Kirurgjia e Përgjithshme

  • Ballina
  • Kirurgjia e Përgjithshme
 Kirurgjia e përgjithshme i Grupit Shëndetësor Medicabil, me mjekët dhe personelin e tij mjekësor të specializuar në fushën e Kirurgjisë së Përgjithshme, ofron shërbime me cilësi të lartë në kirurgji dhe proceset e kujdesit postoperativ. Falë stafit të mjekëve të specializuar në lëndë të ndryshme kirurgjikale, rezultatet maksimale pozitive synohen në përmirësimin e të gjitha sëmundjeve në fushën e Kirurgjisë së Përgjithshme.
 
Çfarë është Kirurgjia e Përgjithshme?
 
Kirurgjia e përgjithshme është një disiplinë e bazuar në riparimin kirurgjik të sëmundjeve që nuk mund të trajtohen me medikamente ose metoda të tjera mjekësore, apo shërimi duke prerë dhe hequr organin e sëmurë. Termi "kirurgji", rrjedh nga fjala latine "chirurgiae" dhe do të thotë "punë dore", përdoret sot për të trajtuar shumë sëmundje përmes kirurgjisë. Departamenti i Kirurgjisë së Përgjithshme, i cili ka fusha të ndryshme studimi, bashkëpunon me njësi që kanë ekspertizë në fusha të ndryshme si onkologji dhe traumatologji. Kirurgjia e Përgjithshme, e cila është një nga fushat ku përdoren më shpesh aplikacionet mjekësore të gjeneratës së re, është një sistem trajtimi në të cilin teknologjia robotike përdoret gjerësisht dhe merren rezultate të suksesshme.