Performans

Çağdaş performans yönetim sistemi olan hedeflere yönelik yetkinlik bazlı performans sistemi uygulanmaktadır.


Performans sistemimizde, kurumumuzun hedefleri ile kişinin bireysel hedefleri arasında eşgüdüm sağlayarak, her iki tarafın da hedeflerine ulaşmasını koordine eden, devamlı bir süreç oluşturulması amaçlanmaktadır. Ayrıca kişilerin hem hedeflere ulaşma derecesi, hem de işin yapılmasında aranan davranışsal özelliklerin sergilenmesi değerlendirilir.

Yetkinliklerin değerlendirilmesi ile çalışanlarımıza sağlıklı ve objektif geri bildirim sağlanmaktadır. Çalışanlarımızın gerçek anlamda performanslarını ölçerek kariyer basamaklarında sağlıklı yükselmelerini sağlamak diğer bir amacımızdır.

Yılda iki kez “Çalışan Memnuniyet Anketi” düzenlenmektedir.