Ortopedi ve Travmatoloji

Ortopedi ve Travmatoloji kas ve iskelet sisteminin travmatik, doğuştan veya sonradan gelişen bozuklukları ile uğraşan bir bölümdür. Ortopedide son yıllarda gelişen alt dallar ile vücudun belirli kısımları alt başlıklar altında daha detaylı incelenmeye ve tedavi edilmeye başlanmıştır. Bursa Medicabil Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü alanlarında deneyimli öğretim üyeleri ve uzmanlardan oluşmuş olup genel ortopedi, artroskopik cerrahi, spor yaralanmaları, eklem protezleri (artroplasti ameliyatları), deformite ve kısalıkların tedavisi, omurga hastalıkları, ayak hastalıkları, kas ve iskelet sistemi tümörlerinin tedavisi, doğumsal anomalilerin ve çocuk problemlerinin tedavisi, sinir kökenli kas ve kemik hastalıklarının tedavisi konusundaki alt dallarıyla dünya ile eş düzeyde bir organizasyona sahiptir. 

EKLEM CERRAHİSİ VE PROTEZ UYGULAMALARI

 • Total kalça protezi,
 • Total diz protezi,
 • Total omuz protezi,
 • Total ayak bileği protezi,
 • Diz ve kalça eklemleri düzeltici kemik ameliyatları,
 • Revizyon cerrahisi (Kalça,diz,omuz,ayak bileği),
 • Ayak cerrahisi,
 • Eklem kırıklarında protez cerrahisi,
 • Kalça ve omuz sıkışma (Impingement) sendromları cerrahisi

OMURGA VE TÜMÖR CERRAHİSİ OPERASYONLARI  

Omurga Hastalıkları Tedavisi

 • Omurganın doğuştan şekil bozuklukları(konjenital skolyoz,springel deformitesi,hemivertebra),
 • Omurganın doğumdan sonra gelişen şekil bozuklukları(İdiopatik skolyoz ve kifoz)
 • Ankilozan spondilit ve omurga enfeksiyonları,
 • Omurgada kayma(Spondilolistezis),
 • Lomber spinal stenoz(bel bölgesinde omurilik kanal daralması),
 • Servikal spinal stenoz(boyun bölgesinde omurilik kanal daralması)
 • Mikroskopik,endoskopik,minimal kesi ile bel fıtığı,boyun fıtığı ve dejeneratif omurga hastalıkları,
 • Omurgada kemik erimesine bağlı kırıklar(vertebroplasti,kifoplasti),
 • Bel bölgesinde ağrı tedavisi uygulamaları(selektif kök bloğu,kaudal kök bloğu,provakatif diskografi,plasma coablasyon)

  Omurga Tümörleri Tedavisi

 • Primer omurga tümörlerinin tedavisi,
 • Sakroiliak tümörlerinin çıkarılması ve yeniden fonksiyonel hale getirilmesi,
 • Kalça bölgesi tümörlerinin çıkarılması ve yeniden fonksiyonel hale getirilmesi,
 • Pancoast tümörlerinin çıkarılması ve yeniden fonksiyonel hale getirilmesi,
 • Metastatik tümörlerinin çıkarılması ve yeniden fonksiyonel hale getirilmesi

  Ekstremite Tümörleri Tedavisi

 • İyi ve kötü huylu yumuşak doku tümörlerinin çıkarılması,
 • İyi ve kötü huylu kemik tümörlerinin çıkarılması

ARTROSKOPİK DİZ VE OMUZ EKLEMİ VE AYAK BİLEĞİ HASTALIKLARI  

 Artroskopik Diz Eklemi Hastalıkları

 • Menisküs yaralanmaları,
 • Diz bağı yaralanmaları,
 • Diz eklemi kıkırdak yaralanmaları,
 • Sinovial hastalıklar(sinovitler) teşhis ve tedavisi,
 • Diz eklemi içindeki serbest cisimciklerin çıkartılması,
 • Diz içindeki küçük kitle ve tümoral yapıların teşhis ve tedavisi
 • Diz içindeki plikaların tedavisi,
 • Diz kapağı eklemi uyumsuzluklarının ve diz hastalıklarının tedavisi,
 • Ön diz ağrılarının teşhis ve tedavisi,
 • Dizde geçirilmiş ameliyatların yeniden yapılması ve düzeltilmesi,
 • Erken dönem osteoartritin tedavisi(kireçlenme)

  Artroskopik Omuz Eklemi Hastalıkları

 • Omuz ekleminin sıkışma hastalığının teşhis ve tedavisi (Impingement sendromu),
 • Rotator manşet hastalığının teşhis ve tedavisi
 • Kıkırdak hastalığı tedavisi,
 • Serbest cisimciklerin çıkartılması

  Artroskopik Ayak Bileği Hastalıkları

 • Kıkırdak hastalıklarının tedavisi,
 • Sinovitlerin tedavisi,
 • Yabancı cisimciklerin çıkarılması

SPOR YARALANMALARI

 • Bağ ve tendon yaralanmaları,
 • Kas ve tendon yaralanmaları,
 • Eklem yaralanmaları ve artroskopik tedavisi

ORTOPEDİK TRAVMA CERRAHİSİ

 • Kalça,diz,ayak bileği,omuz ve bölgesi kırıkları,
 • Aşil tendonu yaralanmaları,
 • Eklem çıkıkları,
 • Kol ve bacakta kas ve tendon yaralanmaları,
 • Eklem içi kırıklar

EL VE DİRSEK CERRAHİSİ

 • Parmak,el bileği ve dirsek kırıkları,
 • Parmak ve el bileği tendon kesisinin cerrahi tedavisi,
 • Dirsek ve parmak çıkıkları,
 • El bileğinde ve dirsekte sinir sıkışmaları(Carpal Tunnel sendromu,Ulnar sinir tuzaklanması)
 • Parmakta ve el bileğinde tendon sıkışmaları(Tetik parmak,De Quervain hastalığı)
 • El bileği ve parmak kistlerinin cerrahi tedavisi

ÇOCUK ORTOPEDİSİ CERRAHİSİ

 • Çocuklarda kalça,diz,ayak bileği,omuz ve bölgesi kırıkları,
 • Doğuştan kalça çıkığı ameliyatları,
 • Doğum sonrası ortaya çıkan tüm ayak şekil bozuklukları(PEV,Metatarsus Adduktus vb.)
 • Ekstremite(bacak ve kol) kısalığını düzeltme cerrahisi,
 • Çocuklarda kas ve iskelet sistemi tümör cerrahisi,
 • Deformite(şekil bozukluğu)düzeltici ameliyatları