Uzm. Dr. Anıl ONUR

Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı

Eğitim

- Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi (2007-2013)
- Balıkesir Üniversitesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon (Aralık 2014- Kasım 2017)
- Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ( Kasım 2017- Mart 2020)

Çalıştığı Kurumlar

- Tokat Erbaa Devlet Hastanesi ( Mart 2020 – devam)

Doktora Tezi           

- Laparotomi Uygulanan Jinekoloji Operasyonlarında Minimal ve Yüksek Akım Anestezi Uygulamasının Optik Sinir Çapı Üzerine Etkisi

Bilimsel İlgi Alanları

- Düşük Akımlı Anestezi Uygulaması,
- Rejyonel Anestezi,
- Usg Eşliğinde Periferik Sinir Bloğu

Katıldığı Kurslar ve Eğitimler

- 53. Ulusal Kongre – TARK 2019
- 50. Ulusal Kongre – TARK 2016
- Yenidoğan Resüsitasyon Kursu
- 21. International İntensive Care Symposium
- Kanamalı Cerrahilerde Perioperatif Hematolojik Sorunlar ve Çözümler
- Uygulamalı Düşük Akımlı Anestezi – TARD farkındalık toplantısı