Medicabil Akademi

Medicabil Hastanesi insan kaynakları politikaları içerisinde, stratejik bir öneme sahip olan eğitim sistemimiz, çalışanlarımızın gelişimini desteklemeyi, motivasyon ve iş tatmini yaratmayı ve maksimum hasta memnuniyetini hedeflemektedir. Medicabil Hastanesi hizmet kalitesinin rasyonel bir şekilde arttırılmasını ve personelimizin Medicabil kültürü kapsamında üretken bir yapıya kavuşturulmasını öngören eğitim faaliyetleri ile hedefimiz;

  • -Personelimizin birbirleriyle ve hasta ile olan ilişkilerinin olumlu yönde geliştirilmesini sağlamak,
  • -Personelimizin sorun çözme, sorumluluk alma, insiyatif kullanma yeteneklerini geliştirmek,
  • -Yerinde, doğru ve ivedi karar verme, yetki kullanma gibi yeteneklerini, kişisel becerilerini geliştirmek,
  • -Kendilerine olan güvenlerini arttırmada katkı sağlamaktır.

Eğitim sistemimiz, Medicabil Hastanesi organizasyon yapısına paralel oluşturulmuştur. Medicabil Hastanesinde göreve yeni başlayan çalışanlarımız “Kuruma Uyum” eğitimlerine katılırlar. Burada çalışanlarımıza Medicabil’in sahip olduğu ve çalışanlardan beklediği kurum kültürü aşılanmaktadır. Daha sonra kariyer basamakları doğrultusunda teknik bilgi, beceri ve kişisel gelişimlerini sağlayacak eğitim programlarına katılımları sağlanarak gelişimleri desteklenir.

Medicabil yalnızca bir kurum değil, aynı zamanda öğrenen bir organizasyon olarak, çalışanlarını sürekli geliştiren bir okul olmak misyonunu yüklenmiştir ve bu konuda öncü durumundadır. Medicabil Hastanesi sektörde daima en üst seviyelerde yer almanın sürekli gelişme ve öğrenme ile mümkün olduğunun bilincindedir ve bütün eğitim planlarını bu doğrultuda yürütmektedir.

Her yıl belirlenen sayıda Sağlık Liselerindeki son sınıf öğrencilerine staj imkanı sağlamaktadır.

Bununla birlikte her ay;o ay için belirlenen haftanın belirli günlerinde ve konularda sabah 08.00 ‘da çalışanların büyük çoğunluğunun katıldığı, gerek kurum içinden gerekse profesyonel konuşmacılar tarafından konferans salonunda seminerler verilmektedir.Seminer programına buradan ulaşabilirsiniz.