Anemi Nedir?

Anemi Nedir?

Anemi Nedir?

Anemi hem bir hastalık hem de bir bulgu olması nedeniyle her zaman ayrıntılı olarak ele alınmalı, nedeni mutlaka ortaya konulmalıdır.

Hemoglobin konsantrasyonun normalin altına düşmesine ANEMİ denir. Hematokrit değeri ise, anemi değerlendirilmesi için doğrudan değerlendirmeye alınabilecek bir parametre değildir.

DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü) anemi tanımlamasında hemoglobinin alt sınırını erişkin erkekler için 13gr/dl, kadınlar için 12gr/dl olarak belirlemiştir. Bu değerlerin ırklar arası farklılıklar gösterebileceği kabul edilmiş, bu farkın da 1-2gr/dl civarında olabileceği belirtilmiştir.

 
ANEMİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Anemili hastalar genellikle efor kapasitelerinde azalma veya kolay yorulma, çarpıntı, nefes darlığı gibi belirtilerle doktora başvururlar. Anemili hastalarda deri ve mukozalarda solukluk görülür.

Kardiyovasküler sistem ile bilgiler;çarpıntı ve efor dispnesidir. Ağır ve uzun süren anemi "Hiperdinamik kalp yetersizliği" yapan nedenlerden birisidir.

 
Anemili hastalarda başağrısı, kulak çınlaması, baş dönmesi, fenalık hissi, konsantrasyon yeteneğinde azalma, kas gücünde azalma, üşüme gibi belirtiler olabilir.

Gastrointesinal hastalıklar, demir eksikliği başta olmak üzere farklı nedenlerle anemiye yol açarlar. Ayrıca, aneminin kendisi de bazı gastrointestinal semptomlara yol açabilir. İştahsızlık, bulantı, kabızlık veya ishal gibi değişiklikler bunlar arasında sayılabilir.

 
Anemili erkeklerde libido kaybı olabilir. Kadınlarda amenore veya menoraji görülebilir. Menoraji veya metrorajinin aneminin nedeni olabileceği unutulmamalıdır.

 3. MORFOLOJİK OLARAK ANEMİLERİN SINIFLAMASI

Özellikle ortalama eritrosit hacmi (MCV) temel alınarak yapılan bu sınıflamada anemiler NORMOSİTİK (MCV:80-100FL), MİKROSİTİK (MCV 80/FL altında) ve MAKROSİTİK (MCV 100FL üstünde) olarak 3 grupta incelenir.

 
MİKROSİTİK ANEMİLER:

Demir eksikliği anemisi

Talasemiler, hemoglobin E, hemoglobin C hastalığı

Sideroblastik anemi

Kurşun zehirlenmesi

Kronik hastalık anemisi (bazı olgular)


NORMOSİTİK ANEMİLER:

Kemik iliğini infiltre eden hastalıklar (solid tümörler metastazı,lösemi, lenfoma, multiple myeloma)

Kronik hastalık anemisi (çoğu olgular)

Böbrek yetmezliği

Akut kanamalar

Hemolitik anemiler

Karaciğer hastalığı

Hipotiroidi ve skorbüt (C vitamini ekikliği)


MAKROSİTİK ANEMİLER

B12 vitamini eksikliği

Folik asit eksikliği

 
ETYOPATOGENETİK OLARAK ANEMİLERİN SINIFLAMASI

I. ERİTROSİT YAPIMINDA AZALMA

A)Hemoglobin sentezinde azalma

Demir eksikliği anemisi

Talasemiler

Sideroblastik anemi

Kurşun zehirlenmesi

B) DNA sentezinde bozukluk

B12 vitamin eksikliği

Folik asit eksikliği

 
C) Hematopoetik kök hücrede farklılaşma bozukluğu

Lösemi veya MDS

Aplastik anemi

II. KAN KAYBI: AKUT KANAMAYA BAĞLI ANEMİ

III. ERİTROSİT YIKIMINDA ARTMA: Bu başlık altında yer alan anemiler, hemolitik anemilerdir. Eritrosit yaşam süresinin kısalması ön plandadır.

Uzm. Dr. Elyesa KARACA

Dahiliye (İç Hastalıkları)