Kirurgjia e Tumorit Të Trurit - Leon Sylaj

  • Ballina
  • Kirurgjia e Tumorit Të Trurit - Leon Sylaj

Dr. Mehmet Akif SÖNMEZ

Specialist i Kirurgjisë së Sëmundjeve të Trurit dhe Nervit