Medicabil Blog

Ana Sayfa / Medicabil Blog

Diz Protezi Nedir, Kimlere Uygulanır?

Dizdeki kıkırdaklarda meydana gelen harabiyet sonucunda şiddetli ağrılar oluşabilir. Bu ağrıların tedavisi için fizik tedavi, ilaç tedavisi ya da egzersizler uygulanabilir. Ancak tüm bu tedavi yöntemlerine cevap vermeyen kireçlenmeler diz protezi ile tedavi edilebilmektedir. Bu protez uygulaması ise; üç kemiğin eklem yüzeylerinden kesilerek çıkarılması ve bu çıkarılan yüzeylerin plastik ve metal parçalar ile kaplanması şeklindedir.

Günümüzde uygulana protezlerin ömrünün 20 yıla kadar uzadığı düşünülürse, bu yöntem 60 yaş ve üzeri hastalar için oldukça iyi bir seçenektir. Ancak 55 yaş ve altındaki kişiler için protez uygulaması öncesinde diğer tedavi seçenekleri sonuna kadar denenmelidir. Yine de erken yaşlarda travmaya ya da ek patolojiye bağlı olarak gelişen kireçlenmelerde de diz protezi uygulamasına ihtiyaç duyulabilmektedir.

Diz Protezi Sırasında Uygulanan Yöntemler

Diz protezi uygulaması sırasında konulan parçaların kemiğe tutturulması için 2 yöntem izlenmektedir. Bunlardan ilki “polimetimetakrilat” ya da “kemik çimentosu” yöntemidir. Diğer bir yöntem ise “çimentosuz protez”lerdir. Bu protezler ise kemiğin gelişimine uygun olarak hazırlanan ve kemik ile bütünleşen protezlerdir.

Günümüzde diz protezlerinin çok büyük bir kısmı çimentolu olarak uygulanmaktadır. Bunun en önemli nedeni ise çimentolu protezlerin uyumunun mükemmel olmasıdır. Yine çimentolu protezin bir diğer avantajı, çimentonun kemik ile protezi birbirine bağlayan bir yapı olması ve maddenin ortama biomekanik güç katmasıdır. Ayrıca bugün için uygulanan çimentolu protezlerde kırılma ihtimali ise oldukça azıdır.

Diz Protezi Hangi Durumlarda Uygulanır?

Diz protezinin amacı, hastanın ağrısız ve hareketli bir ekleme sahip olabilmesidir. Bunun yanında yine hastanın günlük yaşama kalitesinin en üst seviyeye çıkarılması amaçlanır. Ancak bir hastaya protez uygulanabilmesi için belli şartlar gerekmektedir. Bunları şöyle sıralayabiliriz:

  • Hastanın dizlerinde ağrı ve şekil bozukluklarının görülmesi,
  • İlaç kullanımına rağmen diz ağrılarında azalma görülmemesi,
  • Yürüme ve merdiven çıkma gibi basit günlük aktivitelerin ileri derecede kısıtlanmış olması,
  • Radyografide eklem kıkırdağında ileri derecede hasarın olduğu görülmesi,
  • Romatoid artrit gibi bazı romatolojik hastalıkların görüldüğü erken yaşlarda diz protezi uygulanabilir.

Tedavi Aşamaları Nelerdir?

Diz protezi uygulaması öncesinde hastanın protez dışı tedavi seçeneklerini uygulamış ve herhangi bir sonuç elde edememiş olması gerekmektedir. Bu tür hastalarda genel olarak diz harabiyeti röntgenler sonucunda kolay bir şekilde görülebilmektedir. Tüm bunlar sonucunda ameliyat kararı alınmasının ardından anestezi hazırlıklarına başlanır. Yine hastada diş çürüğü ya da herhangi bir enfeksiyonun odağının varlığı dikkatlice araştırılır. Eğer herhangi bir enfeksiyon durumu saptanırsa tedavi edilmesi gerekmektedir.

Diz protezi ameliyatı için lokal ya da genel anestezi uygulanabilir. Ameliyat süresi ise hastaya göre değişiklik göstermektedir. Yine de bu ameliyatlar genellikle 1,5 saat sürmektedir. Hastaya uygulanan protez sonrasında günlük hayatına dönmesi yaklaşık olarak 6 hafta sürmektedir. Ancak hasta ameliyat sonrasında ertesi gün ayağa kaldırılır ve kişisel ihtiyaçlarını karşılayabilir. Bunun yanında ameliyat sonrasında önerilen egzersizlerin aksatılmaması eklem hareket açıklığının kazanımı açısından oldukça önemlidir.

Diz Protezi Ameliyatının Riskleri Nelerdir?

Protez uygulaması sonrasında erken ve geç dönemde bazı riskler mevcuttur. Yine ameliyat sırasında mevcut olan anesteziden kaynaklı riskler de bulunmaktadır.  Bu nedenle ameliyat öncesi ve sonrası oluşabilecek komplikasyonlara dikkat edilmeli ve yara bakımı dikkatlice yapılmalıdır. Geç dönemde ise protezin gevşemesi gibi komplikasyonlar ile karşılaşılabilir. Bu durumda ise hastaya önemli görevler düşmektedir. Bunların başında hastanın kilo vermesi gelmektedir. Ayrıca hasta uzman tarafından önerilen diz egzersizlerini düzenli olarak yapmalı ve kesinlikle aksatmamalıdır.