Diyabetik Retinopati

Diyabetik Retinopati

Diabetes Mellitus ya da şeker hastalığı, insülin salınımı, insülin etkisi veya bu faktörlerin her ikisinde de bozukluk olması sonucunda ortaya çıkan kan glukozu (şeker) yüksekliği ile karakterize kronik metabolik bir hastalıktır. Şeker hastalığının ortaya çıkma sıklığı giderek artmakta olup Dünya Sağlık Örgütü’nün tahminlerine göre 2025 yılı itibariyle dünya genelinde 300 milyon şeker hastası olacağı tahmin edilmektedir.  

Şeker hastalığı, büyük ve küçük damarları etkileyecek düzeyde hastalıklara yol açmakta, kalp krizi, inme, böbrek yetmezliği, diyabetik retinopati ya da şeker hastalığına bağlı göz ağ tabaka tutulumu, nöropati (sinir hastalığı) gibi birçok probleme neden olmaktadır. Diyabetik retinopati, küçük damarsal değişikliklere bağlı, tedavi edilebilir, kronik bir hastalıktır.  

Diyabetin tedavi ve takibinde son yıllarda meydana gelen gelişmelere rağmen diyabetik retinopati halen önlenebilir görme kaybı nedenlerinin en önde gelen sebeplerinden biridir. Diyabetin süresi diyabetik retinopati gelişimindeki en önemli risk faktörlerindendir. Yirmi yıldan uzun süreli tip 1 şeker hastalığı tanısı olan hastaların yaklaşık olarak tamamında, tip 2 şeker hastalığı tanısı olan hastaların % 60’ ından fazlasında diyabetik retinopati gelişmektedir.  

En sık olarak:
-Göz arkasındaki damarlarda genişlemeler,
-Küçük kanamalar,
-Görme azalması,
-Nesnelerin çarpık görülmesi,
-Uçuşmalar,
-Görme alan kaybı
-Gece görüşte azalma gibi şikayetler görülebilmektedir.

       Tedavide öncelikle dahili branşlarla koordine olarak kan şekeri düzenlenmesi, metabolik hastalıkların kontrolü, hedef HbA1c (3 aylık kan şekeri) değerinin tutturulması (% 6 ve altı) şeklinde yaşam tarzı değişiklikleri uygulanır. Diyabetik retinopati tedavisi üçüncü basamak merkezlerde lazer , göz içi enjeksiyon ve cerrahi (vitrektomi) şeklinde gerçekleştirilebilmektedir. Bazı hastalarda göz sıvısı içine kanama meydana geldiğinde 6 aya kadar bol sıvı alınması ve baş dik pozisyonda yatarak müdahalesiz takip yapılabilmektedir.          

Hastaların ilk göz muayenesinin hemen şeker hastalığı tanısını mütakiben yapılması, normal göz arkası özellikleri varsa senede bir, hafif göz arkası etkilenme bulguları varsa 6 ayda bir ve çok daha ciddi bulguların varlığında ayda bire kadar sık kontrol önem arzetmektedir.

Op. Dr. Abdullah TOPRAK

Göz Hastalıkları Uzmanı