Çocuklarda Kalça Çıkığı

 İlgili Bİrim Ortopedi

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ömer Faruk Bilgen’in ifadesiyle, kalça eklemi yerini tamamen değiştirdiği için, çocuk yürümeye başlamasıyla birlikte aksama ve bacakta kısalık ortaya çıkar. Fakat çocukluk döneminde ağrı gözlenmez. Çünkü küçük yaşta ağrı oluşturacak kadar bir bozukluk olmamaktadır.

Kalça Çıkığı Olan Çocuklar Daha Geç Yürüyor

Prof. Dr. Ömer Faruk Bilgen, ebeveynlerin çocuklarında kalça çıkığı olup olmadığını aşağıdaki noktalara dikkat ederek takip edebileceğini belirtmektedir:

  • Kalça çıkığı olan çocukların bacağı kısa olabilmektedir.
  • Yürümeye başladığı dönemde çocuğun yürümesinde aksama olmakta veya yürümesi gecikmektedir.
  • Normal süreçte çocuklar bir yaş civarında yürürken, kalça çıkıklığı olan çocuklar 1,5-2 yaşına kadar yürüyemeyebilir.

Özel Medicabil Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ömer Faruk Bilgen, bu konuda tekrar etmekte fayda gördüğü noktayı ise şu şekilde açıklıyor: “Kalça çıkığı bebeklik döneminde çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı ile ortopedi ve travmatoloji uzmanının kontrol muayenelerinde ortaya çıkıp, erken teşhis ile tedavi süreci başlatılabilecek bir durumken geciktirildiği veya göz ardı edildiği zaman çok ciddi sorunlar ortaya çıkarabiliyor. Bunun sonucunda da bir insanın sonraki bütün hayatını etkileyecek düzeyde seri bozukluklara sebep oluyor. Bu nedenle önleyici tıp ve uygulamalarının bu işin temeli olduğunu vurguluyorum. Çocuğun kalçasına ultrason ile bakılarak bebeklik döneminde, kendine has birtakım açılar ve ölçüler doğrultusunda ölçülüp değerlendiriliyor. Daha sonraki dönemde gelişme geriliğinin devam edip, etmeme durumuna göre ameliyat edilip edilmeyeceği konusunda takibi yapılıyor. İşte bunu ortopedi uzmanlarının muayenesi ile çekilen röntgenler ve bu açılar iyice değerlendirilip, ameliyat gerekliliği olup olmadığı ortaya çıkarılıyor.”