Osteoporoz Tedavisi

Osteoporoz (kemik erimesi), yaygın görülen bir kemik hastalığıdır. Osteoporozun tedavisinde ilaç tedavisi ve hormon replasman tedavisi gibi seçenekler mevcuttur. Özellikle hayat süresinin uzamasıyla önemli bir halk sağlığı problemi haline gelen osteoporoz sebebiyle kemik kırılganlığı artar. Genellikle 45 yaşından sonra görülen osteoporozu toplum sorunu haline getiren yönü kırıklarla olan bağlantısıdır.

Medicabil Randevu Al

Osteoporozun Nedenleri Nelerdir?

Osteoporoz nedeniyle oluşan kırıklar genellikle kalça, omurga ve el bileğinde meydana gelir. Osteoporozun oluşmasının nedenleri şunlardır:

 • Yetersiz miktarda alınan vitamin ve mineraller,
 • Aşırı miktarda tüketilen kafein,
 • Aşırı miktarda sodyum ve potasyum,
 • Alkol gibi maddeler.

Ortaya çıkan osteoporozun tedavisi, farklı yöntemlerle gerçekleştirilir.

Osteoporoz Tedavisinde Uygulanan Yöntemler Nelerdir?

Osteoporoz tedavisinde, kemik yoğunluğunu korumak ve kırık riskini azaltmak için kullanılan çeşitli tedavi seçenekleri mevcuttur. Uygulanan tedavi sırasında hastanın yaşı, sağlık durumu, ihtiyaçları ve hayat şekli göz önünde bulundurulmaktadır. Osteoporoz tedavisinde başvurulan yöntemler şunlardır:

 • İlaç tedavisi,
 • Hormon replasman tedavisi.

Osteoporoz tedavisi düşünülen hastalara osteoporozun risk faktörleri ile ilgili danışmanlık verilmelidir.

Osteoporozda İlaç Tedavisi Nasıldır?

Osteoporozda ilaç tedavisi için FDA tarafından onaylanan tedavi ve koruma amaçlı kullanılan ilaçlar şunlardır:

 • Bifosfonatlar: Bifosfonatlar kemik yıkımını önler. Kemik kütlesinde artış ve kırılma olaylarında ise azalma sağlarlar. Etkinlikleri, yan etkileri farklı olan haftalık ve aylık olarak kullanılabilen farklı türde bifosfanatlar bulunmaktadır.
 • Östrojenler,
 • Kalsitonin,
 • Paratiroid hormon,
 • RANKL inhibitörü denosumabtır.

Osteoporozda Hormon Replasman Tedavisi Nasıldır?

Hormon replasman tedavisi (HRT) de osteoporoz tedavisi için başvurulan yöntemlerden birisidir. Çok sayıda kadın üzerinde yapılan araştırmaların sonucuna göre tedavide HRT’nin rolü yakın zamanda yeniden değerlendirilmiştir. Kemik üzerinde olumlu etkileri olan ve menopoz bulgularının tedavisinde de kullanılan hormon replasman tedavisinin yanında osteoporoz tedavisinde kullanılan daha etkili ve hormonal olmayan başka tedaviler de bulunmaktadır.

Osteoporoz Tedavisine Hazırlık Nasıl Yapılmalıdır?

Osteoporoz tedavisine başlamadan önce hazırlık sürecine dikkat edilmelidir. Hazırlık sürecinde şunlar yapılmalıdır:

 • Egzersiz yapılmalı,
 • Sigara ve alkolden uzak durulmalı,
 • Yeterli kalsiyum ve D vitamini alınmalı.

Tedavinin bir parçası olan D vitaminini günde 15 dakika güneşlenerek vücudun oluşturması ve depolaması sağlanabilir. Yine tedaviye başlamadan önce, sekonder osteoporoz nedenleri araştırılmalı ve kemik mineral yoğunluğu santral bölgeden yapılmalı ve vertebral bölge dâhil edilmelidir.