Dermatoloji ve Kozmetoloji Nedir? Farkları Nelerdir?

  • Ana Sayfa
  • Dermatoloji ve Kozmetoloji Nedir? Farkları Nelerdir?
Dermatoloji ve Kozmetoloji Nedir? Farkları Nelerdir?

Özel Medicabil Hastanesi; Dermotoloji Uzmanı Uzm. Dr. Cengiz Bıçakçı ile dermatoloji ve kozmetolojinin tanımı yaparak bu alanlar arasındaki ilişkiye ve farklara değindiği bir söyleşi gerçekleştirdi. 

Dermatoloji Nedir?

Günümüzde, deri sağlığı ve cilt bakımının giderek önem kazanmasıyla dermatoloji ve kozmetik alanına duyulan ilgi artmıştır. Sonucundaysa dermatoloji ve kozmetolojinin çalışma alanları merak edilir hale gelmiştir.

Dermatoloji, deri bilimdir. Dahili branşlar arasında ilk ayrılanlardandır. Aslında, bu alana deri hastalıkları ve sağlığı demek daha doğrudur.

Dermatoloji alanı, ayrı bir bilim dalı ve ayrı bir disiplin olarak birkaç yüzyıldır ünlü hocalar ve ekoller yetiştirir. Böylece bilimsel ilerleyiş ve beraberinde bilgi birikiminin artmasıyla dermatolojinin gelişimi başlar ve bugünkü temelleri atılır.

Dermatolojinin Gelişimi

Dermatolojinin gelişimi, aslında veneroloji alanıyla birlikte olur. Bu alan, cinsel ilişkiyle buluşan hastalıklar konusunu kapsar. Bunlara, eski adıyla zührevi hastalıklar denir. Bu alanda, hekimler ihtisas yaparken dermatoveneroloji alanın ortaya çıkmasını sağlar.

Dermatolojinin Konu Alanına Hangi Hastalıklar Girer?

Dermatolojinin konu alanına yalnızca deri, saç, tırnak, ter bezi hastalıkları girmez.  Bu sayılanların yanı sıra; frengi hastalığı, uyuz, bel soğukluğu, AIDS dahil olmak üzere bir tür parazit, mantar ve bakteri hastalıkları da girer.

Özellikle cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve bunun yanında diğer tüm hastalıklarda; dermatologların enfeksiyon hastalıkları uzmanı, kadın hastalıkları uzmanları ve üroloji uzmanlarıyla konsülte halinde ilerlemesi gerekir. Böylelikle, hastalıkların tedavi sürecinde daha gerçekçi ve daha iyi sonuçlar elde edilir.

Dermatoloji alanında gerçekleşen çalışmalar ve artan bilgi birikimi, bu alandaki branşlaşma sürecinin başlamasına neden olmuştur.

Dermotolojinin Branşlaşma Süreci

Dermatoloji alanındaki bilimsel ilerleyiş, alt birim ihtiyacını doğurmuştur. Bu alt birimlerden bazıları; dermatoonkoloji, dermapatoloji ve dermatoalerji alanlarıdır.

Dermatoonkoloji Nedir?

Onkoloji, kanser bilimidir. Dermatoonkoloji ise, deri kanseri alanını kapsar ve alandaki çalışmaları yürüten bir alt disiplindir.

Dermapatoloji Nedir?

Dermapatoloji, dermatolojinin alt branşlarından bir diğeridir. Patoloji; yalnızca dermatoloji alanında değil, diğer tüm branşlarda da parça alınarak hastalığın teşhisi için kullanılan bir yöntemdir. Dermapatoloji; klinisyen olan dermatologla, dermatopatoloğun, yani pataloji uzmanının beraber çalışarak en doğru tanıyı verdikleri alt branştır.

Dermatoalerji Nedir?

Dermatoalerji, dermatolojinin diğer bir alt branşıdır. Alerjik hastalıkların çoğu, dermatoalerjik olarak karşımıza çıkar. İnsanlar kaşınır veya kabarırlar. İlaç alerjileri olabilirler. Bu nedenle alerji, genel bir olaydır ve çeşitlidir.

Dermatoalerji alanı, aynı zamanda çocuk hastalıklarını, göğüs hastalıklarını ve dahiliye gibi laboratuvar branşlarını da ilgilendirir. Bu branşların hepsi, birbiriyle dirsek teması içinde çalışarak alerjik hastalıklara bakmak durumundadır.

Kozmetoloji Nedir? Dermatoloji ile Arasındaki Fark Nelerdir?

Kozmetoloji ve kozmetik, dermatolojinin alt branşıdır. Kozmetoloji, dermatolojinin hijyeni yani koruyucu hekimlik bölümüdür.

Deri hastalıkları ve deri sağlığı olarak iki farklı kavramın ortaya çıkmasıyla kozmetoloji olarak ayrı bir alan oluşur.

Dermatoloji, deri hastalıklarını teşhis ve tedavi eder. Ancak yanında, mevcut sağlıklı deriyi de korumak gereklidir. Bunu da dermatolojinin koruyucu hekimlik kolu olan, kozmetoloji sağlar. Bu iki disiplinin çalışma alanlarının ayrı olması, arasındaki farkı açıklar. Kozmetolojinin ayrı bir alan olmasıyla gelişim süreci başlar.

Kozmetolojinin Gelişim Süreci Nasıldır?

Sağlıklı deriyi, nemsizlikten ve güneşten nasıl koruyacağız?", "Saçlarımıza, tırnaklarımıza nasıl bakacağız?”, sorularının sonucu olarak tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de bir alt branşlaşma başlar. Böylelikle, dermokozmetik olarak anılan bir alt disiplin gelişir. Bu alanda gerçekleştirilen çalışmalar ve işlemler, her zaman dermatoloğun gözetimi altında olmaldır.

Kozmetik Dermatoloji İşlemleri Nelerdir?

Kozmetik dermatoloji alanındaki işlemlerden ilki, etkinliği tam olarak kanıtlanmış, ne kadar sonuç vereceği, yan etkisi ve bu yan etkilere nasıl müdahale edileceği bilinen bilimsel yöntemlerdir. Bunlar, kozmetik işlemdir. İşlemi, dermatolog ya da plastik cerrah uygular.

Bir diğer yöntem; sonuç veren ancak bilimselliği kanıtlanmamış olan işlemdir. Uygulama yapılır ve hasta kendini rahat hissedebilir. İstatistiksel olarak işlem uygulanan birçok kişi de kendini rahat hissedebilir. Ancak bu işlemin bilimsel olarak bir deneyi ya da bilimsel bir araştırması yapılmamıştır.

Bilimsel olarak sonuçları kanıtlanmamış işlemler sonuç veriyor görünse de hurafedir. Bu tür işlemlerde durmak gerekir.

Hastalara yapılacak işlemi ve tedaviyi dermatolog planlar. Ancak tedavi süreci kapsamındaki bazı gerekli işlemlerin yine dermatolog gözetiminde güzellik uzmanı ve estetisyen kişiler tarafından yapılabilmesi gerekir.

Güzellik Uzmanı ve Estetisyen Kimdir?

Tedavi sürecinin gerektirdiği tüm işlem basamaklarını hekimler yapamaz. Bunu sonucu olarak yine dermatolog gözetiminde yardımcı ihtiyacı doğar. Bu kişiler, güzellik uzmanı ve estetisyenlerdir. 

Bir diş hekiminin, diş teknisyeniyle çalışması ya da bir fizik tedavi uzman hekiminin fizyoterapist ile çalışması gibi, bir dermatolog da güzellik uzmanı olan kişi ya da estetisyenle çalışır.

Güzellik uzmanı ve estetisyen olarak tanımlanan kişilerin dermatolog gözetiminde olmaları gerekir. Sağlık çalışanı olan her kişinin her işlemi yapma yetkisi yoktur.

Sağlık Çalışanı Her Tür İşlemi Yapmamalı

Sağlık çalışanı, her işlemi yapma yetkisine sahip değildir. Bir sağlık çalışanının enjeksiyon yapabiliyor olması, onun her işlemi yapma yetkisi olduğu anlamını taşımaz. Denetleme ve engelleme adına, dermatoloji dernekleri aktif şekilde çalışır. Ancak estetik işlemlerin ilerleyişi hızlı olduğundan kontrol altında tutmak zordur.  

Sağlıkçı ve hekim olduğumuzu unutmadan öncelikle, hastanın sağlığını düşünmek zorundayız. Doğrusunu yapmaya ve anlatmaya çalışarak halkın bilinçlenmesi için çaba göstermeliyiz.

Deri Sağlığı Nasıl Korunmalıdır?

Deri sağlığının korunması herkes için önemli olmalıdır. Öncelikli yapılması gereken güneş ışınlarından koranmak olmalıdır. Kişinin kronolojik yaşlanması ile güneşe bağlı yaşlanması farklılık gösterir. Bu nedenle, uygun güneş kremi kullanılması önemlidir.

Saçlı derinin korunmasını ise, derinin yapısına uygun şampuan seçimiyle sağlamak mümkündür.

20-25 yaş itibariyle cilt bakımına önem verilmesi gerekir. Cilt tipine uygun temizleme ve nemlendirme gibi ev uygulamalarlıyla cildin bakımı yapılmalıdır. Cildin temizlenip nemlendirilmesi ve yaşlılık etkilerinin geciktirilmesi cilt bakımı için önem taşır.

Son olarak, imkanlar doğrultusunda yapılan küçük dokunuşlarla da doğallığımızı bozmadan bakımlı görünmek mümkündür.

Uzm. Dr. Cengiz BIÇAKÇI

Dermatoloji (Cildiye) Uzmanı