Kirurgjia e Tumorit të Kockave të Mëdha - Doresa Bajraktari

  • Ballina
  • Kirurgjia e Tumorit të Kockave të Mëdha - Doresa Bajraktari
Kirurgjia e Tumorit të Kockave të Mëdha - Doresa Bajraktari

Pacientja jonë Doresa Bajraktari (7 vjeçare) si rezultat i analizave të kryera në vendin e saj me dyshimin për kancer ka aplikuar në spitalin tonë. Pacientes tonë iu bë një qasje multidisiplinare me delegacionin e përbërë nga specialistë të Ortopedisë dhe Traumatologjisë Pediatrike, specialist të Onkologjisë Mjekësore dhe specialist të Radiologjisë. Në bazë të analizave dhe ekzaminimeve u konstatua se pacientja jonë nuk kishte kancer, më pas u kryen operacionet e nevojshme dhe pacientja në mënyrë të shëndoshë u shkarkua nga spitali.

 

Për informata shtesë: 

Website : https://www.medicabil.com/al

Facebook: https://www.facebook.com/medicabil.in...

Instagram: https://www.instagram.com/medicabil.i...

Op. Dr. Müren MUTLU

Specialist i Ortopedisë dhe Traumatologjisë