Ameliyathaneler

Ameliyathanemiz uluslararası standartlarda, hasta odaklı hizmet anlayışı ile hasta ve çalışan güvenliği ilkeleri doğrultusunda yapılandırılmıştır. Ameliyathanemize hasta ve personel girişi birbirinden bağımsız olup steril ve yarı steril alanlar ayrılmıştır.450 metrekare kullanım alanına sahip olan ameliyathanemizde her biri yaklaşık 45 metrekare alana sahip 4 ameliyat salonumuz mevcuttur. Salonlarımızda ki cerrahi ve anestezi pendantları Merkezi Tıbbi Gaz Sistemimiz ile direkt bağlantılı olup, tüm salonlarımızda aktif gaz atık sistemi mevcuttur. Organ nakli yapılabilecek donanıma sahip olan 2 salonumuzun duvarı, kapıları ve camları X ışını geçirmeyecek şekilde yapılmıştır. Ameliyat salonlarımızdaki hava sızdırmaz hermetik kapılarımızla birlikte,bu 2 salonumuzda laminar akım sistemi, diğer 2 salonumuzda da hepafiltre ile pozitif basınçlı havalandırma yapılarak içerideki temiz havanın sürekliliği sağlanmaktadır. Ameliyat salonlarında, ameliyat lambaları LED'li olup PACS ile tüm salonlarda radyolojik görüntülere ulaşma olanağı sağlayan monitör kolları mevcuttur. Ayrıca bilimsel organizasyonlar için, 2 ameliyat salonumuz ile konferans salonumuz arasında video konferans sistemimiz mevcut olup, diğer salonlarımızda da bu sistemin altyapısı hazırdır. Yüksek teknoloji ürünlerinin kullanıldığı hizmet sunumunda, sürekliliğin ve güvenliğin sağlanması için sistemimiz kesintisiz güç kaynağı ile beslenmektedir.24 saat hizmet verebilecek anestezi donanımına sahip olan ameliyathanemizde oluşturulan anestezi öncesi değerlendirme, preoperatif hazırlık ve derlenme alanları ile güvenli anestezi yaklaşımına olanak sağlanmıştır.