Erişkinlerde Kalça Çıkığı

 İlgili Bİrim Ortopedi

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ömer Faruk Bilgen’in tarifi ile erikinler ve orta yaşlarda kalça çıkığı, bir kalça yerindeyken onun gelişimi, üzerini örten bölümün, yuvanın az gelişmesi sonucunda ortaya çıkan, displazi denilen, yani az gelişmişlik diye tanımlanan, kalçanın kemiksel yapısının az gelişmesi ile ortaya çıkan bir bozuklukla başlar. Bu durum biraz daha ilerler ve kalça yerinden bir miktar ayrılır. Yetersizlik durumu biraz daha artar, bir miktar daha ayrılır ve tamamen yetersizlik söz konusu olursa, yuva da yerinde yoksa, küçükse ve gelişmemiş bir haldeyse, kalça tam çıkık hale gelir.Özel Medicabil Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ömer Faruk Bilgen, bahsettiği tüm bu durumların her birinin belirli yaşlarda, hastalığın tipine göre tedavi yöntemleri bulunduğunu ifade etmektedir.

Kalça Çıkığının Tedavi Yöntemleri

Prof. Dr. Bilgen’e göre bu tedavi yöntemlerini çok iyi ayırmak ve belirlemek gerekir. Kısalık durumu çok fazla değilse, yani 1 cm ya da altında bir kısalık söz konusu ise ve ağrı yoksa, o zaman bu hastalara düzeltici ameliyatlar önerilir. Bu semptomlara sahip hastalara protez cerrahisi öncesinden ziyade düzeltici ameliyatlar tavsiye edilir. Kalçası tam çıkmamış, kalça eklemi yerinde olan, 1-1,5 cm veya daha az bir ölçüde, kabul edilebilir bir kısalığı mevcut hastalarımıza çatı ameliyatı, düzeltme ameliyatı ya da femurun, kalça ekleminin üst kısmını ilgilendiren ameliyatlar ile kalça ekleminin normal işlevini sağlamasına yardımcı olacak “düzeltme ameliyatları” yapılabilir. Ortopedi doktoru Prof. Dr. Ömer Faruk Bilgen, işte bu noktada erken teşhisin önemini vurgulamaktadır. Protez ameliyatı öncesinde kalçanın mevcut durumu izin veriyorsa ve kıkırdak dokusu yeterli ise, çok üst düzeyde bir aşınma yoksa, bu hastalara düzeltme ameliyatı yapılabilir. Böylelikle hastaya 10 yıl veya daha fazla süreyle kendi kalçalarını kullanma imkânı sağlanabilir. Diğer bir ifadeyle kalçasında tip2 ya da tip1 çıkık olan hastaların düzeltme ameliyatına ihtiyacı olduğunu belirtmek gerekir. Düzeltme ameliyatının zamanında yapılmadığı ve bu fırsatının kaçırıldığı durumlarda, protez ameliyatı tek seçenek haline gelmektedir.

Kalça Çıkıklarında Her Zaman Ameliyat Gerekir mi?

Prof. Dr. Bilgen’e göre bir ortopedi cerrahı hangi ameliyatın hangi hastalık için ve hangi dönemde yapılması gerektiğini titizlikle değerlendirmesi ve aynı hassasiyetle karar vererek uygulaması gerekir. Örneğin 60 yaşında ve kalçası orta düzeyde bozulmuş, birkaç yıldır ağrısı olan bir hastaya osteotomi yani düzeltici ameliyat yapılırsa, bu operasyonun neticesinin çok başarılı olmayacağı aşikardır. Ancak aynı bulgulara sahip, ağrısı biraz daha az, bozuklukları biraz daha az, displazi biraz daha orta düzeyde olan 30 yaşında bir hastaya düzeltme ameliyat yapılırsa, hasta bu ameliyattan ziyadesiyle fayda görecektir.