EMG

EMG, kişide mevcut şikâyetin kaynağını kesinleştirmede yardımcı tetkiklerden biri olmasıyla önemlidir. EMG (elektromyografi); kasların, sinirlerin ve sinir köklerinin elektriksel özelliklerinin ölçülmesidir.

EMG Neden Yapılır?

Kasların, sinirlerin ve sinir köklerinin ölçülmesi gerekli durumlarda EMG tetkikine ihtiyaç duyulur. Bu nedenle EMG tetkiki belli amaç için kullanılır.

EMG tetkikinin kullanılma amaçları şunlardır:

 • Teşhis koyma,
 • Ayırıcı teşhis yapma,
 • Yapılacak tedaviye yön verme.

EMG ile Teşhis Koyma ve Ayırıcı Teşhis Yapma Nedir?

EMG, kişide hastalığın varlığını kesinleştirmede yardımcı olur.  Örneğin el parmaklarında uyuşma, sızı çok sık rastlanılan bir şikayettir. Hastanın şikayetleri bilek kanalındaki sinir sıkışması, dirsek düzeyinde sıkışma veya boyun fıtığına bağlı olabilir. Bu ihtimallerin kesinleşmesinde yardımcıdır. Böylece hastalığı teşhis etme ve ayırıcı teşhis yapma aşamasını sağlar.

EMG ile Tedaviye Yön Verme

EMG, mevcut hastalığın tedavisine karar verme aşamasında kullanılabilir. Hastada bilek kanalında sinir sıkışması tespit edilirse sinirin hangi derecede sıkışmış olduğunu ve sinirdeki hasarın derecesini belirler. Tıbbi ya da cerrahi tedaviye karar vermede yön gösterir. Şeker hastalığı, böbrek yetmezliği vs. bazı hastalıklar da bu şikayetlere yol açabilir. Bu nedenle hastalıkların sinirlere verdiği zararın gözlemlenebilmesi amacıyla belli aralıklarla ölçülür ve hastalığın seyri takip edilir.

EMG Hangi Hastalıklarda İstenir?

EMG’ye ihtiyaç duyulan birçok hastalık bulunur. Bunlar;

 • Sinir yaralanmaları (ateşli silah yaralanması, bıçaklanma, enjeksiyon sonrası vb.),
 • Sinir sıkışmaları (el bileği ve dirsekteki sinir sıkışmaları),
 • Bel ve boyun fıtıkları,
 • Yüz felci,
 • Sinirlerin fonksiyonlarını bozan hastalıkların etkilerini ölçmek (metabolik hastalıklar, şeker hastalığı, böbrek hastalığı vb.),
 • Kas hastalıklarının teşhisi,
 • Kas erimeleriyle giden omurilik hastalıkları,
 • Doğum sırasında bebeklerde oluşabilecek sinir yaralanmaları.

EMG Nasıl Yapılır?

EMG tetkiki iki aşama kullanılarak yapılır. Bunlar:

 • Sinirlerin iletimlerinin ölçümü,
 • Kasların incelenmesi.

Hastada olduğu düşünülen teşhise göre, bu aşamaların her ikisi veya yalnızca biri yapılabilir. İncelenecek sinirlere ve hastalıkların durumuna göre 15 dakika ile 1 saat arasında sürer. EMG tetkiki yapılırken dikkat edilmesi gerekenler bulunur.

EMG Tetkikinde Sinir İletim Ölçümü Nasıl Yapılır?

EMG tetkikinde sinir iletim ölçümü aşaması şu şekilde yapılır:

 • Kol, bacak veya diğer vücut kısımlarında tetkiki yapacak doktorunuz tarafından bazı sinirler seçilerek yapılır.
 • Deri üzerine yerleştirilen bir elektrot aracılığıyla elektrik akımı verilir ve uyartılır.
 • Verilen elektrik akımı saniyenin binde birinden daha kısa sürelidir ve zararsızdır.
 • Bu elektrik akımı verildiği yerde hoşa gitmeyen bir his oluşturur. Ancak bu his, genellikle ağrı şeklinde algılanmaz.
 • Sinirde yayılan aktivite bir diğer elektrot ile kaydedilir. Bu kayıttan yararlanılarak sinirin iletim durumu, iletim hızı ve uyaranın oluşturduğu cevabın derecesi ölçülür.
 • Bir EMG tetkiki sırasında genellikle 5 ila 10 sinirden ölçüm yapılır.

EMG Tetkikinde Kasların incelenmesi Nasıl Yapılır?

EMG tetkikinde kasların incelenmesi şu şekilde yapılır:

 • İğne şeklinde bir elektrot kol, bacak veya diğer vücut kısımlarında seçtiğimiz bir kas içine yerleştirilerek kastaki elektriksel aktivite incelenir.
 • Bu iğne normal enjektör iğnelerinden farklıdır. İnce ve özel üretilmiş iğnelerdir.
 • Bu iğneyle elektrik ya da ilaç verilmez. Kasların istirahat ve kasılma sırasındaki verileri kayıtlanır.
 • İğneler tek kullanımlıktır. Her hastada yeni bir iğne kullanılır.
 • Her bir kasın incelenmesi birkaç dakika sürer. Bu süre içinde iğne kas içinde tutulur.
 • Bu işlemler genellikle ağrısızdır veya katlanılabilir derecede hafif şiddette bir ağrı oluşturur.

EMG Tetkiki Yapılırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

EMG tetkiki yapılırken incelenmesi gereken kas sayısı, olduğu düşünülen tanıya göre değişiklik gösterir. Genellikle 1 ile 10 arası sayıda kas incelenir.

EMG tetkiki yapılırken şunlara dikkat edilmelidir:

 • Sadece şikâyetin olduğu kısmın incelenerek sinir iletimlerinin yapılması eksik bırakılmış bir incelemedir.
 • Her iki kol ya da her iki bacak ölçümleri, hastanın kendi normal değerlerini görmek ve karşılaştırmak amacıyla yapılmalıdır.
 • Bu nedenle merkezimizde tetkiki isteyen hekimin muayene, diğer tetkiklerindeki bulgular ve hastada olduğu düşünülen tanılar esas alınmalı ve sonucunda gerekli görülen tüm EMG incelemeleri yapılmalıdır.
 • Bu tetkik, EMG konusunda yetişmiş teknisyenler tarafından da yapılabilir. Ancak merkezimizde tüm işlemler ilgili uzman hekim tarafından yapılır ve sonucu aynı anda raporlanarak teslim edilir.

EMG Tetkiki Öncesinde Yapılması Gereken Hazırlıklar Nelerdir?

EMG tetkiki öncesi yapılması gereken birtakım hazırlıklar bulunur. Bu hazırlıklar şöyledir:

 • Tetkik sırasında tok olmalısınız.
 • Tetkik sırasında kollarınızın dirsek üstüne, bacaklarınızın ise diz üstüne kadar sıyrılarak açılması gerekir. Bu nedenle paça ve kolları bol giysiler giymenizi öneririz.
 • Özellikle yüzük, bilezik gibi kol ve parmaklardaki takıların çıkarılması gerekir.
 • Yapılacak işlemlerde derinizin elektriksel iletkenliği önemli olduğu için cildinize krem sürmemeniz ve cildinizin tozlu, yağlı ve kirli olmaması önemlidir.
 • Size verilen randevu saatinden yarım saat önce gelmenizi rica ederiz. Sizden önceki hastanın işlemleri beklenenden daha uzun sürebilir, bazı durumlarda yaklaşık yarım saat kadar beklemeniz gerekebilir. Tetkikin de yarım saat sürebileceğini dikkate alıp EMG tetkiki için 1-1,5 saat geçirmeyi planlayarak gelmenizi öneririz.
 • Tetkik yapılırken bir yakınınızın odada olmasını istemenizde sakınca yoktur. Size destek olabilecek bir yakınınızın gelmesi kendinizi daha rahat hissetmenizi sağlayacaktır.