Prof. Dr. Mustafa Abbas YURTKURAN

Dahiliye (İç Hastalıkları) Uzmanı

Dahiliye Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Abbas Yurtkuran, Bursa Özel Medicabil Hastanesi, Nilüfer şubesinde hasta kabul etmektedir. Muayene randevusu bu sayfadan alınabilmektedir.

Eğitim

 • İstanbul Tıp Fakültesi
 • Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • İç Hastalıkları-Nefroloji  

İş Deneyimi

 • 2014- Özel Medicabil Hastanesi İç Hastalıkları
 • 1991- ABD Cleveland Klinik İç Hastalıkları Bölümü
 • 1991- Manchester Üniversitesi Hope Hastanesi İç Hastalıkları Bölümü
 • 1975- Bonn Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Kliniği
 • 1974- Hasharon Hastanesi Nefroloji Kliniği
 • 1973- 2013 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • 1972- 1973 Trabzon 1 Nolu Sağlık Ocağı Hekimliği  

İlgilendiği Vakalar

 • Renal Replasman Tedavisi
 • Böbrek Atardamarı Tıkanıklığı (Renal Arter Trombozu)
 • Böbrek Ağrısı
 • Periton Diyalizi
 • Kistik Böbrek Hastalıkları
 • Proteinüri (İdrarda Protein Kaçağı)
 • Bakteriüri (İdrarda Bakteri Bulunması)
 • Üremi (Kanda Üre Yüksekliği)
 • Kronik Pyelonefrit
 • Anüri (İdrara Çıkamama)
 • Böbrek Taşı
 • Diyabetik Gebe Takibi
 • Diyabetik Ayak
 • Böbrek Kanseri
 • Böbrek Kumu
 • Bağırsak Hastalıkları
 • Alkalen Reflü Gastrit (Safra Gastriti)
 • Fonksiyonel Sindirim Sistemi Hastalıkları (Kabızlık, İshal, İrrtabl Bağırsak Hastalığı)
 • Guatr
 • Gut Hastalığı
 • Gastroözafegeal Reflü Hastalığı
 • Hashimato (Haşimato) Hastalığı
 • Kan Şekeri Düşüklüğü
 • Kan Şekeri Yüksekliği
 • Kolorektal Kanser (Kalın Bağırsak Kanseri)
 • Pankreas Tümörü ve Kanseri
 • Sistemik Lupus Eritematozus (SLE – Kelebek Hastalığı)
 • Zatürrre (Pnömoni)
 • Tiroid Hormon Eksikliği 

Araştırma ve Yayınlar

 • Yurtiçi Bilimsel Yayın Sayısı: 500
 • Yurtdışı Bilimsel Yayın Sayısı: 111
 • Kitap Bölümü Sayısı: 2  

Mesleki Üyelikler

 • International Society For Nephrology  
 • European Dialysis and Transplant Association - Renal Association
 • European Society Of Artificial Organs
 • International College of Angiology
 • Türk Nefroloji Derneği
 • Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği
 • Türk Organ Nakli Dernekleri