Op. Dr. Kamran ALİYEV

Göğüs Cerrahisi Uzmanı

Eğitim
Azerbaycan Tıp Üniversitesi, Tıp Fakültesi
Dokuz Eylül Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi 

Mesleki İlgi Alanları
Akciğer kanseri cerrahisi (VATS wedge rezeksiyon, segmentektomi, lobektomi)
Göğüs deformite onarımları (Kunduracı Göğsü ve Güvercin Göğsü)
Endobronşial girişimler (Bronkoskopi)
Pnömotoraks tedavisi (VATS bleb ve bül rezeksiyonları)
Torasik travma
Mediyasten hastalıkları ve tümörleri
Hiperhidrozis (Aşırı terleme –ETS)
Plevra tümör cerrahisi

Sempozyum ve Kongreler
10. Ulusal Gögüs Cerrahisi Kongresi, Nisan 2019, Antalya
 Türk Göğüs Cerrahisi Derneği GÜZ Sempozyumu

Üyelikler
Türk Akciğer Kanseri Derneği
Türk Göğüs Cerrahisi Derneği

Görev Aldığı Projeler
"Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Th17'nin Sağ Kalım ve Nüks ile İlişkisi"
DEÜ BAP Koordinasyon Birimi destekli proje, Proje Çalışanı, Katılımcı görevinde,


Bilimsel Etkinliklerde Sunulmuş Bildirileri

1. Ulugün Fİ, Aliyev K, Özdemir N,"Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Hedefe Yönelik Tedavilerin Değişimi",VII. Nadir Tümörler Sempozyumu İZOG 2020, İzmir, Şubat 2020, poster bildiri Özgül HA, Gezer NS, Aliyev K, Ulugün Fİ, Yılmaz E,"CHEST COMPUTED TOMOGRAPHY 

2. Ulugün Fİ, Aliyev K, Aysal Ağalar A, Özdemir N,"Posterior Mediastende Ektopik Tiroid Karsinomu", 10.Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, Antalya, Nisan 2019, poster bildiri, Hakemli organizasyon

3. Aliyev K, Ulugün Fİ, Sevinç M, Karabay DÖ, Şanlı A,"Adenoid Kistik Karsinomun akciğere talihsiz metastazı", 10.Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, Antalya, Nisan 2019, poster bildiri, 10.Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongre Kitabı, 151, Hakemli organizasyon

4. Musayev Ş, Karaçam V, Aliyev K, Sevinç M, Çam M, Ağaoğlu Şanlı B,"21 yıl sonra aynı yerden nüks gelişen Nörofibrom olgusunun tek kesi VATS ile tedavisi",VIII. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi TAKD ve TGCD 2018, Muğla, Ekim 2018, Bodrum, Ekim 2018, poster bildiri, Hakemli organizasyon

5. Ağaoğlu Şanlı B, Musayev Ş, Öztürk FA, Aliyev K, Yılmaz M, Şanlı A,"Pleomorfik sarkom cerrahisi ve erken nüks", VIII. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi TAKD ve TGCD 2018, Muğla, Ekim 2018, Bodrum, Ekim 2018, poster bildiri, Hakemli organizasyon

6. İskenderoğlu U.Ö, Aliyev K, Musayev Ş, Karaçam V, ‘’ Miks tip göğüs duvarı deformitelerinin düzeltilmesi torakal skolyoz derecesini artırır mı?C, 11.Ulusal Gögüs Cerrahisi Kongresi, poster bildiri, Hakemli organizasyon

7. Karcı E, Aliyev K, Geyik B, Karaçam V ,Tertemiz K.C , "Postentübasyona Bağlı Trakeal Stenoz " 11.Ulusal Gögüs Cerrahisi Kongresi ,sözel bildiri, Hakemli organizasyon