Artroskopik Cerrahi Nedir?

Artroskopik Cerrahi Nedir?

Artroskopi, aslında artroskopik cerrahinin kısa adıdır. Bu işlem, artroskop denen cerrahi aleti eklem boşluğuna, ekleme yapılan bir santimetreden küçük cerrahi kesilerden sokarak, bu alet ile alınan görüntüleri bir ekranda izleyerek tanı ve tedavi amacıyla yapılan cerrahi işlemdir. Bu cerrahi sırasında diğer kesilerden özel cerrahi aletler ekleme sokularak farklı cerrahi işlemler yapılır. Tüm bu uygulamalar sırasında eklem boşluğu ekleme sokulan ince borulardan serum fizyolojik sıvısıyla sürekli olarak yıkanmaktadır. Eklem hastalıklarının cerrahi tedavisi nedeniyle klasik ameliyatlarda, beş –on santimetre boyutlarında kesilerden ekleme girilir.

Eklem açıldığı zaman cerrahi yaranın tekrar iyileşmesi, eklemin ameliyat öncesi kendi dengesine dönmesi zaman alır. Ekleme yapılan cerrahi kesiler ameliyat sonrası  önemde; eklemin ameliyattan önceki dönemdeki hareket açıklığına dönmesi hareketlerindeki akışkanlığı tekrara kazanması zorunlu olabilir. Artroskopik cerrahide bu sorunlar daha az ihtimalle olur ve olursa da daha az şiddettedirler. Eklemdeki cerrahi yaralar daha çabuk iyileşirler. Cerrahi sonrası oluşabilecek enfeksiyon komplikasyonu daha az oranda olur. Tedavi sonrası dönem daha kısa süreceğinden dolayı iş gücü kaybı daha azdır. Hastanede kalış süresi daha kısadır bu durum maliyeti azaltır.

Hastalar artroskopik cerrahi ile ameliyat olduklarında daha çabuk sürede mobilize olurlar, ameliyatlı uzuvlarını daha kısa sürede kullanmaya başlar, fonksiyonlarına erken kavuşurlar. Artroskopik cerrahi ile uğraşan hekimler, daha çok dejeneratif ve travmatik eklem hastalıkları, spor yaralanmaları ile uğraşırlar. Bu gurup hastalıkların bir kısmı artroskopik cerrahi ile tedavi edilebilir. Diz eklemi, omuz, kalça, ayak bileği, el bileği eklemleri hastalıkları artroskopik cerrahi ile tedavi edilen eklemlerdir. Bu hastalıkların temel olanları; menüsküs yaralanmaları, ligament yaralanmaları, erken dönem az şiddette olan dejeneratif eklem hastalıkları, eklemlerde serbest dolaşan cisimcikler, eklem kıkırdağının hastalıkları, ligament yaralanmaları, eklem zarının iltihabi hastalıklarıdır. Bu eklemlerinde yukarda bahsedilen hastalıkları olan hastalar; organize çalışma düzenleri olan kurumlara başvurduklarında artroskopik cerrahi ile uğraşan hekimlere yönlendirilirler veya konsülde edilirler. Aynı şekilde eklem hastalıkları artroskopik cerrahi ile tedavi edilemeyecek hastalar kapsamlı açık cerrahi uygulayan eklem düzeltici cerrahi yapan hekimlere ve ileri dejeneratif eklem hastalığı olanlar ise eklem protezi yapan cerrahlara konsülde edilirler. Hastalara düşen bu artroskopik cerrahi ile tedavi edilebilecek hastalıklarda güncel bilgi sahibi olmak ve bu konuda deneyimli bilgili tecrübe sahibi hekimleri bünyesinde barındıran sağlık kuruluşlarına kendilerini emanet etmeleridir.

Op. Dr. Ahmet Murat AKSAKAL

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı