Endoskopik Omurga Cerrahisi

Hayat kalitesini son derece düşüren omurga hastalıklarının tedavisinde cerrahi, en son seçenek olsa da bazı hallerde kaçınılmazdır. Birden fazla çeşidi olan cerrahi tedavi içerisinde Endeskopik Omurga Cerrahisi, mevcut seçenekler içerisinde en makulüdür. Halk arasında kapalı ameliyat olarak da adlandırılan endoskopik omurga cerrahisine dair "Endoskopik Omurga Cerrahisi Nedir?", "Endoskopik Omurga Cerrahisi Hangi Durumlar İçin Kullanılır?", "Endoskopik Omurga Cerrahisi Kimlere Uygulanabilir", "Endoskopik Omurga Cerrahisinde Süreç Nasıldır?", "Endoskopik Omurga Cerrahisinin Avantajları Nelerdir?", "Endoskopik Omurga Cerrahisinin Diğer Tedavilerden Farkı Nedir?", "Endoskopik Omurga Cerrahisi Sonrası Rehabilitasyon ve İyileşme Süreci Nasıl İlerler?", "Endoskopik Omurga Cerrahisi Güvenli Midir?", "Endoskopik Omurga Cerrahisi Riskleri Nelerdir?" ve "Endoskopik Omurga Cerrahisinin Başarı Oranı Nedir?" sorularının cevaplarını irdeleyeceğiz.

Endoskopik (Kapalı) Omurga Cerrahisi Nedir?

Unilateral Biportal Endoskopi (UBE) omurgaya artroskopik yaklaşımdır. Mikroskop ile uygulanan açık cerrahide yapılan tüm işlemler, bu yöntemle (kapalı) sadece iki adet 1 cm’lik delikten yapılabilir. UBE tekniği, 30 kez doku büyütmesi sağlayan gelişmiş görüntü sistemleri kullanılarak çok daha az travmatik bir cerrahi imkanı sağlar. Endeskopik omurga ameliyatları, sadece hasarlı bölgeye müdahale etmek suretiyle çevre dokularda, kaslarda ve ciltte oluşabilecek zararı minimize edebilmeyi sağlar.

Endoskopik (Kapalı) Omurga Cerrahisi Hangi Durumlar İçin Kullanılır?

 • Bel, sırt, boyun fıtıkları
 • Bel kaymaları
 • Bazı tümörler (Omurgaya metastaz yapan tümörler)
 • Kırıklar
 • Bel, boyun, sırt omurga kanal darlıkları
 • Bazı skolyoz cerrahileri (Konjenital çocukluk çağı skolyozlarda UBE’den yararlanılmaktadır.)
 • Bel bölgesinin skolyozlarında
 • Revizyon Omurga cerrahisinde (Bel fıtıklarının tekrarlayan açık cerrahi revizyon ameliyatlarında)

Endoskopik (Kapalı) Omurga Cerrahisi Kimlere Uygulanabilir?

Endoskopik (kapalı) omurga cerrahisi büyük kırıklar ve büyük kamburlar hariç, bütün omurga hastalıklarında uygulanabilir. Özellikle, bel fıtığı, sırt fıtığı, boyun fıtığı, boyun, sırt ve bel omurga kanalı darlıklarında sıklıkla tercih edilen bir metottur.

Endoskopik (Kapalı) Omurga Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Endoskopik(kapalı) omurga ameliyatı öncesinde hastaya genel anestezi, lokal anestezi ve spinal anestezi yapılabilir. Kapalı omurga ameliyatının nasıl yapıldığına dair hazırladığımız animasyon videosunda, cerrahi işlemin tüm detayları gösterilmektedir.

Endoskopik (Kapalı) Omurga Cerrahisinin Avantajları Nelerdir?

UBE Avantajları

  • Bir cerrahi yöntem ne kadar az hasar ile gerçekleştirilirse o kadar başarılı olarak değerlendirilmektedir. Endoskopik yöntem ile gerçekleştirilen operasyonlar ise, cerrahi açılımlar küçük olduğu için dokuyu büyüterek müdahale etme imkânı tanımaktadır. Özellikle sinirin omurga kanalını terk ettiği “foramen” adlı oluk içinde ya da bunun dışında oluşan fıtıklaşmalarda endoskopik foraminal yaklaşım daha az anatomik hasara neden olur. Bu nedenle endoskopik (kapalı) metot, öncelikli olarak tercih edilmelidir.
  • Bunların yanı sıra endoskopik omurga ameliyatları, sırt omurgalarının hastalıklarının tedavisinde de avantaj sağlar. Çünkü klasik yöntemlerde göğüs kafesinin kesilmesi sırasında hasta ciddi ağrılar çeker. Yine bu yöntemler ile ne kadar kesik ne kadar küçük olursa olsun hasta yine de ağrı çekecektir. Oysa endoskopik yöntemde, yan yatar durumdaki hastanın (göğüs kafesine müdahale ihtiyacının türüne göre) iki ile dört arasında delik açılır. Cerrahi işlem, bu delikler yoluyla vücuda yerleştirilen kanallardan ekrana bakılarak gerçekleştirilir.
 • Endoskopik omurga ameliyatları sonrasında komplikasyon yaşanma oranı düşüktür. Nüks oranı diğer yöntemler ile aynı olsa da, yeni ameliyatta komplikasyon oluşma riski daha azdır. Bu nedenle endoskopik ameliyatlarda nüks gelişse dahi ikinci ameliyatın komplikasyon riski hemen hemen yok denecek kadar azdır. Ayrıca açık cerrahi ya da mikrocerrahi sonrası nüks eden hastalarda endoskopik yöntem güvenle kullanılabilmektedir.

Endoskopik (Kapalı) Omurga Cerrahisinin Diğer Tedavilerden Farkı Nedir?

Güncel tedavi yöntemlerinde ve kapalı yöntemde yoğun teknolojik teknikler kullanılmaktadır. Geleneksel tedavide ise cerrahiye bağlı olarak masum dokular hasar görmektedir.

Endoskopik (Kapalı) Omurga Cerrahisi Sonrası Rehabilitasyon ve İyileşme

Açık cerrahi ve mikro cerrahiye bağlı ameliyatlar sonrasında rehabilitasyon yapılabilmektedir. Ancak günlük yaşama daha hızlı dönme imkanı olduğu için çok ciddi rehabilitasyon süreçlerine genelde gerek duyulmuyor.

Endoskopik (Kapalı) Omurga Cerrahisi Güvenli Midir?

Endoskopik (kapalı) omurga cerrahisi, aşağıda başlıcalarını sıralayacağımız sebeplerden ötürü diğer yöntemlere göre daha güvenlidir:

 • Cerraha daha iyi bir görüş alanı sağlar.
 • Bu yöntemde hastada kanama olmaz.
 • Bu yöntemde doğal dokular zarar görmez.
 • Öğrenme eğrisi (doktorların ameliyat yapmayı öğrendiği süre) uzun olduğu için erken dönemde yetersiz cerrahinin yapılması riski düşüktür.

Endoskopik (Kapalı) Omurga Cerrahisi Riskleri Nelerdir?

Her ameliyatta olduğu gibi, endoskopik omurga ameliyatları da bazı riskler barındırmaktadır. Diğer ameliyatlarla mukayese edildiğinde çok düşük de olsa bu riskler yine de göz ardı edilemez. Başlıcalarını sıralamak gerekirse:

 • Sinir hasarı
 • Spinal kord hasarı (omurilik)
 • Enfeksiyon
 • Kas spazmları
 • Bacak ve kolda uyuşma hissi
 • Omurilik zarının yırtılma riski

Endoskopik (Kapalı) Omurga Cerrahisinde Başarı Oranı Nedir?

Disk cerrahisi %92, stenoz (kanal darlığı) cerrahi %98, endoskopik stabilizasyon (kapalı vidalama) yöntemi %96 başarı sağlamaktadır.