Amputimi i Kocave të Mëdha - Gjevdet Mavraj

  • Ballina
  • Amputimi i Kocave të Mëdha - Gjevdet Mavraj

Prof. Dr. Ömer Faruk BILGEN

Specialist i Ortopedisë dhe Travmatologjisë