Göğüs Hastalıkları

Göğüs Hastalıkları Bölümünün temel uğraşı alanına, akciğerin ve onu çevreleyen yapıların hastalıkları girmektedir. Medicabil Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü, her türlü akciğer hastalığının tetkik, tedavi ve izlemini gerek yatarak, gerekse de ayaktan hasta takibi şeklinde yapmaktadır. Bölümün çalışmalarında ileri radyolojik görüntüleme yöntemlerinin yanında alerji testleri ve gelişmiş bir solunum fonksiyon laboratuvarı desteği de sağlanmaktadır. Yoğun Bakım Ünitelerinde ve serviste yatan hastalara noninvaziv mekanik ventilasyon uygulanabilmektedir. Ek olarak gelişen teknolojik olanakları yakından izleyerek radyolojik görüntüleme olanakları da en etkin şekilde kullanılmaktadır. Göğüs Hastalıkları bölümümüzün uygulama alanları:

 • Obstruktif akciğer hastalıklarının tanı ve tedavisi
 • Alerjik akciğer hastalıklarının tanı ve tedavisi
 • Solunum Fonksiyon Laboratuvarı bünyesinde Solunum Fonksiyon Testleri
 • Bronş Tümörleri Tanı ve Tedavisi
 • Solunum Fizyoterapisi
 • Pnomöni
 • Plorezi
 • Bronşit
 • Sarkoidoz
 • Pnomotoraks
 • Pulmoner Emboli