Ötiroid Guatr Nedir?

Günümüzde tiroid bezlerinin büyümesi, sıkça karşılaşılan hastalıkların başında gelmektedir. Bu hastalıktan muzdarip olanların merak ettikleri arasında "Ötiroid Guatr Nedir?", sorusu gelmektedir. Ötiroid Guatr, tiroid fonksiyon testleri sonucu çıkan değerlerin normal olmasına rağmen tiroid bezinin büyümüş olmasını ifade etmektedir.

Ötiroid Guatr Nedenleri Nelerdir?

Ötiroid Guatr özellikle endemik bölgelerde yaşayan kişilerde görülmektedir. Bu bölgeler, kendisine has özelliklere sahip bölgeleri ifade eder. Endemik bölgelerde yaşayan kişilerde görülen iyot eksikliği, Ötiroid Guatr hastalığına neden olabilmektedir.

Ötiroid Nodüler Guatr Nedir?

Tiroid bezindeki nodüller, tiroid dokusunda değişik büyüklüklerde olabilen anormal kitlelerdir. Bu kitleler genellikle iyi huyludur. Tiroid nodülleri iyi huylu olsa da, tiroid fonksiyon testlerinde kendilerini belli eder. Fakat bazı durumlarda tiroid nodülleri, tiroid fonksiyon testleri normal olmasına rağmen radyolojik incelemeler neticesinde tiroid bezinde nodül varlığı tespit edilebilir. Ötiroid Nodüler Guatr, tiroid fonksiyon testlerinin normal olduğu durumlarda görülen guatr anlamını taşımaktadır.

Ötiroid Diffüz Guatr Nedir?

Yukarıda tiroid bezinde görülen nodüllerin açıklaması yer almaktadır. Nodül varlığı, tiroid bezinin boyutunun normalden büyük olmasının sebeplerindendir. Fakat bazı özel durumlarda tiroid bezi, herhangi bir nodül olmamasına rağmen normal dışı boyuta sahip olabilir. Nodül olmaksızın normal dışı boyuttaki tiroid bezine, Ötiroid Diffüz Guatr denilmektedir.

Ötiroid Guatr Belirtileri Nelerdir?

Ötiroid Guatr’ın başlıca belirtilerini şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Boyunda şişlik,
  • Yutkunma güçlüğü,
  • Halsizlik,
  • Yorgunluk.

Ötiroid Guatr Tedavisi Nasıldır?

Ötiroid Guatr, bazı durumlarda herhangi bir ilaca gerek olmaksızın sadece takip edilir. Belirli aralıklarla ultrason gibi görüntüleme araçları ile büyüyüp büyümediği kontrol edilir. Büyüme olmadıkça müdahale gerektirmez.

Nodüllerin büyük olduğu bazı durumlarda ise hekim, nodüllerin küçültülmesini uygun görebilir. Bu gibi durumlarda nodülleri küçültmek amacıyla düşük dozda tiroid hormonu tedavisine başlanmaktadır.