Siğiller (Verrukalar)

Verrukalar (siğiller), papillomavirüs denen bir grup virüsün oluşturduğu hastalık grubudur. Hastalık deri ve mukozalarda iyi huylu tümoral oluşumlar şeklinde kendini gösterir.

Medicabil Randevu Al

Siğiller Vücudun Hangi Bölgelerinde Görülür?

Genital bölge dışında yerleşen siğiller en sık çocuklarda ve genç erişkinlerde oluşur.

Siğiller Nasıl Bulaşır?

Genital siğiller ise seksüel yolla geçerler ve genellikle erişkin çağda görülürler. Siğiller kişiden kişiye direkt temas ve endirekt olarak kontamine yüzey ve eşyalarla temas yoluyla bulaşır. Küçük deri sıyrıkları ve yaralarda olduğu gibi, deri bariyerinin bozulduğu durumlarda viral bulaşma kolaylaşır. Virüs deriyi bir kere enfekte ettiğinde kaşıma, traş olma ve deriyi travmatize etme ile otoenfeksiyon (kendi kendine bulaştırma) meydana gelir. Bulaşma olduktan sonra, klinik görüntünün oluşması 1-8 ay arasında değişmekle birlikte ortalama dört aydır.

Siğil Türleri

Siğiller, deri ve mukozalarda yerleştikleri bölgeye göre farklı klinik belirtiler ve görüntüler oluştururlar. Bunlar arasında en sık görülenler aşağıdaki siğillerdir.

Verruka Vulgaris(Basit Siğiller)

Basit siğillerin çoğu deri renginde, hafif pürtüklü, çıkıntılı papüller ve nodüller şeklinde görülürler. Özellikle parmakların üzeri, dirsekler, dizler gibi travmaya maruz kalan alanlarda yerleşirler. Diğer bir sık yerleşim yeri el tırnakları çevresidir. Ayrıca tırnaklarını ısıranlarda, dudaklarda ve dilde siğiller görülebilir.

Verruka Plantaris(Ayak Tabanı Siğilleri)

Bu siğiller genellikle ayağın basınca uğrayan kısımlarına yerleşirler. Sıklıkla tek ayakta çok lezyon bulunur. Üzerine basıldığında ağrılıdırlar.

Verruka Plana(Düz Siğiller)

Başlıca çocuklarda ve genç yetişkinlerde görülür. Tipik olarak üzeri düz, soluk (koyu renkli kişilerde hafif kahverengi) deri üzerinde 2-4 mm boyutlarında papüller (çıkıntılar) şeklinde görülürler. Genellikle çok sayıdadırlar. Yüzde, boyunda, ellerin üzerinde, bileklerde, dirseklerde ve dizlerde kümelenirler.

Verruka Filiformis(İpsi Siğiller)

Bunlar saplı siğiller şeklindedirler. Daha çok erkeklerde yüzde, boyunda görülürler. Yüzde özellikle dudaklar, göz kapakları ve burun kanatlarında düzensiz olarak yerleşirler.

Verruka Anogenitalis(Anogenital Siğiller-Kondiloma Aküminata)

Genital siğiller en sık görülen cinsel yolla bulaşan hastalıktır. Genital siğillerin büyük kısmı görüntü vermeden gizli geçirilir ve latent (bekleyen) formdadır. Çocuklarda genital siğiller, direk olarak doğumda ya da rahim içinde anneden, indirerek olarak alınabilir. Kontamine havlu, iç çamaşırı gibi eşyalarla, cinsel olmayan ya da cinsel istismar ile cinsel yolla bulaşan hastalıklar olarak görülebilir. Çocuğun ailesinde ve kardeşlerinde enfeksiyonun varlığı araştırılmalıdır. Özellikle üç yaşın üzerindeki çocuklarda anogenital siğillerin varlığında cinsel istismar araştırılmalıdır.

Anogenital siğillerin en önemli yönü de kadınlarda serviks(rahim ağzı) kanserlerine yol açmasıdır. Buschke-Löwestein tümörü denen kansere de yol açabilirler. Kendisinde veya eşinde anogenital siğil geçirme hikayesi olan kadınların, her sene smear testi yaptırması şarttır. Anogenital siğiller yerleştikleri alanlarda karnabahar şeklinde, ufak nodüller ya da yassı çıkıntılar şeklinde görüntüler oluştururlar. Döküntüler çoğunlukla gruplar şeklindedir. Renkleri genellikle gri, açık sarı veya pembedir.

Gebelik sırasında çok sayıda genital siğiller çıkabilir. Genital siğiller erkelerde penisin herhangi bir yerinde veya anüs çevresinde yerleşebilir. Kadınlarda lezyonlar vulva, vajina, serviks, perine veya anüs çevresi gibi mukozal yüzeylerde görülebilir. Perianal bölge, vulva ve inguinal bölge gibi nemli ve kapalı alanlarda karnabahar benzeri deri lezyonları gelişebilir. Yarıklar içinde iltihabi materyal birikimi sonucu kötü koku oluşabilir.