Artroskopik Cerrahi Nedir?

 İlgili Bİrim Ortopedi

Artroskopik Cerrahi Nedir? sorusunu ana hatlarıyla anlatmaya çalışacağız. Artroskopi, aslında artroskopik cerrahinin kısa adıdır. Bu işlem, artroskop denen cerrahi aleti eklem boşluğuna, ekleme yapılan bir santimetreden küçük cerrahi kesilerden sokarak bu aletle alınan görüntülerin izlenmesiyle teşhis ve tedavi amacıyla yapılan cerrahi işlemdir. Bu cerrahi işlem sırasında, diğer kesilerden özel cerrahi aletler ekleme sokularak farklı cerrahi işlemler yapılır. Tüm bu uygulamalar sırasında eklem boşluğu ekleme sokulan ince borulardan serum fizyolojik sıvısıyla sürekli olarak yıkanmaktadır. Eklem hastalıklarının cerrahi tedavisi nedeniyle klasik ameliyatlarda, beş ile on santim boyutlarında kesilerden ekleme girilir.

Artroskopik Cerrahi Sonrası İyileşme Süreci Nasıldır?

Medicabil Randevu Al

Astroskopik cerrahide, eklem açıldığı zaman cerrahi yaranın tekrar iyileşmesi, eklemin ameliyat öncesi kendi dengesine dönmesi zaman alır. Ekleme yapılan cerrahi kesiler ameliyat sonrası dönemde, eklemin ameliyat öncesi dönemde hareket açıklığına uluşması hareketlerindeki akışkanlığı tekrar geri kazanması zor olabilir. Artroskopik cerrahide bu sorunlar daha az ihtimalle olur ve yaşanılan şiddet daha azdır. Eklemdeki cerrahi yaralar daha çabuk iyileşirler. Cerrahi sonrası oluşabilecek enfeksiyon komplikasyonu daha az oranda olur. Tedavi sonrası dönem daha kısa süreceğinden dolayı iş gücü kaybı daha azdır. Hastanede kalış süresi daha kısadır bu durum maliyeti azaltır.

Artroskopik Cerrahinin Hastaya Faydaları Nelerdir?

Artroskopik cerrahi yönteminin hastaya sağladığı birçok avantaj bulunur. Hastalar artroskopik cerrahiyle ameliyat olduklarında;

 • Hastalar kısa sürede mobilize olurlar,
 • Ameliyatlı uzuvlarını daha kısa sürede kullanmaya başlar,
 • Fonksiyonlarına erken kavuşurlar.

Artroskopik Cerrahinin Uygulama Alanları Nelerdir?

Artroskopik cerrahi ile uğraşan hekimler, daha çok dejeneratif ve travmatik eklem hastalıkları, spor yaralanmaları ile uğraşırlar. Bu gurup hastalıkların bir kısmı artroskopik cerrahi ile tedavi edilebilir. Artroskopik cerrahi ile tedavi edilen eklem hastalıkları şunlardır:

 • Diz eklemi,
 • Omuz hastalıkları,
 • Kalça hastalıkları,
 • Ayak bileği, el bileği eklemleri hastalıkları.

Sıralanan bu hastalıkların temel olanları şunlardır:

 • Menüsküs yaralanmaları,
 • Ligament yaralanmaları,
 • Erken dönem az şiddette olan dejeneratif eklem hastalıkları,
 • Eklemlerde serbest dolaşan cisimcikler,
 • Eklem kıkırdağının hastalıkları,
 • Ligament yaralanmaları,
 • Eklem zarının iltihabi hastalıklarıdır.

Bursa Medicabil Hastanesinin Artroskopi Cerrahisinde Yaklaşımı

Eklemlerinde yukarda bahsedilen hastalıkları olan hastalar, organize çalışma düzenleri olan Bursa Özel Medicabil Hastanesi’ne başvurduklarında artroskopik cerrahi ile uğraşan hekimlere yönlendirilirler veya konsülde edilirler. Aynı şekilde eklem hastalıkları artroskopik cerrahi ile tedavi edilemeyecek hastalar kapsamlı açık cerrahi uygulayan, eklem düzeltici cerrahi yapan hekimlere ve ileri dejeneratif eklem hastalığı olanlar ise eklem protezi yapan cerrahlara konsülde edilirler.

Hastalara düşen, bu artroskopik cerrahi ile tedavi edilebilecek hastalıklar da güncel bilgi sahibi olmak ve bu konuda deneyimli bilgili tecrübe sahibi hekimleri bünyesinde barındıran sağlık kuruluşlarına kendilerini emanet etmeleridir.