Göğüs Cerrahisi

Hastanelerin en önemli birimlerinden biri olarak kabul gören göğüs cerrahi; göğüs boşluğunda bulunan kalp ve ana damarların dışında kalan organlara ilişkin rahatsızlıkların travma ve cerrahi tedavilerini içine alan birimdir.

Söz konusu bölgeler şunlardır:

 • Akciğerler,
 • Mediaysten,
 • Yemek borusu,
 • Kaburga,
 • Göğüs duvarı.

Meme ve Kalp Göğüs Cerrahisinin İlgi Alanına Girer mi?

Göğüs Cerrahisi Biriminin ilgilendiği organlara meme ya da kalp dahil değildir. Zira meme cerrahisi, birçok özelliğiyle göğüs cerrahisinden ayrılır. Bu organlardaki problemler, meme kanseri risklerinin masaya yatırıldığı ve bu doğrultuda tetkiklerin ve tedavilerin gerçekleştirildiği ayrı bir birimde ele alınmalıdır.

Medicabil Hastanesi Göğüs Cerrahi Birimi

Hastanemizde yeni doğanların ve erişkinlerin akciğer ve göğüs rahatsızlıklarının cerrahi tedavilerini güncel teknolojik cihazlarla gerçekleştirmekteyiz. Medicabil Hastanesi Göğüs Cerrahi biriminin ilgili alanları arasında şunlar vardır:

 • Göğüs kafesi doğumsal deformiteleri (Nuss tekniği, Abramson ve Ravitch ameliyatları),
 • Akciğerin cerrahi hastalıkları,
 • Yemek borusunun cerrahi hastalıkları,
 • Açık hava yollarının edinsel tümörleri,
 • Yeni doğan bebeklerden yetişkin bireylere kadar tüm hastaların akciğer hastalıkları ya da göğüs odaklı problemlerine karşı cerrahi tedaviler.

Göğüs Cerrahisi Biriminde Kapalı Ameliyatlar Tercih Edilmektedir

Göğüs cerrahi biriminde gerçekleşen ameliyatların ciddi bir kısmı kapalı ameliyat tekniğiyle yapılır. Açık ameliyatlar ise görece daha nadir şekilde tercih edilir. Videotorakoskopik adı verilen video destekli ameliyatlar, açık ameliyatları arka plana itmiştir. Bu ince kameralar, oldukça yüksek çözünürlüklü bir görüntüleme sağladığı için cerrahi işlemler sırasında önemli bir kolaylık sağlar.

Göğüs Cerrahisi Hangi Birimlerle İşbirliği Yapar?

Göğüs cerrahisi gerekli gördüğü durumlarda diğer birimlerden de teknik destek alabilmektedir. İşbirliği içerisinde olduğu birimler arasında radyoloji, tıbbi onkoloji ve genel cerrahi öne çıkar.

Göğüs Cerrahisinde Teşhis Metodları

Bursa Medicabil Hastanesi Göğüs Cerrahisi Biriminde, farklı ölçülerde olmak üzere aşağıdaki teşhis/test/görüntüleme metodlarından yararlanılır:

 • Akciğer filmi,
 • Bilgisayarlı tomografi,
 • MR,
 • PET,
 • Solunum fonksiyon testi,
 • Kardiyopulmoner egzersiz testi,
 • Ventilasyon Perfüzyon Sintigrafisi.

Göğüs Cerrahisi Biriminin İlgi Alanına Giren Hastalıklar Nelerdir?

Akciğer kanserinde multidisipliner yaklaşım

Yukarıda belirttiğimiz ana çalışma bölgesi içerisindeki dokularda ya da organlarda meydana gelen rahatsızlıkların, kanser ya da buna benzer bozuklukların tedavisi göğüs cerrahisi içerisinde gerçekleşir. Göğüs Cerrahisi Biriminin ilgi alanına giren temel hastalıklar şunlardır:

 • Akciğer Kanseri,
 • Ampiyem,
 • Pnömotoraks,
 • Perikard tamponadı,
 • Büllöz akciğer hastalığı,
 • Mezotelyoma,
 • Timüs bezi kanseri,
 • Mediasten kitlesi,
 • Özofagus darlığı,
 • Akalazya,
 • Trakeal kitleler,
 • Göğüs kafesindeki şekilsel bozukluklar.

Göğüs Cerrahisinde Uygulanan Cerrahi Yöntemler Nelerdir?

Göğüs Cerrahisi tıbbi biriminde uygulanan pek çok cerrahi yöntemden söz etmek mümkündür. Bunlar arasında bronkoskopi, EBUS, plevra biyopsisi, robotik cerrahi ve diyafram hernisi, öncelikli olarak sıralanabilir.

Göğüs cerrahisindeki bazı ameliyatlar, yalnızca lokal anestezi uygulaması ile sonuçlandırılır. Bu süreçlerde hasta uyanıktır ve ameliyat işlemi küçük kesiler ile gerçekleşir. Öte yandan bazı ciddi ameliyatlarda genel anestezi söz konusudur. Tam narkoz altında gerçekleştirilen bu ameliyatlar; göğsün ön ya da yan kısmından yapılmakta olan görece büyük kesiler ile yapılır. Ayrıca büyük kesilere ihtiyaç duyulmadan gerçekleştirilebilen endoskopik ameliyatlar da yaygındır. Bu tip kapalı ameliyatlarda hasta daha az ağrı çeker ve süreç daha hızlı bir şekilde tamamlanır.

Teknolojik gelişmelere uygun bir altyapı sunan cerrahi birimlerin hastalar açısından ne denli önemli bir avantaj sağladığı bilinmektedir. Medicabil Hastanesi Göğüs Cerrahisi biriminde çalışan cerrahlar, tanı ve tedavi yöntemlerinde ileri teknoloji cihazlardan faydalanır. Bu sayede cerrahi işleme dair planlama hem daha hızlı hem de daha güvenli bir şekilde neticelenir. Herkese sağlıklı günler dileriz.