Debridimi dhe Amputimi i Kyçeve të Mëdha - Fatmir Tafa

  • Ballina
  • Debridimi dhe Amputimi i Kyçeve të Mëdha - Fatmir Tafa

Prof. Dr. Ömer Faruk BILGEN

Specialist i Ortopedisë dhe Travmatologjisë