Temel Yetkinlik

  • -Hasta memnuniyetini en üst seviyede gerçekleştiren,
  • -Analitik ve stratejik düşünebilme becerilerine sahip,
  • -Sonuca ve kalite bilincine odaklı,
  • -Etkin, sağlıklı ve enerjik iletişim kurabilen,
  • -Takım çalışmasına değer veren,
  • -Kendini ve çalışma arkadaşlarını sürekli geliştiren,
  • -Bilgiye, yeniliklere ve değişime açık,
  • -Teknolojik gelişmelere açık ve kolay adapte olabilen,
  • -Sosyal becerileri yüksek çalışanlara sahip olmaktır.