Radyoloji

Radyoloji ünitemizde en gelişmiş cihazlarla tüm radyolojik işlemler hızlı bir şekilde sonuçlandırılmaktadır. Radyoloji uzmanlarımız, sadece tanısal işlemleri değil, ayrıca tedavi amaçlı girişimsel radyolojik işlemleri de yapabilecek bilgi ve deneyime sahiptir. Tüm radyolojik incelemeler dijital olarak saklanabilmekte ve intranet aracılığı ile film okuma odalarındaki iş istasyonlarına gönderilerek herhangi bir filme basılmaksızın monitörlerden değerlendirilebilmektedir.

  • Kemik yoğunluğu ölçümü
  • Mamografi
  • Renkli Doppler Ultrasonografi
  • Röntgen
  • Ultrasonografi
  • 1,5 T MR (Sessiz MR"3dB'den az", Harekete Duyarlı Görüntüleme, Daha İyi Görüntü Kalitesi, Daha Hızlı Görüntüleme, İleri ve Güncel MR Uygulamaları) 
  • Bilgisayarlı Tomografi (Multi Slice, 3D Görüntüleme, Daha Düşük Doz, Daha Kısa İşlem Süresi, BT Anjio(Damar İncelemesi),