Merkez Laboratuvarı

Medicabil Hastanesinin tüm laboratuvarları modern donanımlara sahip, tanı sürecine etki eden bölümlerdir. Biyokimya, hematoloji, mikrobiyoloji, patoloji ve elektrofizyoloji laboratuvarları gerçekleştirilen test çeşitleri ile hastalıkların teşhisine katkı sağlamaktadır. Laboratuvarımızda çalışılan testler bilim ve teknoloji dünyasının devamlı takibi ile yenilenen cihazlarda çeşitli uluslararası kalite kontrol merkezlerinin denetiminde mümkün olan en kısa zamanda sonuçlanmaktadır. Klinik laboratuvarın amacı;

 • Hastalıkları ortaya çıkarmak veya hastalıklara yatkınlığı saptamak,
 • Bir tanının onaylanmasına veya reddedilmesine yardımcı olmak,
 • Bazı hastalıkların süresi ve gelişimi hakkında öngörüde bulunmak,
 • Tedavilerin etkinliğini izlemektir.

Hastadan test için örnek alınmasından, sonuçların hasta yararına kullanılmasına kadar her adımda hasta güvenliği ve beklentileri göz önünde bulundurulmaktadır. Ulusal ve uluslararası hizmet ve yönetim standartlarının gerektirdiği uygulamalar eksiksiz olarak yerine getirilmektedir. Tanı, tedavi ve hasta değerlendirmesinde gereksinim duyulan tüm laboratuvar testleri, modern cihazlar, sürekli güncel eğitimlerle desteklenen deneyimli teknisyenler, kullanışlı iyi tasarlanmış fiziksel ortam, kaliteye özen gösteren etkin bir yönetim ekibi ile gerçekleştirilmektedir. Klinik Laboratuvarımızdaki hizmet alanlarımız şunlardır:

 • Biyokimya: Kan, idrar ve diğer vücut sıvılarında çalışmalar yapılır. Karaciğer, böbrek fonksiyonlarını değerlendiren testler, kolesterol, trigliserid, HDL, LDL gibi kan yağları ve şeker ölçümleri, gizli şekerin araştırıldığı yükleme testleri bu bölümde çalışılan testlerin sadece birkaçıdır.
 • Endokrinoloji: Hormonların çalışıldığı bölümdür. Vücudun vitamin düzeylerinin ve hormonal durumunun değerlendirilmesine yardımcı testler bu bölümde çalışılan bazı parametrelerdir. Hamilelerde anne karnındaki bebeğin genetik bazı hastalıklarının tarandığı ilk ve ikinci trimester tarama testleri bu bölümde çalışılır.
 • Koagülasyon: Kanın pıhtılaşmasını değerlendiren birçok test yapılır. Bu testler kanama ve pıhtılaşma bozukluklarının yorumlanmasında yardımcı olan parametrelerdir.
 • Elektroforez: Kan ve idrardaki bazı enzimler ve proteinlerin varlığının veya tipinin belirlenmesine yardımcı çalışmalar yapılır.
 • Hematoloji: Kan sayımı, kandaki alyuvar, akyuvarların ve diğer tüm hücrelerin değerlendirilmesi çalışılan teslere örnek olarak verilebilir.
 • Alerji: Çağımızın önemli sorunu allerjinin varlığının ve hangi maddelere karşı geliştiğinin belirlenmesine yardımcı birçok test vardır.
 • Toksikoloji: Çeşitli ilaç düzeyleri ve bazı toksik maddelerin varlığı ile ilgili çalışmalar yapılır.
 • Mikrobiyoloji: Mikroorganizmaları bakteriler, virüsler, mantarlar ve parazitler olarak sınıflandırmaktayız. Tüm bu mikroorganizmalar hastalık etkeni olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu birimde enfeksiyon etkeni mikroorganizmalar ile ilgili direkt ve indirekt testleri yapmaktayız. Mikrobiyoloji laboratuvarında alt birimler olarak bakteriyoloji, viroloji mikoloji, parazitoloji ve seroloji bölümleri yer almaktadır.
 • İmmünoloji: Bağışıklık bilimi laboratuvarında bağışıklık sisteminde gelişen hastalıkların tanısında kullanılan testler çalışılmaktadır.
 • Moleküler Biyoloji:Enfeksiyon hastalıklarının laboratuvar tanısında son yıllarda önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Tanıda kullanılan direkt olarak etkenin kendisinin veya indirekt olarak etkene özgü antijen ve etkene karşı vücutta gelişen antikorlara yeni bir alanda yöntemler geliştirilmiştir. Mikroorganizmaların DNA ve RNA'sının araştırılması ile daha kesin ve hızlı sonuçlar alınmaktadır. Muayene maddelerinde az miktarda dahi bulunsa hastalık etkeni mikroorganizmalar bu teknoloji ile kolayca tanımlanabilmektedir. Bu yöntem özellikle zor üreyen, konvansiyonel besi yerlerinde üretilemeyen mikroorganizmaların saptanmasında değerli bir yöntemdir.