Medicabil Blog

Ana Sayfa / Medicabil Blog

Pediatrik Ortopedi (Çocuk Ortopedisi)

Yetişkinlik döneminde ortaya çıkan sorunların pek çoğu, çocuk yaşlarda tanısı konmamış ya da uygun şekilde tedavi edilmemiş çocukluk dönemi ortopedi hastalıklarından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle çocuk ortopedisi yetişkin yaşlarda yaşanabilecek ortopedik sorunlar açısından büyük önem taşımaktadır. Pediatrik ortopedi, genel yaklaşım olarak çocukları küçük insanlar olmalarından çok kendine has anatomisi, hastalıkları ve hastalıklarının kendine has tedavisinin olduğu bireyler olarak değerlendirmektedir. Çocuklarda görülen ortopedik sorunlar doğuştan ve gelişimsel olarak ortaya çıkabilmektedir. Aileleri endişelendiren bu sorunların yapılacak düzenli kontroller ile erken evrede belirlenmesi ve tedavi edilmesi oldukça önemlidir.

Çocuklarda Görülen Ortopedik Sorunlar

Pediatrik ortopedi; Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı’nın bebek, çocuk ve ergenlerde rastlanan iskelet ve kas sistemi ile ilgili hastalıkların tanısı ve tedavisi ile ilgilenen bir dalıdır. Doğumdan ergenlik dönemine kadar bedenin gelişiminin devam etmesi nedeniyle karşılaşılan ortopedik sorunlar, yetişkin ortopedisine göre daha farklı teşhis, izlem ve tedavi yöntemleri ile tedavi edilmelidir.

Doğumsal Kalça Çıkığı

Doğumsal kalça çıkığında uyluk kemiğinin başı (femur başı) yuvasının içerisinde stabil olarak kalamamaktadır. Yine eklem bağları da gergin ya da gevşektir. Çocuk büyüdükçe kalça eklemi tam olarak çıkar, yuva sığ ve baş küçük kalır. Bu problemi yaşayan çocuklar genellikle geç yürür. Doğumsal kalça çıkığı tedavi dilmezse eklemde kireçlenmeye ve ağrıya neden olur. Ayrıca çıkık olan tarafta kısalık da görülmektedir.

Serebral Palsi Sekelleri

Çocuklarda görülen ortopedik sorunlar arasında yer alan serebral palsi, doğum sırasında bebeğin oksijensiz kalması nedeniyle beyinde hasar meydana gelmesi durumudur. Bu hastalık hareket denge ve duruşu ciddi oranda etkiler. Yine serebral palsili çocuklarda adalelerde kontraktür olarak adlandırılan sertlik ve gerginlik durumu ortaya çıkmaktadır. Bu durumda cerrahi müdahale ve fizik tedavi ile gevşeme gerekebilir.

Perthes Hastalığı

Perthes hastalığı, nadir olarak görülmesine karşın tanısı ve tedavisi oldukça zordur. Bu nedenle de dikkatli olunması gereken bir hastalıktır. Çocukluk döneminde görülen bu ortopedik sorun kalça ağrısı gibi görünse de bazen diz ağrısı olarak da görülebilmektedir. Perthes hastalığı sebebi tam olarak bilinmeyen bir şekilde kalça kemiğinde kan dolaşımının bozulmasından kaynaklanmaktadır.

Doğuştan Çarpık Ayak 

Bu ortopedik rahatsızlık çocukta doğumdan hemen sonra tespit edilebilmektedir. Etkilenmiş olan ayak, bilekten içe doğru dönmüş durumdadır. Doğuştan çarpık ayak deformasyonunun nedeni genellikle anne karnındaki mekanik basınç ve ayak kıkırdağındaki gelişimsel sorunlardır. Ancak hastalığın gelişiminde genetik durumlar ve sinir lezyonları da etkili olmaktadır. Tedaviye olabildiğince erken başlanmalıdır. Aksi halde yaşanan gecikmeler deformitenin dirençli bir hale gelmesine neden olabilir.

Tüm bunların yanı sıra çocuklarda görülen ortopedik sorunlar yukarıda bahsedilenler ile sınırlı değildir. Ayrıca düztabanlık, içe basma, osgood-schlatter hastalığı, femur başı kayması, büyüme plağı kırıkları gibi ortopedik rahatsızlıklar da görülebilmektedir.