Dahiliye (İç Hastalıkları)

İç Hastalıkları, erişkin hasta grubunun büyük bir çoğunluğunun sağlık problemlerinin teşhisi ve çözümü ile ilgili ana bölümdür. İç Hastalıkları modern tıbbın tüm klinik branşları için temel teşkil etmektedir. Medicabil Hastanesi İç Hastalıkları Bölümü, genellikle tanısı konmamış hastaların ilk başvuru adresi olarak hizmet vermektedir. Ayrıca hastanede yatan hastaların tedavilerini, konsültasyonlarını, ameliyat öncesi hazırlıklarını ve gerekli girişimlerini gerçekleştirmektedir.

Günümüzdeki bilimsel gelişmelerin ışığında ayrıntılı fizik muayene doğrultusunda gerekli modern tetkikler, laboratuvar (kan, idrar, dışkı, vb.), radyolojik incelemeler (röntgen, ultrasonografi, mamografi, bilgisayarlı tomografi, MR, kemik yoğunluğu, vb.), gerekli durumlarda endoskopik incelemeler (üst gastrointestinal sistem endoskopisi, kolonoskopi, vb.) ve EKG, Ekokardiyografi gibi gerekli tüm tetkikleri kullanarak hastalıkların erken ve kesin tanısını sağlar. İç Hastalıkları, bilimsel ve teknolojik gelişmelere paralel olarak birçok yan dala ayrılmakla beraber hastanın bir bütün olarak değerlendirilmesi, ileri tetkiklerinin yapılarak teşhisinin konulması ve tedavisinin düzenlenmesi açısından büyük önem taşır.

İç Hastalıkları Bölümü, üst ve alt solunum yolu hastalıkları, ateşli hastalıklar, hipertansiyon, şeker hastalığı, tiroid hastalıkları, kolesterol ve trigliserid yükseklikleri, sindirim sistemi hastalıkları (gastrit, ülser, reflü, spastik kolit, vb.), karaciğer ve safra kesesi hastalıkları, akciğer hastalıkları (kronik bronşit, amfizem, astım vb.), böbrek hastalıkları, kansızlık ve kan hastalıkları tanı ve tedavisi, çeşitli kanser hastalıklarının erken tanısı, romatizmal hastalıklar, kas ve iskelet sistemi hastalıklarını kapsar. İç Hastalıkları Bölümünde konulan tanı doğrultusunda gerektiğinde gerek iç hastalıkları yan dalları-endokrinoloji, gastroentroloji, romatoloji, vb. gerekse kardiyoloji, göğüs hastalıkları, enfeksiyon hastalıkları, nöroloji, tüm cerrahi bölümler, psikiyatri bölümleri ile işbirliği içinde, gerektiğinde hastayı ilgili bölüme sevk ederek hastanın tüm sağlık problemlerinin çözümü için uğraşır.

Medicabil Hastanesi İç Hastalıkları Bölümü hizmeti, poliklinik muayeneleri, yatarak takip ve tedavi, acil servis, yoğun bakım takibi ve check-up'ı içerir. Check-up kişinin herhangi bir yakınması olmaksızın belirli periyotlarla yapılan ve kişinin cins, yaş ve artan risk faktörleri doğrultusunda yapılan geniş kapsamlı sağlık taramasıdır. Check-up'lar sayesinde birçok yaşamsal önem taşıyan hastalıkların tanısının mümkün olan en erken dönemde konulabilmesi hastalıkların tedavi başarı olasılıklarını artırabilmektedir.