Osteotomia e Lartë Tibiale - Elfete Blakqori

  • Ballina
  • Osteotomia e Lartë Tibiale - Elfete Blakqori

Prof. Dr. Ömer Faruk BILGEN

Specialist i Ortopedisë dhe Travmatologjisë