Kurumsal

Ana Sayfa / Kurumsal

Medicabil Hastanesi olarak, sizlerin her türlü sağlık sorununuzda çözüm ortağınız olabilmek, memnuniyetinizi en üst düzeye çıkarmak ve hizmetlerimizi kabul edilebilir fiyatlarda sunabilmek için verimliliğimizi arttırarak maliyetlerimizi minimumda tutmak hedefiyle, 10 Ocak 2011 de hizmet sunmaya başladık.

Ekibimiz

Mesleğinde en iyi olmak için gereken eğitimi almış, kendini sağlık hizmetlerine adamış, özverili ve mensubumuz olmaktan gurur duyan ekibimizle fark yaratan hizmet sunmaktayız. Tedavi hizmetlerinde olduğu gibi, koruyucu sağlık hizmetlerine de önem veren bir sağlık kurumuyuz.


Teknolojik ve Fiziksel Yapımız

Modern teknolojik yapımız; sunduğumuz tüm hizmetlerde mükemmeliyete ulaşmamıza olanak sağlayacak en önemli unsurlardan birisidir. Bu nedenle, teknolojideki gelişmeleri izleyerek, hizmetlerimizin etkinliğini, kalitesini ve verimliliğini arttırmak için en güncel teknolojilerle altyapımızı sürekli geliştirmekteyiz.

İleri düzeydeki teknolojik altyapımız ve alanlarında uzman insan gücümüzle etik kurallara bağlı, güvenilir, hasta ve hasta haklarına saygılı, çalışan ve hasta güvenliğine bağlı, bilimsel ve akademik çalışmalarla kalitenin artırılmasına ve sürdürülebilirliğine katkı sağlayan uluslararası standartlarda hizmet veriyoruz.

Yüksek teknoloji ürünü en gelişmiş radyolojik cihazlarla tüm tanısal ve girişimsel radyolojik işlemler yapmaktayız. Tüm laboratuvarlarımız modern donanımlara sahip olup, tanı sürecine laboratuvarımızda çalışılan testler bilim ve teknoloji dünyasının devamlı takibi ile yenilenen cihazlarda kabul görmüş uluslararası kalite kontrol merkezlerinin denetiminde mümkün olan en kısa zamanda sonuçlanmaktadır.

Hastane ergonomisi dikkate alınarak yapılan Medicabil Hastanesi’nde yedi kat, 8 bin metrekare kapalı alanda hizmet sunuyoruz. Medicabil Hastanesi’nde ayaktan hasta hizmetleri sunumunda hastaların hekimlerini seçme ve değiştirmelerine olanak sağlanır. Hizmet sunum alanlarımızı sürekli olarak geliştirmekte ve yenilerini ekleyerek büyümeye devam etmekteyiz. Hizmet alanlarımız için detaylı bilgilere sitemizden ulaşabilirsiniz.

İhtiyaç duyanların kolaylıkla ulaşabildiği sağlık hizmetini sunarken, hastalarımız ile ilgili tüm kayıtlarımızı “Hastane Bilgi Yönetim Sistemi”(HBYS) ve “PACS”(Picture archiving and communication system) otomasyonu ile bilgi gizliliği etik kurallarına bağlı olarak tutmaktayız. HBYS ile hastalarımızın tedavi gördükleri süre boyunca yapılacak tüm kayıt işlemleri en kısa sürede gerçekleştirilerek uzman sağlık ekibimizin hasta bakımına kaliteli zaman ayırması sağlanmaktadır.

İleri düzey teknolojiyle hazırlanan odalarımızda, tıbbi tedavi ve günlük ihtiyaçlar için her şey düşünülmüş olup, hastalarımızın kendilerini konforlu ve güvende hissetmeleri öncelik alınarak ferah ve sade tasarlanmıştır. Refakatçilerimiz için de özel bir dinlenme alanı mevcuttur. Tüm hastalarımızın rahat etmeleri için her detayın düşünüldüğü odalarımızda ihtiyaç duyulan her şey mevcuttur.

Uluslararası standartlarda, hasta odaklı hizmet anlayışı ile yapılandırılan, ameliyat salonlarımızdan ikisi organ nakli yapılabilecek donanıma sahiptir. Tüm salonlarımızda hekimin ihtiyaç duyduğu anda hastalarımızın tüm tıbbi kayıtlarına (radyoloji, laboratuvar, muayene, vb.) ulaşma imkanı vardır. Bilimsel organizasyonlarda ameliyat salonlarımız ile konferans salonumuz arasında video konferans yapılmasına olanak sağlayan sistemimiz mevcuttur. Merkezi sterilizasyon ünitesi bilimsel kurallar doğrultusunda konumlandırılmış ve gerekli cihazlarla donatılmıştır.

Her düzeyde yoğun bakım kriterlerine sahip Dahili Yoğun Bakım, Cerrahi Yoğun Bakım ve Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerimiz mevcuttur. Son teknoloji cihazlarla donatılmış yoğun bakım alanlarımızda, merkezi monitör sistemi ile hekimin her hastayı uzaktan erişimle de izleme ve takip etme olanağı vardır. Sürekliliğin ve güvenliğin sağlanması için bütün sistemimiz kesintisiz güç kaynağı ile beslenmektedir.

Misyon

 • Üst düzey teknolojik altyapımız ile konularında uzman insan gücümüzü bir araya getirerek,
 • Hastaya ve haklarına saygılı,
 • Etik kurallara bağlı,
 • Güvenilir,
 • Ulusal ve uluslararası düzeyde ihtiyaç duyanların kolaylıkla ulaşabildiği bir sağlık hizmeti sunmaktır.

Vizyon

 • Sürekli geliştirdiğimiz ve iyileştirdiğimiz hizmet alanlarımızda;
 • Hastalarımızın ve çalışanlarımızın memnuniyetinin üst düzeyde olduğu,
 • Bilimsel ve akademik çalışmalarımızla sağlık hizmetinin kalitesinin yükseltilmesine katkı sağlayarak, hastalarımız ve toplum için ulusal ve uluslararası düzeyde vazgeçilmez bir referans merkezi olmaktır.

Kalite Politikamız

 • MEDICABIL Hastanesi olarak, kurumsal kimliğimizi geliştirmek ve vizyonumuza ulaşmak için;
 • Hastaya ve yakınlarının haklarına saygı göstermeyi,
 • Değerlerimize uygun davranmayı,
 • Etik kurallarımızı uygulamayı,
 • Yasal düzenlemeler çerçevesinde ulusal ve uluslararası standartlarda sağlık hizmeti sunmayı,
 • Yönetim Sistemlerimizin etkinliğini Yalın Yönetim yaklaşımı ile sürekli iyileştirmeyi, taahhüt ediyoruz.

MEDICABIL Hastanesinin en önemli varlığı çalışanlarıdır. “Değerlerimiz” çalışanlarımızın davranış biçimini belirleyen temel prensiplerdir ve MEDICABIL kurum kültürünün temelini oluşturur.

Hizmet sunumumuzda rehberlik eden, “Değerlerimiz”;

İNSAN ODAKLIYIZ;

MEDICABIL çalışanları güler yüzlü hizmet anlayışı ile hastalarını önemser ve hastalarına bağlıdır. Hastalarımızın bugünkü ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılarken gelecekteki ihtiyaçlarını da anlamaya çalışır.

FARKLIYIZ;

MEDICABIL çalışanları bilimden yararlanarak sunduğu hizmetlerde fark yaratmanın heyecanını her zaman duyar ve farklılaşmayı amaçlar.

KATILIMCIYIZ;

İnsan kaynağımız kuruluşumuzun en önemli değeridir. Vizyonumuza ulaşma sürecinde çalışanlarımızın bilgi, beceri ve tecrübelerinden faydalanacağız.

BİLGİ GİZLİLİĞİNE ÖZEN GÖSTERİRİZ;

MEDICABIL çalışanları olarak hastalarımıza ve kurumumuza ait her türlü bilginin korunması ve gizli tutulması için gereken özeni gösteririz.

HASTA VE YAKINLARININ HAKLARINA SAYGILIYIZ;

MEDICABIL çalışanları tüm faaliyetlerini hasta ve yakınlarının haklarına saygılı olarak yürütür.

ETİK DEĞERLERE DUYARLIYIZ;

MEDICABIL çalışanları tüm faaliyetlerini etik değerlere uygun olarak yürütür.

YASALARA UYARIZ;

MEDICABIL çalışanları tüm faaliyetlerinde yasalara saygılıdır.

İŞ GÜVENLİĞİNİ ÖNDE TUTARIZ;

Çalışanlarımızın, hastalarımızın, hasta yakınlarının ve faaliyetlerimiz ile etkileşen diğer insanların güvenliği bizim sorumluluğumuzdadır. Bu nedenle faaliyetlerimizden kaynaklanan riskleri en aza indirmek bizim görevimizdir.

ÇEVREYİ KORURUZ;

Hastanemiz yaşanabilir bir dünyanın oluşumuna katkı sağlamak için çalışanlarımızı bilinçlendirmeyi ve faaliyetlerimizden kaynaklanan olumsuz çevresel etkileri azaltmayı bir görev olarak görür.

KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİNE İNANIRIZ;

MEDICABIL Hastanesi olarak; kalite politikamız gereği kalite yönetim sistemlerini uygulamanın, değişen koşullar ve ihtiyaçlarımız doğrultusunda sürekli iyileştirmenin önemine inanırız.

Prof. Dr. Oya KUTLAY – Mesul Müdür

20.04.1943 yılında Balıkesir’de doğdu. 1967 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Lisans bölümünü tamamladı. 1971 yılında aynı Üniversitenin Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalında Yüksek Lisansını bitirdi. 1971-1973 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde; 1973-1977 yılları arasında ise Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalında uzman olarak çalıştı. 1977 yılında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalında başlamış olduğu akademik kariyerini 1982 yılında Doçent Doktor; 2010 yılında Profesör olarak başarıyla tamamladı. 1991-2010 yılları arasında Ana Bilim Dalı Başkanlığı, 1991-1994 yılları arasında Cerrahi Bilimler Bölüm Başkan Yardımcılığı, 1995-1998 yılları arasında ise Fakülte Kurulu Üyeliği idari görevlerini başarıyla yürütmüştür.

Bununla birlikte 1995-1998 yılları arasında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Yoğun Bakımlar Sorumlusu ve Koordinatörü,1998-2008 yılları arasında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Beslenme Ekibi Başkanı,2001 yılında Sağlık Bakanlığı Yoğun Bakım Hemşireliği Eğitim Programları Koordinatörü ve Sorumlusu, 2001-2010 yılları arasında ise Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Görevlisi Zorunlu Temel ve İleri Yaşam Desteği Kursu Koordinatörü ve Sorumlusu olarak akademik görevlerde bulunmuştur.

 • Bunun yanı sıra;
 • 1995 yılından beri halen Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği (TARD) Resusitasyon Komitesi Üyeliğini, 1996-1998 yılları arasında Klinik Enteral Parenteral Nutrisyon (KEPAN) Derneği Yönetim Kurulu Üyeliğini,
 • 1998-2000 yılları arasında Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanlığını,
 • 1996-1998 yılları arasında Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 2.Başkanlığını (Gelecek Dönem),
 • 1999-2001 yılları arasında Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği ( TARD ) Başkanlığını,
 • 2002-2004 yılları arasında Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 2.Başkanlığını (Geçmiş Dönem),
 • 2001-2004 yılları arasında Türk –Alman Bilimsel İşbirliği Komitesi Genel Sekreterliğini,
 • 1994 yılında beri halen Association of Turkish and German Anaesthesiologist Neuro-Anestezi Fellowship Koordinasyon Sorumluluğunu ve ICU burs koordinatörlüğünü,
 • 2001-2003 yılları arasında Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi Editörlüğünü,
 • 2002 yılında beri halen Türk Yoğun Bakım Derneği Dergisi Bilimsel Kurulu Üyeliğini,
 • 1992-2010 yılları arasında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Kış Sempozyumları Düzenleme Kurulu Başkanlığını ve Klinik Enteral Parenteral Nutrisyon Kongreleri Bilimsel Kurulu Üyeliğini,
 • 2007-2009 yılları arasında ise Klinik Enteral Parenteral Nutrisyon ( KEPAN ) Derneği Başkanlığını ve 2009-2011 yılları arasında ise Klinik Enteral Parenteral Nutrisyon ( KEPAN ) Derneği Başkanlığı görevlerini başarıyla yürütmüştür.
 • Üye olduğu Bilimsel ve Mesleki Topluluklar şunlardır:
 • Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği,
 • Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Bursa Şubesi,
 • Türk Yoğun Bakım Derneği,
 • Klinik Enteral Parenteral Nutrisyon Derneği (KEPAN),
 • European Resuscitation Committee,
 • European Society of Parenteral and Enteral Nutrition,
 • European Society of Anesthesiology ve Association of Turkish and German Anesthesiologist üye olduğu ulusal ve uluslarası bilimsel ve mesleki topluluklardır.

Bununla birlikte pek çok ulusal ve uluslararası bilimsel toplantı, kongre ve sempozyumlara oturum başkanı, konuşmacı ve dinleyici sıfatı ile katılmış, pek çok teze araştırma danışmanlığı yapmıştır.

DOĞA KOLEJİ – UNICEF, 11.06.2011

Geliri Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF’ e verilmek üzere kendi tasarımları olan kitap ayraçları, kokulu defter, kartpostal ve daha birçok hediyelik eşyayı ÖZEL MEDICABIL HASTANESİ’ nde açtıkları stantlarda satışa çıkaran DOĞA KOLEJİ ana sınıfı öğrencilerinden ilk alışveriş yapan hastane yönetimi oldu.

HUZUR EVİ ZİYARETİ, 05.01.2011

Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında ÖZEL MEDICABIL HASTANESİ yönetimi Ali Osman Sönmez Huzurevi’ni ziyaret etti. Yeni yılda onları da unutmadığımızı gösterebildiysek ve yaşlılarımızın ihtiyaçlarına bir nebze de olsa karşılık verebildiysek ne mutlu bize.

KÜLTÜR KOLEJİ – RESİM SERGİSİ, 12.03.2011

Özel Bursa Kültür Okulları, hekimlerimizin Tıp Bayramını ‘’Çocuk Gözüyle Sağlık’’ konulu resim sergisiyle kutladı. Hedeflerini doktorluk olarak belirleyen öğrencilerin yapmış olduğu resimlerle gerçekleştirilen sergi,doktorlar ve hastane ziyaretçileri tarafından büyük ilgi gördü.

KIZILAY KAN BAĞIŞI, 08.09.2011 ve 19.01.2012

Ramazan ayında gönüllü kan bağışlarının ve kan stoklarının azalması nedeniyle ‘’Bir milyon iyi insan aranıyor’’ sloganıyla sürmekte olan kan bağışı kampanyasına bizde hasta yakınları, doktorlar ve hastane personeli olarak katkıda bulunduk.

SPOR KARŞILAŞMALARI, 05 – 11.06.2011

Eskiden basketbol oynamış ve basketbola gönül vermiş isimlerin bulunduğu Big Men Tek Pota ligi kapsamındaki maçlar, ÖZEL MEDICABIL HASTANESİ’ nin sağlık sponsorluğunda sürdürüldü.

MESLEKİ BİLGİLENDİRME KONFERANSI, 23 – 27.05.2011

Özel Medicabil Hastanesi, 23- 27 Mayıs tarihleri arasında Bursa’daki çeşitli okulların katılımıyla gerçekleştirilecek, tıp eğitimi ve doktorluk hakkında bilgilendirme konferansına 5 gün boyunca, her gün farklı okulların katılımı ve farklı branşlardaki doktorlarımızın konuşma yapacağı konferansın amacı, tıp konusunda üniversite sınavı öncesi öğrencileri bilgilendirmek, onlara yol göstermek, doktorluk mesleğini sevdirmek, bu mesleğin avantajlarıyla ve dezavantajlarıyla birlikte bilinçlendirmek.

YALNIZ BIRAKMADIK, 26.08.2011

SSK emeklisi Yadigar Karabulut’a yaklaşık 6 ay önce beyin tümörü ve akciğer kanseri teşhisi konuldu.Maddi durumu iyi olmayan ve muayene olduğu doktorların ‘acilen ameliyat olması gerekiyor’ dediği hastanın durumu ile ilgili 26 Ağustos 2011 tarihli manşet haberi sonrası harekete geçen Sağlık Bakanlığı, konuyu Bursa İl Sağlık Müdürlüğü’ne iletti. Ameliyat için gerekli uzman doktorun bulunduğu Medicabil Hastanesi ile irtibata geçildi. Medicabil Hastanesi Genel Müdürü Dr. Mustafa Koçak, “Zaman gazetesinde çıkan haberden sonra Sağlık Bakanlığı devreye girmiş. Biz de sistemdeki bir aksaklığı gidererek ameliyat yaptık.” dedi.

POTANIN TİMSAHLARI’NA MEDICABIL DESTEĞİ, 13.08.2016

Özel Medicabil Hastanesi, bu sezon Türkiye Erkekler Basketbol 1. Ligi’nde mücadele edecek olan Bursaspor Erkek Basketbol Takımı ve amatör branşlardaki yeşil beyazlı sporcuların sağlık sponsoru oldu.

                                                                                             KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİ BİLGİLENDİRME METNİ


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 1. maddesinde düzenlendiği üzere; bu Kanunun amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.
Medicabil Sağlık Grubu Kuruluşları tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik, Özel Hastaneler Yönetmeliği ile Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir .
İşbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme, kişisel veri koruma ve işleme politikamızı ve hastanemiz tarafından ifa edilen hizmetler sırasında kişisel verilerinizi nasıl topladığımız, aktardığımız, kullandığımız ve koruduğumuzu açıklamaktadır.
1. KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ, İŞLENMESİ VE YÖNTEMİ
Kişisel verileriniz Medicabil Sağlık Grubu Kuruluşları tarafından kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, sağlık kurumlarımıza yaptığınız başvurulara bağlı kayıtlar, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve şirketimizin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, SGK sistemi üzerinden online, özel sigorta şirketinden yararlanma halinde paylaşılan kayıtlardan, sağlık kurumumuza sevk suretiyle gelişiniz durumunda diğer sağlık kurumlarının kayıtları üzerinden, gönderdiğiniz e-postalar, çağrı merkezi, internet sitesi, mobil uygulamalar, online hizmetler, sözlü, yazılı ve benzeri vasıtalar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Medicabil Sağlık Grubu Kuruluşları tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:
1. Kimlik bilgileriniz: Adınız, soyadınız, T.C. Kimlik numaranız, pasaport numaranız veya geçici TC Kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyetiniz, sigorta ve/veya hasta protokol numaranız, sağlık güvencesi, meslek, sigorta kart numarası, iş yeri sicil ve/veya hasta kimlik numarası ile ve sizi tanımlayabilecek diğer kimlik verileriniz;
2. İletişim Bilgileriniz: Adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve sair iletişim verileriniz, müşteri temsilcileri ya da hasta hizmetleri tarafından çağrı merkezi standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtlarınız ile elektronik posta, mektup veya sair vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel verileriniz;
3. Banka hesap numaranız, IBAN numaranız, kredi kartı bilginiz, faturalama ve fatura bilgileriniz gibi finansal verileriniz;
4. Sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz ve Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz,
5. Hasta tıbbi raporları, tanı verileri, biyometrik ve genetik veriler, Laboratuvar sonuçlarınız, test sonuçlarınız, muayene verileriniz, check-up bilgileriniz, doktor analiz ve yorumları, randevu bilgileriniz, reçete bilgileriniz dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında veya bunların bir sonucu olarak elde edilen genel ve özel nitelikli her türlü sağlık verileriniz ,
6. Hastaların doldurdukları anketler, teşekkür ve şikayet mektupları, memnuniyet sonuçları gibi bildirimleriniz,
7. Otoparkı kullanmanız/refakatçinizin kullanması ve vale hizmetinden yararlanmanız halinde araç plaka bilgileriniz,
8. Hastanemizde mevzuat gereği, ortak alanlarda sürekli kayıt halinde olan kamera kayıtlarından elde edilen görüntüleriniz,
9. Hastanemizle olan iletişiminize ilişkin ses kaydınız,
10. www.medicabil.com sitesine ziyaretiniz sırasında toplanan kimlik bilgileriniz ve online hizmetler aracılığıyla gönderdiğiniz ve/veya girdiğiniz sağlık verileriniz, IP adresiniz ve sair kişisel verileriniz,
11. İş başvurusunda bulunmanız halinde bu hususta temin edilen özgeçmiş dahil sair kişisel verileriniz ile hizmet akdiniz ile ilgili her türlü kişisel verileriniz.
2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI
Medicabil Sağlık Grubu Kuruluşları tarafından elde edilen özel ve genel nitelikli her türlü kişisel veriniz aşağıda yer alanlar dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere 6698 Sayılı Yasa hükümleri uyarınca; aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:
1. Kimlik tespiti ve kimliğinizi teyit etme,
2. Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi,
3. Medicabil Sağlık Grubu Kuruluşlarımızın iç işleyişinin planlanması ve yönetimi,
4. İlaç veya tıbbi malzeme, araç, gereç ve cihaz temini,
5. Randevu almanız halinde randevu hakkında sizi haberdar edebilme, bilgi sağlama, randevu hatırlatma,
6. Risk yönetimi ve kalite geliştirme faaliyetlerinin yerine getirilmesi,
7. Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi,
8. Medicabil Sağlık Grubu Kuruluşları ile anlaşmalı olan kurumlarla ilişkinizin doğrulanması, bu kurumlarla size sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin finansal mutabakat sağlanması,
9. Sağlık hizmetlerinin finansmanı kapsamında özel sigorta şirketler, anlaşmalı kurum ve kuruluşlar tarafından talep edilen bilgileri paylaşma ve kimlik doğrulama,
10. Hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapma,
11. İlgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgileri paylaşma ve yanıt verme,
12. Medicabil Sağlık Grubu Kuruluşlarımızın sistem ve uygulamalarının veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alması,
13. Size sunduğumuz sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla sağlık hizmetleri kullanımınızı analiz etme ve sağlık verilerinizi saklama, hizmetlerimize ilişkin soru veya şikayetlerinize yanıt verme,
14. Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini,
15. İlgili mevzuat gereği saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgileri muhafaza etme,
16. Sağlık hizmetleri almanızı takiben hasta memnuniyetinin ölçülmesi ve hasta memnuniyetinin artırılması,
17. Çalışanlarımızı eğitme ve geliştirme, suistimal ve yetkisiz işlemlerin izlenmesi ve engellenmesi,
18. Yeni doğan bebek bildirimi, yatan hasta, refakatçi, gereğinde araç plaka numarası bildirimleri,
19. 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer sair mevzuatta yer alan hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirme,
20. Tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinin yürütülmesi ve faydalanmanızın sağlanması, hizmetlerimize ilişkin olarak bilgilendirme amacıyla sizinle iletişime geçilmesi,
21. İç politika ve prensiplerine uyum sağlama,
22. Bunlarla sınırlı olmaksızın, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi, hasta memnuniyetinin arttırılması, araştırma ve benzeri amaçlar.
Verilerin işlenmesi sırasında, kişisel haklarınızın ihlaline izin verilmeyecektir. Bununla birlikte, kişisel verileriniz yukarıda sayılan faaliyetler ve ilgili mevzuatın gerektirdiği haller haricinde hiçbir şekilde ticari bir amaçla kullanılmayacaktır.
İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen kişisel verileriniz, Medicabil Sağlık Grubu Kuruluşlarımıza ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecek ve mevzuatın izin verdiği durumlarda yalnızca resmi kurumların talebi halinde (Mahkemeler, Başsavcılıklar, Bakanlıklar vb. kurumlarla) paylaşılabilecektir.
Diğer sağlık kurumlarındaki tetkik, tedavi gibi süreçlere ilişkin olarak hastanemize teslim etmiş olduğunuz tetkik sonucu, rapor gibi sağlık verilerinizin bir örneği yatan hasta dosyanızda saklanır, röntgen gibi sağlık verileriniz, taburcu olduğunuzda teslim almadığınız takdirde üç ay içerisinde imha edilecektir.
3. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI
Medicabil Sağlık Grubu Kuruluşları tarafından KVKK ve ilgili sağlık mevzuatı uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak, kişisel verileriniz, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi/kurum ve/veya kuruluşlar, özel sigorta şirketleri, Sağlık Bakanlığı ve ilgili birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Aile Hekimliği Merkezleri, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, bankalar, sandıklar, vakıflar, tıbbi tanı için iş birliği içerisinde olduğumuz yurt içinde veya yurt dışında bulunan laboratuvarlar, tıp merkezleri ve sağlık hizmeti sunan üçüncü kişiler, hastanın sevk edildiği veya hastanın kendisinin başvurduğu sağlık kuruluşu, bağlı olduğunuz veya çalışmakta olduğunuz kurum, mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları da dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir .
4. KİŞİSEL VERİ ELDE ETMENİN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, telefon, sms, mms vb. telekomünikasyon iletişim vasıtalarıyla, Sosyal Güvenlik Kurumu sistemi üzerinden online olarak, özel sigorta şirketinden yararlanma halinde paylaşılan kayıtlardan, sağlık kuruluşlarımıza sevk ile gelişiniz durumunda ve/veya kendinizin iletmesi halinde, diğer sağlık kurum ve kuruluşlarının kayıtları üzerinden, gönderdiğiniz mailler (e-postalar), çağrı merkezi arama kayıtları, internet sitesi, sözlü, dergi abonelik formu gibi yazılı, basılı ve benzeri kanallar aracılığıyla yukarıda yer verilen amaçlar ve sağlık hizmetlerinin belirlenen yasal çerçevede verilebilmesi ve bu kapsamda Medicabil Sağlık Grubu Kuruluşlarının akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için elde edilir .
Kişisel Verilerinizin, KVKK 7/1. maddesine göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı/saklama süreleri dolduğunda, Kişisel Veri/Kişisel Verileriniz silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.
5. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ
Kişisel veri sahibi olarak, işlenen kişisel verilerinizle ilgili mevzuat uyarınca;
1. Herhangi bir kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
2. Kişisel sağlık verilerine erişim ve bu verileri isteme;
3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
6. Medicabil Sağlık Grubu Kuruluşlarının akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için gerekli bilgiler dışındaki kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
7. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini tarafımızdan talep etme haklarına sahip olduğunuzu bilgilerinize sunarız.

Yukarıda sayılan haklarınızı kullanmanız halinde, ilgili bilgi tarafınıza açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanılan iletişim bilgileri yoluyla bildirilecektir.
6. VERİ GÜVENLİĞİ
Medicabil Sağlık Grubu Kuruluşları, kişisel verilerinizin korunmasına ve güvenliğine önem vermekte, bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla ve muhtemel risklere karşı uygun bir düzeyde korumakta, kişisel veri güvenliğinin ön planda olduğu bilinciyle hareket etmekte, bu konuda gerekli tüm hassasiyeti göstermektedir

7. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN AÇIK RIZA OLMAKSIZIN İŞLENEBİLECEĞİ HALLER
Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5/2. maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde açık rızanız aranmaksızın aşağıda belirtilen kişisel verilerinizin işlenebilmesi mümkündür.
a)Kanunlarda açıkça öngörülmesi
b)Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması
c)Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
ç)Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
d)İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması
e)Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
f)İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
8. ŞİKAYET VE İLETİŞİM
Yukarıdaki maddeler kapsamında kullanmak istediğiniz haklarınız ya da talepleriniz olması durumunda Medicabil Sağlık Grubu Kuruluşlarına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Bilgi Talep Formu” nu doldurup ıslak imzalı olarak e-posta ile (bashekimlik@medicabil.com) adresine mail atabilir veya mektup ve kargo ile Fethiye Mah. Küre Sk. No:1/A Nilüfer / BURSA/ TÜRKİYE adresine Kurumsal İletişim Birimi dikkatine başvuru yapabilirsiniz.