Tıbbi Onkoloji

Tüm dünyada olduğu üzere Türkiye’de de kanser hastalığı insan yaşamını tehdit eden rahatsızlıkların başında gelmektedir. Kanser hastalığına yakalanma oranları, durumun ciddiyetini net şekilde yansıtmaktadır. Evrensel düzeyde önemi her yıl daha da artış gösteren kanser rahatsızlıklarına karşı yeni tedavi yöntemleri geliştirilmektedir.

Türkiye’de en çok karşılaşılan kanser türlerini; prostat, meme, akciğer, rektum ve mide/pankreas şeklinde sıralamak mümkündür. Kanser hastalığına yakalanan kişilerin koordinasyon sürecinde Tıbbi Onkoloji birimleri büyük bir rol oynamaktadır. Medicabil Hastanesi’ne bağlı “Tıbbi Onkoloji” biriminde kanser hastalarının teşhis, tedavi ve takip süreçleri ele alınır. Gerekli görüldüğü durumlarda tüm birimlerle birlikte hareket edilir ve hastanın tedavi takvimine dair ortak kararlar alınır. Tıbbi onkoloji birimi, kimi zaman “medikal onkoloji” olarak da ifade edilir.

Tıbbi Onkoloji Hakkında

Medicabil Hastanesi’nin Tıbbi Onkoloji birimi, salt kanser hastalarının tedavisi ile ilgilenmez. Birimde aynı zamanda bu hastalıktan korunmak amacıyla oluşturulan tarama ve teşhis uygulamaları da ön plandadır. Kanser rahatsızlığında erken teşhis, tedavi neticesinde elde edilen başarı oranını artırmaktadır. Kanserin tüm aşamaları tıbbi onkolojiyi ilgilendirmektedir. Bu birim en çok cerrahi ve radyoloji gibi bölümlerle iş birliği içindedir. Hastalıkların teşhis ve tedavisinde multidisipliner yaklaşım söz konusudur.

Kanser Nedir?

Vücut dokularına ait hücrelerin rutin niteliklerinin dışında bir değişim yaşaması ve kontrolsüz biçimde çoğalması, kanser hastalığının tanımı olarak ele alınabilir. Çağın en ciddi hastalıkları arasında gösterilen kanser, Türkiye’deki ölüm sebepleri içinde ikinci basamakta bulunur. Kanserin komşu dokulara yayılma hızı oldukça yüksektir.

Tıbbi onkoloji kapsamında tedavi süreçlerinde; damardan veya oral biçiminde verilen ilaç uygulamaları öne çıkmaktadır. Fakat söz konusu uygulamalar elbette kanserin türüne göre değişkenlik göstermektedir. Aynı şekilde uzman hekimin gerçekleştireceği tedavi planı da kanserli hücrenin tipine, başlamış olduğu organa ve yayılmış olduğu bölgeye göre değişmektedir. Burada önemli olan hastalığın tekrar etme risklerini minimize etmektir. Bunun için adjuvan, neoadjuvan, palyatif gibi uygulamalardan yararlanılır.

Tıbbi Onkoloji Birimi Kanser Tedavisinde Hangi Yöntemleri Uygulamaktadır?

Tedavi aşamalarında kemoterapi, hormonoterapi, hedef odaklı biyolojik tedavi, algoloji, destek tedavileri ya da immünoterapi gibi uygulamalarla kanser hastalığıyla etkili bir şekilde mücadele edilmektedir. Gerekli görülmesi durumunda yatarak tedaviye yönelmek mümkündür. Özellikle teknolojik imkanların gelişmesi sayesinde kemoterapiden ve diğer yöntemlerden alınan verimliliğin artığı görülmektedir. Akıllı ilaç tedavileri günümüzde kişiye özel olarak verilmektedir. Onkoloji uzmanlarından beslenme uzmanlarına, psikologlara kadar pek çok uzmanın bilgi ve birikiminden tedavi boyunca yararlanılmaktadır.

Kemoterapi

Kanser tedavilerinde en çok başvurulan yöntemlerden birisidir. Kemoterapi, kanser hastalığında ilaçlı tedavi olarak bilinir. Burada asıl amaç, kontrolsüz bir biçimde büyüyen kanser hücrelerini tümüyle durdurmaktır. Etki mekanizmaları farkı olabilen ilaçlar beraber sunularak kanser hücresi öldürülür. Geçtiğimiz yüzyılın ortalarından bu yana kullanılan kemoterapi, bugün gelinen noktada önemli bir gelişim kaydetmiştir. Çok sayıda kemoterapik ilaçla kanserin ilerlemesi durdurulmaya çalışılır ve cerrahi müdahale öncesinde avantaj sağlanır. Bu ilaçlar birbirinden farklı kanser türleri için üretilmiştir.

Kimyasal bir tedavi metodu olan kemoterapinin yan etkileri ise; saç kaybı, iştah kaybı, ağız yaraları, ateş, ciltte morarma, en ciddi yan etkileri arasındadır. Kanserin yayılma hızının durdurulması ile beraber ilaç dozlarında düşüşler söz konusu olabilir. Kemoterapinin uzun süre devam etmesi, bazı organlara çok ciddi zararlar verebilmektedir. Kalp ve böbrek sorunları ya da akciğer dokusunun zedelenmesi, bu zararlardan bazıları olabilmektedir.

İmmünoterapi

İmmünoterapi de tıpkı kemoterapi gibi başvurulan kanser tedavi yöntemlerinden biridir. Bu noktada kemoterapiden en önemli farkı, ilaç tedavisi yerine biyolojik desteğin ön planda olmasıdır. Temel amaç, kanser hastalığına karşı vücut savunma direncinin artmasıdır. İmmünoterapi bazı durumlarda kanser hücrelerinden ziyade yararlı hücreleri etkiler. Bu tip durumlarda da tedavinin yan etkileri ile karşılaşılabilir. İmmünoterapi, bağışıklık tedavisi adıyla da bilinmektedir.

Algoloji

Algolojiden genellikle “ağrı tedavisi” şeklinde bahsedilir. Kanser hastalığında karşılaşılan ağrılar, diğer ağrı türleri ile kıyaslanmayacak düzeyde olabilmektedir. Kronik ya da nedeni tam olarak saptanamayan ağrıların tedavisi için algoloji yöntemleri devreye girer. Özellikle kronik ağrılar söz konusu olduğunda nerdeyse tüm tedavi türleri birlikte kullanılabilir. Ağrı olan alana uygulanan krem, losyon ya da spreyler, oldukça etkili sonuçlar sağlayabilmektedir.

Kanser tedavilerinde bu yaygın yöntemlerin haricinde; hormon tedavileri, hedef odaklı biyolojik tedaviler, semptomatik tedaviler, beslenme/diyet düzenlemesi veya destekleyici psikoloji tedavi yöntemlerinden söz etmek mümkündür. Herkese sağlıklı günler dileriz.