Baş Boyun Kanserleri

Baş Boyun Kanserleri, vücudumuzda görülen tüm kanserlerin yaklaşık %4’lük kısmını oluşturmaktadır. Bu kanserler; ağız içi, yutak, gırtlak, sinüs ve burun, tükürük bezi ve tiroid kanserlerini içermektedir. Sigara ve alkol tüketimi, HPV virüs, mesleksel kanserojen maruziyeti, radyasyon maruziyeti, ağız içinde premalign mukozal hastalıklar ve bazı genetik nedenler risk faktörleri arasındadır.

Hastalar çoğunlukla;
• Ağız içinde geçmeyen bir yara ve kanama,
• Yutma güçlüğü ve ağrı, uzun süreli ses kısıklığı ve nefes almada güçlük,
• Burun tıkanıklığı ve akıntısı,
• Burun kanaması,
• Yanak bölgesinde veya boyunda giderek büyüyen kitleler ile başvurmaktadırlar.

Bu gibi şikayetleri olan hastalara endoskopik geniz, boğaz ve gırtlak muayenesini de içerecek şekilde tam bir kulak burun boğaz ve baş boyun muayenesi yapılması gerekmektedir. Bu muayene sonrasında şüpheli olan durumlarda ileri görüntüleme yöntemleri ve biyopsi alınması ile tanı konulabilmektedir.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi hekimlerince etkilenen organ veya bölgenin tespiti, buna göre cerrahi işlem ile kanserli organın temizlenmesi ve tümör evresine göre tamamlayıcı tedavi olarak radyoterapi yöntemi uygulanması birçok baş boyun kanserinde ilk tedavi yöntemidir. Bazı hastalarda ise cerrahi işlem sonrasında kombine tedaviler önerilebilmektedir.

Op. Dr. Vedat ORUK

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı