Prof. Dr. M. Özgür TAŞKAPILIOĞLU

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı

Beyin ve Sinir Cerrahisi Prof. Dr. M.Özgür TAŞKAPILIOĞLU, Bursa Özel Medicabil Hastanesi’nde hasta kabul etmektedir. Muayene randevusu bu sayfadan alınabilmektedir.

Eğitim

 • 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Samsun 1992-1998
 • İnegöl Devlet Hastanesi, Bursa 2007-2009
 • Gümüşsuyu Askeri Hastanesi Asteğmen, İstanbul 2009– 2010
 • Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı Nöroşirürji Profesörü, Bursa 2010 - 2023
 • Özel Medicabil Hastanesi, Bursa 2022 - (Devam Ediyor)

Üyelikler

 • Türk Nöroşirürji Derneği
 • Türk Tabipler Birliği

İlgilendiği Vakalar

 • Beyin Anevrizması Onarımı
 • Beyin Tümörleri
 • Omurga Cerrahisi
 • Epilepsi Cerrahisi
 • Beyin Fıtıklaşması
 • Hidrosefali
 • Kraniosinostoz (Kafa Şekil Bozukluğu)
 • Doğuştan Omurga Anomallikleri

Yayınlar

 • 109- Marzieh Karimi Khezri, İsmail Seçkin Kaya, M Özgür Taşkapılıoğlu Şant operasyonu yapılan pediatrik hastalarda revizyon sebepleri Türk Nöroşirurji Derneği 32. Bilimsel kongresi. 20.04.2018-24.04.2018 Antalya
 • 110- R Nur Balçın, Seçil Ak Aksoy, Melis Mutlu, Ezgi Işıl Baş, M Özgür Taşkapılıoğlu, Berrin Tunca, Ahmet Bekar, Hasan Kocaeli, Şahsine Tolunay, Gülşah Çeçener, Ünal Egeli Pediatrik düşük dereceli gliomalarda kodlama yapmayan RNA’ların önemi Türk Nöroşirurji Derneği 32. Bilimsel kongresi. 20.04.2018-24.04.2018 Antalya
 • 111- Ali İmran Özmarasalı Pediyatrik olgularda yapılan dekompresyonun surveye etkisi Türk Nöroşirurji Derneği 32. Bilimsel kongresi. 20.04.2018-24.04.2018 Antalya
 • 112- İsmail Seçkin Kaya, Mevlüt Özgür Taşkapılıoğlu Olgu sunumu: Human tail Türk Nöroşirurji Derneği 32. Bilimsel kongresi. 20.04.2018-24.04.2018 Antalya
 • 113- Turgut Kuytu, Alper Türkkan, Özgür Mevlüt Taşkapılıoğlu, Selçuk Yılmazlar, Ahmet Bekar, Şükrü Yıldırım WHO grade 2 meningioma uzak organ metastazı; Olgu sunumu Türk Nöroşirurji Derneği 32. Bilimsel kongresi. 20.04.2018-24.04.2018 Antalya
 • 114- Ahmet Bekar, Alper Türkkan, M Özgür Taşkapılıoğlu, Marzieh Karimi Khezri Nüks trigeminal nevraljilerde tekrarlanabilir cerrahi girişim: Mikrovasküler dekompresyon deneyimimiz Türk Nöroşirurji Derneği 33. Bilimsel kongresi. 11.04.2019-14.04.2019 Antalya (sözel sunu)
 • 115- Yazan Asad Bani Shamsah, M Özgür Taşkapılıoğlu, Şahsine Tolunay Çocukluk çağının intraventriküler tümörleri Türk Nöroşirurji Derneği 33. Bilimsel kongresi. 11.04.2019-14.04.2019 Antalya (sözel sunu)
 • 116- Duygu Baykal, M Özgür Taşkapılıoğlu, Bahattin Hakyemez, Hasan Kocaeli Pediyatrik AVM hastalarının tedavisinde klinik deneyimimiz Türk Nöroşirurji Derneği 33. Bilimsel kongresi. 11.04.2019-14.04.2019 Antalya (sözel sunu)
 • 117- İsmail Seçkin Kaya, M Özgür Taşkapılıoğlu, Gökhan Ocakoğlu, Zeynep Yazıcı Skafo sefali hastalarında istatistiksel şekil analizi Türk Nöroşirurji Derneği 33. Bilimsel kongresi. 11.04.2019-14.04.2019 Antalya (sözel sunu)
 • 118- Betül Sevinir, Metin Demirkaya, Mehtap Ertekin, Özgür Taşkapılıoğlu, Aytül Temüroğlu, Canday Abakay, Ulviye Yalçınkaya, Hülya Öztürk Nazlıoğlu, Zeynep Yazıcı İlk başvuru yakınması kord basısı olan hastaların özelliklerinin ve prognozunun değerlendirilmesi. 23. Ulusal Kanser Kongresi 17-21 Nisan 2019 Antalya
 • 119- Seçil Hasdemir, Sevda Akyol, Şahsine Tolunay, Mevlüt Özgür Taşkapılıoğlu Pilomiksoid Astrositom: olgu sunumu 29. Ulusal Patoloji Kongresi 23-26 Ekim 2019 Trabzon (poster)
 • 120- Oğuz Altunyuva, Pınar Eser, Mevlüt Özgür Taşkapılıoğlu, Selçuk Yılmazlar Anterior fossa spontan BOS fistüllerinin retrospektif analizi Türk Nöroşirurji Derneği 34. Bilimsel kongresi 30.09.2021-03.10.2021 (poster)
 • 121- Oğuz Altunyuva, Pınar Eser, Şeref Doğan, Mevlüt Özgür Taşkapılıoğlu Pediatrik spinal kitlelerin retrospektif analizi Türk Nöroşirurji Derneği 34. Bilimsel kongresi 30.09.2021-03.10.2021 (sözel)
 • 122- MERCANOĞLU EFE E., BİLGİN H., AKESEN S., TAŞKAPILIOĞLU M. Ö. , SELÇUK A. Dev Meningomyelosel Eksizyonunda Perioperatif Yaklaşım: Olgu Sunumu 21. Kış Sempozyumu, Bursa, Turkey, 19 - 22 February 2015, pp.17-18