İnsan Kaynakları

Özel Medicabil Hastanesi vizyonu, misyonu ve değerleri doğrultusunda, çalışanlarının temel yetkinliklerini kullanabilecekleri ve sürekli gelişebilme ve kendilerini yenileyebilme imkanı bulabilecekleri ortamı sağlamayı hedefleyen fırsatlar yaratabilecek şekilde oluşturulmuştur. Çağdaş performans yönetim sistemi olan hedeflere yönelik yetkinlik bazlı performans sistemi uygulanmaktadır. Performans sistemimizde, kurumumuzun hedefleri ile kişinin bireysel hedefleri arasında eşgüdüm sağlayarak, her iki tarafın da hedeflerine ulaşmasını koordine eden, devamlı bir süreç oluşturulması amaçlanmaktadır. Ayrıca kişilerin hem hedeflere ulaşma derecesi, hem de işin yapılmasında aranan davranışsal özelliklerin sergilenmesi değerlendirilir. Çalışanlarımızın ölçerek kariyer basamaklarında sağlıklı yükselmelerini sağlamak diğer bir amacımızdır. Çalışanların performanslarının değerlendirilmesinin yanı sıra, yılda iki kez “Çalışan Memnuniyet Anketi” yaparak çalışanlarımızın memnuniyet düzeyini ölçmekteyiz. Yetkinliklerinin ve memnuniyetlerinin değerlendirilmesi ile çalışanlarımıza sağlıklı ve objektif geri bildirim sağlanır.

Medicabil Akademi

Medicabil Hastanesi insan kaynakları politikaları içerisinde, stratejik bir öneme sahip olan eğitim sistemimiz, çalışanlarımızın gelişimini desteklemeyi, motivasyon ve iş tatmini yaratmayı ve maksimum hasta memnuniyetini hedeflemektedir. Medicabil Hastanesi hizmet kalitesinin rasyonel bir şekilde arttırılmasını ve personelimizin Medicabil kültürü kapsamında üretken bir yapıya kavuşturulmasını öngören eğitim faaliyetleri ile hedefimiz;

Personelimizin birbirleriyle ve hasta ile olan ilişkilerinin olumlu yönde geliştirilmesini sağlamak,

 • Personelimizin sorun çözme, sorumluluk alma, insiyatif kullanma yeteneklerini geliştirmek,
 • Yerinde, doğru ve ivedi karar verme, yetki kullanma gibi yeteneklerini, kişisel becerilerini geliştirmek,
 • Kendilerine olan güvenlerini arttırmada katkı sağlamaktır.


Eğitim sistemimiz, Medicabil Hastanesi organizasyon yapısına paralel oluşturulmuştur. Medicabil Hastanesinde göreve yeni başlayan çalışanlarımız “Kuruma Uyum” eğitimlerine katılırlar. Burada çalışanlarımıza Medicabil’in sahip olduğu ve çalışanlardan beklediği kurum kültürü aşılanmaktadır. Daha sonra kariyer basamakları doğrultusunda teknik bilgi, beceri ve kişisel gelişimlerini sağlayacak eğitim programlarına katılımları sağlanarak gelişimleri desteklenir.Medicabil yalnızca bir kurum değil, aynı zamanda öğrenen bir organizasyon olarak, çalışanlarını sürekli geliştiren bir okul olmak misyonunu yüklenmiştir ve bu konuda öncü durumundadır. Medicabil Hastanesi sektörde daima en üst seviyelerde yer almanın sürekli gelişme ve öğrenme ile mümkün olduğunun bilincindedir ve bütün eğitim planlarını bu doğrultuda yürütmektedir.Her yıl belirlenen sayıda Sağlık Liselerindeki son sınıf öğrencilerine staj imkanı sağlamaktadır.Bununla birlikte her ay;o ay için belirlenen haftanın belirli günlerinde ve konularda sabah 08.00 ‘da çalışanların büyük çoğunluğunun katıldığı, gerek kurum içinden gerekse profesyonel konuşmacılar tarafından konferans salonunda seminerler verilmektedir.Seminer programına buradan ulaşabilirsiniz.

Performans

 • Çağdaş performans yönetim sistemi olan hedeflere yönelik yetkinlik bazlı performans sistemi uygulanmaktadır.
 • Performans sistemimizde, kurumumuzun hedefleri ile kişinin bireysel hedefleri arasında eşgüdüm sağlayarak, her iki tarafın da hedeflerine ulaşmasını koordine eden, devamlı bir süreç oluşturulması amaçlanmaktadır. Ayrıca kişilerin hem hedeflere ulaşma derecesi, hem de işin yapılmasında aranan davranışsal özelliklerin sergilenmesi değerlendirilir.
 • Yetkinliklerin değerlendirilmesi ile çalışanlarımıza sağlıklı ve objektif geri bildirim sağlanmaktadır. Çalışanlarımızın gerçek anlamda performanslarını ölçerek kariyer basamaklarında sağlıklı yükselmelerini sağlamak diğer bir amacımızdır.
 • Yılda iki kez “Çalışan Memnuniyet Anketi” düzenlenmektedir.

Temel Yetkinlik

 • Hasta memnuniyetini en üst seviyede gerçekleştiren,
 • Analitik ve stratejik düşünebilme becerilerine sahip,
 • Sonuca ve kalite bilincine odaklı,
 • Etkin, sağlıklı ve enerjik iletişim kurabilen,
 • Takım çalışmasına değer veren,
 • Kendini ve çalışma arkadaşlarını sürekli geliştiren,
 • Bilgiye, yeniliklere ve değişime açık,
 • Teknolojik gelişmelere açık ve kolay adapte olabilen,
 • Sosyal becerileri yüksek çalışanlara sahip olmaktır.

İşe Alım Süreci

Medicabil Hastanesi vizyonunu, misyonunu, değerlerini ve kurum kültürünü en üst seviyede taşıyabilecek ve işin gerektirdiği yetkinliklere sahip uygun adayları işe almayı hedefleyen bir işe alım süreci yürütür.Kurumumuza başvurular; anlaşmalı bulunduğumuz profesyonel şirketler vasıtasıyla, web sitemiz üzerinden ya da bizzat başvurularak yapılmaktadır. Başvurular titizlikle değerlendirilmekte ve insan kaynakları veri tabanında saklanmaktadır. Pozisyon açığı olan kadrolar için uygun adaylarla irtibata geçilmekte ve yapılan görüşmeler neticesinde istihdam sağlanmaktadır.

Kariyer

Medicabil Hastanesi vizyonu, misyonu ve değerlerimiz doğrultusunda, kaliteli hizmet anlayışıyla şirket kurum kültürünü üst seviyede temsil edebilme kapasitesine sahip, eğitim düzeyi yüksek, mesleğinde iyi yetişmiş çalışanları için, temel yetkinliklerini kullanabilecekleri ve sürekli gelişebilme ve kendilerini yenileyebilme imkanı bulabilecekleri ortamı sağlamayı hedefleyen fırsatlar yaratabilmek için çalışmaktadır.

Çalışma Prensipleri

Çalışma saatlerimiz; idari ve hasta hizmetleri personeli için 08:30-17:30’dur.Sağlık grubu personeli ise 08:00-17:00 saatleri arasında görev yapmaktadır. Bununla birlikte 17:00-08:00 saatleri arasında nighturn nöbetleri tutulmaktadır. Hafta içi 09:00-17:30, cumartesi ise 09:00 – 14:00 saatleri arasında hizmet verilmektedir.

Ücret Sistemimiz

Medicabil Hastanesi çalışanlarının giriş ücretlerinin belirlenmesinde eğitim durumu, sektör tecrübesi ve yetkinlikleri ve yabancı dil bilgisi dikkate alınır.Yılda bir kere Ocak ayında çalışanlarımızın ücretlerinde, çalışanlarımızın performans değerlendirme sonuçları, yıllık enflasyon oranı ve sektörel ücretlere göre düzenleme yapılabilir.Çalışılan ayın ücreti aylık olarak anlaşmalı bulunduğumuz bankadaki personelimizin ilgili maaş hesabına yatırılmaktadır.

Yemek

Anlaşmalı olduğumuz yemek şirketi tarafından yemekhanemizde minumum 4 kap olmak üzere gündüz çalışanlarımıza öğle yemeği, gece vardiyasında çalışanlara akşam yemeği ve kahvaltı imkanı sunulmaktadır.

İzinler

 • 1 yıldan 5 yıla kadar (5 yıl dahil) hizmet süresine sahip olanların yılda 14 iş günü,
 • 5 yıldan fazla 15 yıldan az hizmeti olanların yılda 20 iş günü,
 • 15 yıl ve daha fazla hizmeti olanların yılda 26 iş günü ücretli izin kullanma hakkı vardır.
 • Ayrıca evlenmelerde 3 güne kadar, anne ve babanın, eşin kardeş ve çocukların vefatı hallerinde ise 3 güne kadar ücretli mazeret izinleri kullandırılmaktadır.

Açık Pozisyonlar

Medicabil Hastanesi vizyonunu, misyonunu, değerlerini ve kurum kültürünü en üst seviyede taşıyabilecek ve işin gerektirdiği yetkinliklere sahip uygun adayları işe almayı hedefleyen bir işe alım süreci yürütür.Kurumumuza başvurular; anlaşmalı bulunduğumuz profesyonel şirketler vasıtasıyla, web sitemiz üzerinden ya da bizzat başvurularak yapılmaktadır. Başvurular titizlikle değerlendirilmekte ve insan kaynakları veri tabanında saklanmaktadır. Pozisyon açığı olan kadrolar için uygun adaylarla irtibata geçilmekte ve yapılan görüşmeler neticesinde istihdam sağlanmaktadır.Özel Medicabil Hastanesi’ne başvuran tüm adaylarda aşağıdaki temel yetkinlikler aranmaktadır.

 • Hasta memnuniyetini en üst seviyede gerçekleştiren,
 • Analitik ve stratejik düşünebilme becerilerine sahip,
 • Sonuca ve kalite bilincine odaklı,
 • Etkin, sağlıklı ve enerjik iletişim kurabilen,
 • Takım çalışmasına değer veren,
 • Kendini ve çalışma arkadaşlarını sürekli geliştiren,
 • Bilgiye, yeniliklere ve değişime açık,
 • Teknolojik gelişmelere açık ve kolay adapte olabilen,
 • Sosyal becerileri yüksek çalışanlara sahip olmaktır.

Açık pozisyonlarımıza buradan ulaşabilirsiniz.