Op. Dr. Kamran ALİYEV

Göğüs Cerrahisi Uzmanı

Göğüs Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Kamran Aliyev, Bursa Özel Medicabil Hastanesi, Nilüfer şubesinde hasta kabul etmektedir. Muayene randevusu bu sayfadan alınabilmektedir.

Eğitim

 • Azerbaycan Tıp Üniversitesi, Tıp Fakültesi
 • Dokuz Eylül Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi 

İş Deneyimi

 • Bursa Özel Medicabil Hastanesi

İlgilendiği Vakalar

 • Akciğer kanseri cerrahisi (VATS wedge rezeksiyon, segmentektomi, lobektomi)
 • Göğüs deformite onarımları (Kunduracı Göğsü ve Güvercin Göğsü)
 • Endobronşial girişimler (Bronkoskopi)
 • Pnömotoraks tedavisi (VATS bleb ve bül rezeksiyonları)
 • Torasik travma
 • Mediyasten hastalıkları ve tümörleri
 • Hiperhidrozis (Aşırı terleme –ETS)
 • Akciğer Zarı (Plevra) tümör cerrahisi
 • Diyafram Hastalıkları
 • Göğüs Boşluğunda Sıvı Birikmesi
 • Bronşektazi
 • Timus Hastalıkları

Sempozyum ve Kongreler

 • Ulusal Gögüs Cerrahisi Kongresi, Nisan 2019, Antalya
 • Türk Göğüs Cerrahisi Derneği GÜZ Sempozyumu

Mesleki Üyelikler

 • Türk Akciğer Kanseri Derneği
 • Türk Göğüs Cerrahisi Derneği

Görev Aldığı Projeler

 • Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Th17'nin Sağ Kalım ve Nüks ile İlişkisi
 • DEÜ BAP Koordinasyon Birimi destekli proje, Proje Çalışanı, Katılımcı görevinde,
 • Bağlı Trakeal Stenoz " 11.Ulusal Gögüs Cerrahisi Kongresi, sözel bildiri, Hakemli organizasyon

Bilimsel Etkinliklerde Sunulmuş Makaleler

 1. Ulugün Fİ, Aliyev K, Özdemir N,"Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Hedefe Yönelik Tedavilerin Değişimi",VII. Nadir Tümörler Sempozyumu İZOG 2020, İzmir, Şubat 2020, poster bildiri Özgül HA, Gezer NS, Aliyev K, Ulugün Fİ, Yılmaz E,"CHEST COMPUTED TOMOGRAPHY
 2. Ulugün Fİ, Aliyev K, Aysal Ağalar A, Özdemir N,"Posterior Mediastende Ektopik Tiroid Karsinomu", 10.Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, Antalya, Nisan 2019, poster bildiri, Hakemli organizasyon
 3. Aliyev K, Ulugün Fİ, Sevinç M, Karabay DÖ, Şanlı A,"Adenoid Kistik Karsinomun akciğere talihsiz metastazı", 10.Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, Antalya, Nisan 2019, poster bildiri, 10.Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongre Kitabı, 151, Hakemli organizasyon
 4. Musayev Ş, Karaçam V, Aliyev K, Sevinç M, Çam M, Ağaoğlu Şanlı B,"21 yıl sonra aynı yerden nüks gelişen Nörofibrom olgusunun tek kesi VATS ile tedavisi",VIII. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi TAKD ve TGCD 2018, Muğla, Ekim 2018, Bodrum, Ekim 2018, poster bildiri, Hakemli organizasyon
 5. Ağaoğlu Şanlı B, Musayev Ş, Öztürk FA, Aliyev K, Yılmaz M, Şanlı A,"Pleomorfik sarkom cerrahisi ve erken nüks", VIII. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi TAKD ve TGCD 2018, Muğla, Ekim 2018, Bodrum, Ekim 2018, poster bildiri, Hakemli organizasyon
 6. İskenderoğlu U.Ö, Aliyev K, Musayev Ş,Karaçam V, ‘’ Miks tip göğüs duvarı deformitelerinin düzeltilmesi torakal skolyoz derecesini artırır mı?C, 11.Ulusal Gögüs Cerrahisi Kongresi, poster bildiri, Hakemli organizasyon
 7. Karcı E, Aliyev K, Geyik B, Karaçam V ,Tertemiz K.C , "Postentübasyona