilir. Biliyer koliğe genellikle bulantı ve kusma eşlik eder. Buna "safra kesesi atağı" de denir.

Safra Kesesi Taşları Başka Semptomlara Neden Olur mu?

Bir safra kesesi taşı kalıcı bir tıkanıklığa veya enfeksiyona neden olduğunda, akut iltihap belirtileri yaşanır.

Bu belirtiler şunları içerebilir:

 • Sürekli ağrı.
 • Ateş ve titreme.
 • Kalp atış hızında artış.

Ayrıca kan dolaşımında biriken safranın belirtileri de görülmeye başlanabilir. Örneğin:

 • Sarılık.
 • Çökmüş gözler.
 • Koyu renkli idrar.

Safra Kesesi Taşları Nasıl Teşhis Edilir?

Kişi biliyer kolik belirtileri yaşıyorsa doktor, kan testleri ve görüntüleme testleri ile araştırma yapacaktır. Kan testleri iltihaplanma, enfeksiyon veya sarılığı tespit edebilir. Ayrıca doktora hangi organların etkilendiğine dair ipuçları verebilir. Görüntüleme testleri tıkanıklığın kaynağını bulmaya yardımcı olacaktır. Genellikle bir ultrason ile işe başlanır.

Kolelitiazis Teşhisi İçin Hangi Testler Kullanılır?

 • Ultrason: Karın ultrasonu, hazırlık veya ilaç gerektirmeyen basit ve noninvaziv bir testtir. Safra kesesi taşlarının yerini tespit etmek için genellikle tek gereken budur ancak ortak safra kanalını çok iyi görselleştirmez. Doktor orada bir safra taşı olduğundan şüpheleniyorsa, onu bulmak için başka bir tür görüntüleme testi kullanması gerekebilir.
 • MRCP: Manyetik rezonans kolanjiyopankreatografi (MRCP), safra kanallarını özellikle görselleştiren bir MRG türüdür. İnvaziv değildir ve ortak safra kanalı da dahil olmak üzere safra sisteminin çok net görüntülerini oluşturur. Doktor bu testi ilk olarak şüpheli bir safra taşını bulmak için kullanabilir ancak zaten orada olduğundan oldukça eminse, bunu atlayıp doğrudan bir ERCP'ye gidilebilir.
 • ERCP: ERCP, endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografi anlamına gelir. Bu test biraz daha invazivdir ancak safra kesesi taşlarını bulmak için yararlı bir testtir çünkü orada sıkışmışlarsa onları kanallardan çıkarmak için de kullanılabilir. ERCP, X-ışınları ve endoskopinin bir kombinasyonunu kullanır, bu da uzun bir tüpün ucundaki küçük bir kameranın boğazdan aşağıya ve üst gastrointestinal kanala geçirmek anlamına gelir. (Bunu kolaylaştırmak için ilaç alınır.) Kamera (endoskop) ince bağırsağın üst kısmına ulaştığında doktor, safra kanallarından daha aşağıya ulaşmak için daha küçük başka bir tüpü ilk tüpün içine kaydıracaktır. Tüpün içinden özel bir boya enjekte edilir ve ardından boya kanallarda ilerlerken video röntgenleri (floroskopi) çekilir. Bulunan taşların çıkarılması için de tüpün içinden aletler sokulabilir.

Safra Kesesi Taşları Ameliyat Gerektirir mi?

Safra kesesi taşı olan çoğu kişinin tedaviye ihtiyacı olmaz ancak safra taşları sorun yaratıyorsa doktor onları çıkarmak isteyecektir. Genellikle o anda yalnızca bir tanesi soruna neden olsa bile tüm safra kesesi taşları çıkarılır. Bir tıkanıklık bir kez olursa, tekrar olması muhtemeldir. Bu risk beklemeye değmez.

Safra kesesini almadan içindeki safra taşlarına ulaşmanın bir yolu olmadığından, sorunlu safra taşları için standart tedavi safra kesesini tamamen almaktır. Bu küçük bir ameliyattır ve safra kesesi olmadan da yaşamak mümkündür. Safra kanallarında safra taşı varsa doktorun bunları da ayrı olarak çıkarması gerekecektir.

Safra Kesesi Taşları Ameliyat Olmadan Geçebilir mi?

Safra kanallarında bulunan ve sıkışmamış safra taşları bu kanallardan bağırsaklara başarılı bir şekilde geçebilir. Onları dışkı yoluyla dışarı atmak mümkündür. Bu şanslı bir senaryodur ancak genel olarak safra kanallarında safra taşı olması riski ilk etapta alınmak istenmez. Safra kesesi taşları eğer tamamen dışarı çıkmazlarsa zamanla daha da büyüyeceklerdir. Daha küçük safra taşlarının çözülmesine yardımcı olabilecek bazı ilaçlar vardır. Bunların işe yaraması aylar alır, bu nedenle semptomlar yaşayan kişiler için en pratik seçenek değildir. Ancak ameliyat için güvenli bir sağlık durumunda olmayan kişiler için bir alternatif sunarlar. Safra kesesi taşı olan ancak henüz semptomları olmayan kişiler için de pratik olabilirler.

Safra Kesesi Taşları Nasıl Alınır?

Safra kesesi taşlarını almanın birkaç farklı yolu vardır.

 • Endoskopi

Safra kanallarındaki safra taşları endoskopi (ERCP) ile çıkarılır. Bu işlem herhangi bir kesi gerektirmez. Safra taşları boğazdan geçirilen uzun bir tüp aracılığıyla dışarı çıkar. Safra kesesindeki safra taşları safra kesesi çıkarılarak (kolesistektomi) alınır. Bu genellikle minimal invaziv bir ameliyat tekniği olan laparoskopi ile yapılabilir.

 • Laparoskopi

Laparoskopik kolesistektomide, laparoskop adı verilen küçük bir kamera yardımıyla ameliyat yapmak için karındaki küçük "anahtar deliği kesileri" kullanılır. Cerrah laparoskopu bir anahtar deliğinden sokar ve safra kesesini başka bir delikten çıkarır. Daha küçük kesiler, geleneksel "açık" ameliyata göre daha az ameliyat sonrası ağrı ve daha hızlı iyileşme süresi sağlar.

 • Açık Ameliyat

Bazı kişiler, yönetmek için açık ameliyat gerektiren daha karmaşık koşullara sahip olabilir. Açık ameliyat olunursa, daha sonra daha uzun süre hastanede kalınması gerekecek ve daha büyük kesi sebebiyle evde daha uzun bir iyileşme sürecine ihtiyaç olacaktır. Cerrah işlem sırasında komplikasyonlarla karşılaşırsa bazı laparoskopik kolesistektomilerin açık ameliyata dönüştürülmesi gerekebilir.

Safra Taşı Ameliyatının Komplikasyonları veya Yan Etkileri Nelerdir?

Laparoskopik ameliyattan sonra biraz karın gazı ve gaz ağrısı olabilir. ERCP'den sonra da bunlar yaşanabilir. Her iki yöntem de organları genişletmek ve görüntülerde daha iyi görünmelerine yardımcı olmak için organlara gaz pompalar. Bu ağrı bir gün içinde geçecektir. Operasyon sırasında komplikasyonlar nadirdir ancak kanama, enfeksiyon ve yakındaki organların yaralanmasını içerir.

Safra Kesesi Taşı Ameliyatından Sonra İyileşme Süresi Ne Kadardır?

Kişi laparoskopik kolesistektomi yaptırırsa 24 saat içinde evinde olabilir ve yaklaşık iki hafta içinde iyileşebilir. Açık ameliyat geçirilirse sonrasında üç ila beş gün hastanede kalmak gerekecektir. Evde iyileşme süresi altı ila sekiz hafta olacaktır. Sindirim sisteminin ameliyattan sonra bu yeni duruma alışması iki ila sekiz hafta sürebilir.

Safra Kesesi Olmadığında Ne Olur?

Sindirim sistemi safra kesesi olmadan da çalışmaya devam edebilir. Safra kesesi çoğunlukla karaciğerin ürettiği safra için bir tutma yeridir. Sindirime yardımcı olmak için safrayı ince bağırsağa iletir. Cerrah safra kesesini çıkardığında, safra kanallarını safranın doğrudan karaciğerden ince bağırsağa akabileceği şekilde yeniden yönlendirecektir.

Safra Kesesi Taşı Ameliyatından Sonra Beslenme Düzenini Değiştirmek Gerekir mi?

Sindirim sisteminin safra kesesi eksikliğine alışması birkaç hafta sürebilir. Bazı kişiler geçiş döneminde geçici hazımsızlık veya ishal yaşayabilir. Doktor, iyileşme sürecinde çok zengin veya yağlı yiyecekler yenmemesini tavsiye edecektir. Çoğu insan birkaç hafta sonra normal (ancak makul ölçüde sağlıklı) bir beslenme düzenine dönebilir.

Beslenme Şekli Safra Kesesi Taşlarını Önlemeye Yardımcı Olabilir mi?

Beslenme düzeninde kolesterolü azaltarak en yaygın tür olan kolesterol safra kesesi taşı riskini azaltmak mümkündür. Bazı hızlı ipuçları şöyledir:

 • Kızarmış ve hızlı yiyecekleri sınırlamak: Bu gıdalar genellikle LDL kolesterolü (kötü tip) yükselten doymuş yağlarla kızartılır. Yağ ile yemek pişiriliyorsa hayvansal yağlar yerine bitkisel yağlar tercih edilmelidir.
 • Kırmızı eti balıkla değiştirmek: Kırmızı ette doymuş yağ oranı yüksektir, balıkta ise HDL kolesterolü (iyi tür) yükselten omega-3 yağ asitleri yüksektir. İyi tip, kötü tipin dengelenmesine yardımcı olur.
 • Daha fazla bitki tüketmek: Yüksek lifli meyveler, sebzeler ve tam tahıllar fazla kolesterolün vücuttan atılmasına yardımcı olur. Daha fazla bitki yemek genel kiloyu korumaya da yardımcı olabilir.
 • Yavaş yavaş kilo vermek: Kilo vermek için diyet yapmak kandaki kolesterol içeriğini azaltmaya yardımcı olabilir ancak haftada bir ila iki kilo gibi yavaş ve istikrarlı bir hızda kilo vermek daha iyidir. Hızlı kilo kaybı, safra kesesi taşlarını oluşmaya teşvik edebilir.

Safra Kesesi Taşı (Kolelitiazis) Olanlarda Hastalığın Seyri Nasıldır?

Kişide safra kesesi taşları varsa ancak henüz ona herhangi bir sorun yaratmamışlarsa, muhtemelen hiçbir zaman yaratmayacaklardır. Her yıl asemptomatik safra kesesi taşlarının yaklaşık %2'si semptomatik hale gelir. Semptomlara neden olmaya başladıklarında, bunu yapmaya devam etmeleri muhtemeldir. Semptomatik safra taşı olan kişilerin yaklaşık %2'sinde her yıl akut enflamasyon ve enfeksiyon gibi komplikasyonlar gelişir.

Kolesistektomi çoğu safra kesesi taşı için kesin bir tedavidir ve çoğu insan bundan hızlı bir şekilde ve tamamen iyileşir. Bazı kişilerin safra kanallarında daha sonra da safra taşı görülebilir. Bunlar bir endoskop ile tedavi edilebilir. Safra taşları eritmek için ilaç kullanılırsa bu yaklaşık %75 işe yarar ancak safra kesesi taşları genellikle tekrar geri gelecektir.

Safra Kesesi Taşları İçin Ne Zaman Yardım Alınmalıdır?

Biliyer kolik gibi bir durumla karşılaşılırsa derhal yardım istenmelidir. Safra kesesi ağrısı inatçıdır, yaklaşık 20 dakika boyunca artar ve bir ila birkaç saat arasında sürer. Ağrı genellikle karnın sağ üst kadranındadır ancak bazen başka bir yere de yönelebilir. Genellikle bulantı ve kusma ağrıya eşlik eder ancak kusma şikayeti hafifletmez. Safra kesesi taşları yaygındır ve çoğu insan bunlardan asla rahatsız olmaz. Safra kesesinde dururlarsa, muhtemelen orada olduklarını öğrenmek mümkün olmaz ancak hareket etmeye başladıklarında tehlikeli hale gelirler. Bu küçük, çakıl taşı benzeri parçalar, hassas safra sisteminin dar alanlarına girdiklerinde buraya çok fazla zarar verebilirler.

Safra kesesi krizi yoğun ve korkutucu olabilir, özellikle de kişi başlangıçta safra kesesi taşı olduğunu bilmiyorsa. Önerilen tedavinin ameliyat olduğunu öğrenmek endişe verici olabilir ancak laparoskopik safra kesesi çıkarılması, mükemmel bir seyre sahip yaygın bir prosedürdür. Tüm sıkıntı ilk belirtilerden sonraki saatler içinde sona erebilir.